Kunstigt skulderled

Her kan du læse, hvad et kunstigt skulderled er, hvordan operationen foregår, og hvordan duskal forholde dig efter operationen.

Hvad er et kunstigt skulderled?

Et kunstigt skulderled er en protese, der bliver indopereret som erstatning for et slidt eller ødelagt skulderled.

Hvem kan få et kunstigt skulderled?

Du kan få tilbudt et kunstigt skulderled, hvis du har:

 • et kompliceret brud i skulderleddet
 • smertefulde tilstande efter et brud
 • fremskreden slidgigt
 • fremskreden leddegigt
 • følger efter ledskred i skulderleddet, dvs. når skulderleddet går af led
 • andre tilstande, der medfører smertefuld ødelæggelse af skulderleddet

Du bliver tilbudt et kunstigt skulderled, når der ikke findes andre muligheder for behandling.

Beslutningen om operation træffer du sammen med speciallægen efter en gennemgang af de forskellige muligheder for behandling og forventede resultater.

Hvad er formålet med operationen?

Formålet med at indoperere et kunstigt skulderled er at lindre dine smerter og derved opnå bedre funktion i leddet. 90 % af de patienter, der får indopereret et kunstigt skulderled, oplever færre smerter efter operationen. Det er dog ikke alle, der bliver helt smertefri.

Er der risici forbundet med operationen?

Når du får indopereret et kunstigt skulderled, er der risiko for betændelse. Ofte er betændelsen overfladisk og kan behandles med antibiotika (penicillin). I få tilfælde er betændelsen dyb og påvirker protesen.

Hvis betændelsen er dyb, må man fjerne protesen og erstatte den med en anden på et senere tidspunkt. Dyb betændelse er en sjælden komplikation, der ses hos under 1 % af alle patienter. For at undgå betændelse får du antibiotika umiddelbart før og efter operationen.

Efter operationen er der risiko for, at skulderen kan gå af led, når du bevæger den. Dette sker ganske sjældent og især hos dem, der er behandlet for et akut brud. I de få tilfælde, hvor det sker, kan det være nødvendigt med en ny operation, hvor man indsætter en anden protese.

Kommer skulderen til at fungere normalt?

Skulderleddets bevægelighed er sædvanligvis let nedsat, når man har fået indopereret et kunstigt skulderled. Du kan bruge din skulder til almindelige hverdags gøremål, men du bør undlade belastninger over 8-10 kg, da protesen ellers kan løsne sig.

Hvor længe holder et kunstigt skulderled?

Mere end 90 % af proteserne er velfungerende efter 10 år. Holdbarheden afhænger af din alder og dit aktivitetsniveau. Jo yngre og mere aktiv du er, des kortere er holdbarheden.

Er du yngre, skal du derfor regne med, at det kunstige skulderled skal udskiftes inden for en årrække.

Forskellige typer kunstige skulderled:

Der findes flere typer kunstige skulderled, som bruges til forskellige formål:

En ”halv protese” vil man bruge ved akut skulderbrud, hvor man udnytter at kun overarmsknoglen er ødelagt, medens ledskålen oftest er bevaret.

Denne type består af et metalskaft og et ledhoved, og fastgøres sævanligvis i overamsknoglen med cement. Brudstykkerne omkring skulderleddet med tilhørende bløddele samles omkring protesen med stærke bånd.

Et røntgenbillede af venstre skulder med "halv protese".
Røntgen af venstre skulder med ”halv protese”.

En ”anatomisk protese” vil vi anvende ved slidgigt eller leddegigt. Dette er en protese, hvor både ledskål og ledhoved udskiftes med metal og plast. Protesedelene skal i nogle tilfælde fæstnes med cement, og i nogle tilfælde fæstnes de uden cement. For at kunne modtage en sådan protese er det væsentligt, at senerne omkring skulderleddet fungerer. Dette afgør vi ved den kliniske undersøgelse og ved tvivlstilfælde, vil vi foretage en skanning af skulderleddet.

Et røntgenbillede af højre skulder med "anatomisk protese".
Røntgen af højre skulder med ”anatomisk protese”. Plastik
ses ikke på røntgen, derfor er ledskål tegnet på.

Ved ”omvendt (revers) protese” placeres et ledhoved på ledskålen og en skål på overarmsknoglen. Derved kan vi udnytte de tilbageværende muskler til at give skulderleddet bevægelighed.

En ”omvendt protese” anvendes ved slidgigt eller leddegigt, hvis senerne omkring skulderleddet ikke fungerer.

En ”omvendt protese” vil også ofte anvendes ved akut skulderbrud, da bruddet i nogle tilfælde er så knust, at man ikke kan samle bløddelene solidt omkring protesen.

Et røntgenbillede af høre skulder med "omvendt protese".
Røntgen af højre skulder med ”omvendt protese”.

Ved revisions kirurgi dvs. hvor en tidligere indopereret skulderprotese skal udskiftes, vil vi afhængig af årsagen anvende en anatomisk protese, eller hvis protesen kræves helt fjernet ofte en omvendt protese. I få tilfælde, ved infektion (betændelse), er det nødvendigt at patienten i en periode efterlades uden et kunstigt skulderled, evt. med en spacer (proteselignende) komponent, der er opbygget af antibiotisk cement og er en del af beh. af betændelsen.

Før du bliver indlagt

Besøg i Skulder-, Albue- og Håndkirurgi, klinik 1

Ved dit første besøg hos os gennemgås følgende program af ca. 1-3 timers varighed:

 • En speciallæge undersøger dig og skriver journal
 • Lægen og sygeplejersken informerer dig om den kommende operation
 • Vi tilstræber, at en anæstesilæge (narkoselæge) informerer dig om bedøvelse og fasteregler
 • Vi tilstræber, at du kan få taget blodprøver på Afdeling for Prøvetagning
 • Vi tilstræber, at du har aftalt din operationsdato inden, du går hjem. Operationsdatoen bliver efterfølgende sendt til din e-boks

Når du er færdig med ovenstående program, tager du hjem.

Ernæring

Det er vigtigt, at du allerede inden indlæggelsen spiser en sund og varieret kost. Derved forebygger du, at du bliver unødigt træt i forbindelse med operationen. Desuden har det betydning for, hvordan dit sår heler, og for forebyggelse af eventuelle komplikationer.

Det er vigtigt, at du fortæller personalet, hvis du har haft et stort vægttab op til indlæggelsen. Det er ikke hensigtsmæssigt at tabe sig for meget lige før og efter en stor operation. Derfor fraråder vi, at du går på slankekur umiddelbart efter operationen. Det bør tidligst ske efter 2-3 måneder.

Hvis du har ønsker om speciel diæt eller anden kost under indlæggelsen, skal du give plejepersonalet besked, når du bliver indlagt.

Rygning og alkohol

Rygning og et dagligt alkoholforbrug medfører øget risiko for komplikationer efter operationen. Hvis du ryger eller drikker alkohol dagligt, anbefaler vi derfor, at du stopper med dette ca. 6 uger før operationen. Jo tidligere du stopper, des bedre. Det gælder uanset, hvor meget du ryger og/eller drikker alkohol.

Hvis du stopper med at ryge, vil det have positiv effekt på:

 • din lungefunktion
 • dit kredsløb
 • dit immunforsvar
 • din evne til at hele sår og knogler

Ønsker du at stoppe med at ryge i forbindelse med operationen, kan du få udleveret nikotintyggegummi, nikotinplaster eller lignende under indlæggelsen.

Hvis du er afhængig af alkohol, når du bliver indlagt, er det nødvendigt, at vi får besked, så vi kan tage højde for det i dit indlæggelsesforløb.

Kontakt til kommunen

Hvis du inden indlæggelsen modtager hjælp fra en hjemmesygeplejerske og/eller en hjemmehjælper, skal du huske at give kommunen besked om din indlæggelse. I så fald vil kommunen indstille hjælpen under din indlæggelse og genetablere den, når du bliver udskrevet fra hospitalet.

Hvis du ikke er vant til at modtage hjælp i hjemmet og mener, at du efter din indlæggelse har behov for hjælp, skal du give plejepersonalet i sengeafdelingen besked. Plejepersonalet formidler kontakten til kommunen.

Andre sygdomme

Lider du af andre medicinske sygdomme, som f.eks. sukkersyge eller forhøjet blodtryk, bør du få det kontrolleret hos din egen læge 4-6 uger inden operationen.

Infektioner, som f.eks. blærebetændelse eller en tandbyld, skal være færdigbehandlede inden operationen. Selv mindre sår/eksem i operationsfeltet omkring skulderen eller i armen vil medføre øget risiko for betændelse og derfor være årsag til, at vi må udskyde operationen.

Når du skal indlægges

Den dag du skal opereres, møder du fastende i Led- og Knoglekirurgi, sengeafsnit 1.

Faste

Af hensyn til din sikkerhed under operationen er det vigtigt, at du overholder følgende fasteregler:

 • Du skal faste 6 timer før mødetid, hvilket vil sige, at du ikke må spise fast føde eller spise/drikke mælkeprodukter i 6 timer inden, du møder. Du må heller ikke indtage pastiller, bolsjer eller tygge tyggegummi.
 • Du må drikke klare væsker indtil 2 timer før mødetid. Du må drikke vand, klar saft, kaffe og te. Kaffe og te må dog ikke indeholde mælk eller fløde, men du må gerne putte sukker i.
 • Du må dog højest drikke 2 glas tynd væske.

Medicin

Hvis du tager medicin til daglig, er det vigtigt, at du medbringer den, så vi sikrer os, at du får din vante medicin fra indlæggelsestidspunktet. Medbring også en liste over din medicin.

Hygiejne

For at forebygge infektion er det vigtigt, at kroppen er ren, når du skal opereres. Du skal derfor tage et brusebad, inden du møder på afsnittet.

Du må ikke smøre creme på huden efter badet. Du må heller ikke være nybarberet i operationsområdet.

Makeup og lignende

For at kunne overvåge dig bedst muligt under og efter operationen må du ikke have makeup, læbestift eller neglelak på. Når dine læber og negle er synlige, kan vi holde øje med, om du får den ilt, du har brug for.

Smykker og andre personlige genstande

Af sikkerheds- og hygiejnemæssige årsager må du ikke have kontaktlinser, ur, smykker, piercing-smykker eller hårspænder på under operationen. Du må gerne bære briller, høreapparat og tandprotese.

Hospitalet påtager sig ikke ansvar for medbragte ejendele. Du har mulighed for at låse medbragte ejendele inde, men vi anbefaler, at du medbringer så få værdigenstande som muligt.

Før operationen

Når du ankommer til sengeafsnittet

 • bliver du modtaget af plejepersonalet, som fortæller dig om dagens program
 • får du målt blodtryk og puls
 • får du anvist en seng, tager patienttøj på og afventer afhentning af portør til operationsgangen
 • Lægen, der opererer dig, er din kontaktlæge

Beroligende tablet

Hvis narkoselægen har ordineret det, får du en beroligende tablet af sygeplejersken, ca. ½-1 time før du bliver kørt til operationsgangen.

Når du har taget tabletten, bliver du døsig. Du skal derfor sørge for at gå på toilettet, inden du tager tabletten. Herefter skal du forblive i sengen.

Bedøvelse

Den hyppigste form for bedøvelse ved skulderoperationer er nerveblokade efterfulgt af fuld bedøvelse. Nerveblokaden er med til at mindske smerterne i skulderen efter operationen. Den fulde bedøvelse bevirker, at du sover under hele operationen.

Nerveblokade

Blokade kan være et supplement til fuld bedøvelse. Blokaden virker normalt 12-18 timer og for nogle helt op til 24 timer efter operationen, og i denne periode vil du være smertefri.

Ved operationer på skulder eller arm lægger vi typisk blokaden på halsen eller i armhulen. Vi lægger blokaden omkring dine nervebaner. Armen bliver herefter følelsesløs og smertefri, og du kan ikke bevæge den.

Når virkningen af blokaden ophører, skal dine eventuelle smerter behandles med smertestillende medicin.

Efter operationen

Efter operationen informerer lægen dig om indgrebet og det videre forløb. Hvis du har behov for det, hjælper plejepersonalet dig med personlig hygiejne, og sygeplejersken instruerer dig i, hvor meget du må bevæge armen.

Slynge

Efter operationen får du anlagt en slynge, som du skal bruge så meget som muligt de første 2 uger - både dag og nat. Efter 2 uger skal du bruge en løs slynge om dagen. Når du skal vaske dig under armen, kan du tage slyngen helt af og stille dig let foroverbøjet, så armen hænger frit ned foran kroppen.

Når du skal udskrives

Du skal regne med at blive udskrevet dagen efter operationen.

Udskrivelsessamtale

Inden udskrivelsen holder vi en udskrivelsessamtale. Lægen informerer dig om indgrebet og evt videre behandling, samt plan for efterforløbet. Vi taler også med dig om smertedækning og, om du skal tage specielle hensyn til dit helbred.

Vi ved af erfaring, at det er en god idé, at du skriver eventuelle spørgsmål ned, så du husker at få svar på dem, inden du bliver udskrevet.

Smertestillende medicin

Når du bliver udskrevet, får du udleveret smertestillende medicin, som du skal tage, så længe du har ondt. Vi sender også en elektronisk recept til apoteket, så du kan afhente mere smertestillende medicin, hvis det bliver nødvendigt. Medicinen kan afhentes på et hvilket som helst apotek.

Når du er hjemme igen

Du kan forvente at være lidt mere træt end normalt, når du kommer hjem. Det skyldes eftervirkningerne fra operationen. Alle daglige gøremål kan synes lidt mere besværlige og tage lidt længere tid, hvilket er helt normalt.

Misfarvning og hævelse

I dagene efter operationen kan en blodansamling blive synlig. Du kan derfor opleve at blive misfarvet ned ad armen og brystkassen.

Ligeledes kan der opstå hævelse af skulder, arm og hånd. Denne hævelse kan du mindske ved at udføre de øvelser, som du får anvist af en terapeut i afdelingen før udskrivelsen. Se også afsnittet ”Genoptræning” herunder.

Genoptræning

For at opnå et godt resultat er det vigtigt, at du hurtigt kommer i gang med genoptræningen. Allerede dagen efter operationen skal du derfor begynde at bevæge albue og hånd:

 • Bøj og stræk fingrene så ofte som muligt i løbet af dagen
 • Tag armen ud af slyngen, uden at bevæge skulderen, mindst én gang om dagen. Lad armen hænge ned langs siden af kroppen: bøj og stræk albuen 10 gange. Tag slyngen på igen.

Efter 2 uger kan du begynde at genoptage ubelastede gøremål, da det indgår som en del af din genoptræning.

Telefonopkald efter udskrivelse

For at følge op på hvordan det går efter udskrivelsen, vil du blive ringet op af en sygeplejerske fra Skulder-, Albue- og Håndkirurgi, klinik 1 ca. en uge efter din operation.

Kontrol i klinikken

Ca. 14 dage efter operationen skal du til kontrol i Skulder-, Albue- og Håndkirurgi, klinik 1, hvor en sygeplejerske fjerner trådene/hæfteklipsene fra operationssåret og tilpasser din slynge.

Ca. 3 måneder efter operationen skal du til kontrol hos lægen i Skulder-, Albue- og Håndkirurgi, klinik 1 og have taget røntgenbilleder af din skulder.

Besøg hos Afdeling for Fysio- og Ergoterapi

Når du har været til 14-dages kontrol i Skulder-, Albue- og Håndkirurgi, klinik 1, går du direkte over til ergo- eller fysioterapeuten. Her bliver du instrueret i lette bevægeøvelser og i at bruge armen til lettere gøremål.

Ergo- eller fysioterapeuten lægger sammen med dig en plan for din videre genoptræning. 

Forholdsregler

De første 6 uger efter operationen må du ikke dreje armen udad.

Fremover må du belaste armen med max. 8-10 kg.

Afbud og forsinkelser

På operationsdagen

Ved afbud eller forsinkelser på operationsdagen bedes du kontakte sengeafdelingen på telefonnummer 38 67 32 58.

Frem til operationsdagen

Hvis du ønsker at ændre eller aflyse din operationstid inden selve operationsdagen, bedes du ringe til Afdeling for Led- og Knoglekirurgi på telefonnummer 38 67 44 03 tryk 2 for planlagte operationer.

Redaktør