​​​​​​​

Fag­lig in­for­ma­tion til re­kvi­ren­ter

Månedlig orientering fra Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA).

November 2022

Genoptaget analysering af Albumin;U (NPU19677), Albumin / Kreatinin-masseratio;U (NPU19661) og Albumin;Pt(U) NPU19680.​​

Leveringen af reagens til Albumin;U (NPU19677) er normaliseret og denne analyse samt Albumin / Kreatinin-masseratio;U (NPU19661) og Albumin;Pt(U) NPU19680 er således i normal drift igen.


Ophør af analysering af Neurofilament polypeptide-IgG (NPU29465/NPU29065),  ​Klinisk immunologisk afdeling, OUH.​

​Klinisk immunologisk afdeling, OUH udfører ikke længere Neurofilament polypeptide-IgG i serum og csv (NPU29465/NPU29065), der bruges til diagnosticering af neuropsykiatrisk systemisk lupus erythematosus. Aktuelt forefindes ikke et alternativ og analysen nedlægges dermed. Ved spørgsmål kan KBA reservelæge Lærke Kyhl kontaktes​.​

Oktober 2022

Leveringsproblemer med reagens til Albumin;U ( NPU19677) samt Albumin / Kreatinin-masseratio;U (NPU19661) og Albumin;Pt(U) (NPU19680).​

Vi må desværre informere om, at der grundet leveringsproblemer kan være forlænget svartid for Albumin;U ( NPU19677) samt Albumin / Kreatinin-masseratio;U (NPU19661) og Albumin;Pt(U) NPU19680. Sektionsansvarlig speciallæge Anders Berg Wulff kan kontaktes ved spørgsmål.

Ved behov for akut svar på ovenstående analyser bedes rekvirent kontakte KBA vagthavende bioanalytiker pr. telefon.

Vi henstiller til, at der i videst muligt omfang, hvor dette skønnes klinisk tilstrækkeligt, benyttes Clinitek POCT-udstyr, der kan levere hurtige semikvantitative svar.

KBA beklager situationen.

​Lithium;P (NPU02613) fremsendes til KBA Nordsjællands Hospital​

Pr. 3.10.2022 fremsendes Lithium;P (NPU02613) til KBA Nordsjællands Hospital for analysering (se metodeblad her https://vip.regionh.dk/VIP/Slutbruger/Portal.nsf/Main.html?open&unid=X61959FBAE1250EFDC12579350043ED23&dbpath=/VIP/Redaktoer/200085.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g#1664785036201L).

Ved behov for akut svar bedes rekvirent bestille analysen som sådan og kontakte KBA vagthavende bioanalytiker pr. telefon, hvorefter KBA HGH vil forestå akut forsendelse til KBA NOH.

Fremsendelse til KBA NOH skyldes problemer med KBA HGH leverandørens analysereagens – tidshorisonten for, hvornår analysen igen kan udføres lokalt, kendes endnu ikke. Sektionsansvarlig speciallæge Anders Berg Wulff kan kontaktes ved spørgsmål.


opdatering af VIP dokumentet: LABKA II afdelingskoder​

Efter indflytningen i Nybyg er der foretaget opdatering af VIP dokumentet: LABKA II afdelingskoder. Koderne anvendes til Zebra/Rover brug ved blodprøvetagning samt til LabkaII klinik under nødprocedure.


P-PLA2R-IgG (monitorering) (NPU29231), fremsendes til Aarhus Universitetshospital

KBA HGH fremsender P-PLA2R-IgG (monitorering) (NPU29231), anvendt til monitorering af membranøs nefropati, til Aarhus universitetshospital. Per 1.9.2022 er svarafgivelsen ændret, hvorved svaret  afgives i AU/ml med referenceområde: <14 AU/ml og måleområde: 2-1500 AU/ml. Målemetoden er uændret. 


​P-Amiodaron, liste (NPU17592),  fremsendes til Odense Universitetshospital

KBA HGH fremsender per 15.9.2022 analysen NPU17592 P-Amiodaron, liste (NPU17592), der består af analysen P-Amiodaron (NPU01219), til Odense Universitetshospital. Svartid forventes uændret ift. tidligere fremsendelse til KBA BBH, hvor analysen er nedlagt.


Ved driftsproblemer med Sumetzberger patronrørpost skal driftsvagten kontaktes

Sumetzberger patronrørpost anvendes nu til transport af blod- og urinprøver til KBA på Herlev matriklen. KBA minder i den forbindelse om at ved driftsproblemer skal driftsvagten (og ikke KBAs vagthavende bioanalytiker) kontaktes. Tidligere information vedr. anvendelse af patronrørposten til transport af KBAs prøver kan læses her​. 


September 2022

Galdesalte;P, ændret NPU-kode til NPU29509 , samt fjernelse af krav om faste.

KBA HGH fremsender prøver til analyse for galdesalte til KBA Hvidovre, der per 30.08.22 har fjernet kravet om faste forud for prøvetagning samt ændret referenceværdien til <19 µmol/L (tidligere <10 µmol/L). Analysens NPU kode er ændret fra NPU10607 (Galdesalte; P(fPt)) til NPU29509 (Galdesalte;P). Ændringerne er foretaget som konsekvens af ny guideline om leverbetinget graviditetskløe. Se vedhæftede for yderligere information.


Ny analysemetode til måling af Insulinlignende vækstfaktor;P (IGF-1, NPU19829)  og IGF-bindende protein 3 (IGFBP-3, NPU19830) taget i brug​

Per 15.08.22 er ny analysemetode til måling af Insulinlignende vækstfaktor;P (IGF-1, NPU19829)  og IGF-bindende protein 3 (IGFBP-3, NPU19830) taget i brug. I forbindelse hermed er der implementeret nye referenceintervaller og for børneprøver også en ny beregning af z-score for begge analyser. Sektionsansvarlig overlæge Shoaib Afzal kan kontaktes ved spørgsmål til dette.

August 2022

Deoxyhæmoglobin;Hb(tot.;aB) udgår fra ABL blod-gas analysebesvarelsen​

Per 12.9.2022 udgår Deoxyhæmoglobin;Hb(tot.;aB) (NPU08753) fra ABL blod-gas analysebesvarelsen, hvorved der harmoniseres med øvrige RegionH hospitaler. Deoxyhæmoglobin bruges til beregning af iltmætning (sO2), men har i sig selv begrænset klinisk betydning.


Prøvesvar med fejlagtig abnorm indikator i SP 

Ifm. SP opdatering 21-22 juni er der sket en ændring i visningen af referenceintervaller el. beslutningsgrænser, der indeholder < eller >. Normale analyseresultater (fx P-Kolesterol på 4,0 mmol/L med beslutningsgrænsen <5,0 mmol/L) fremstår som konsekvens heraf fejlagtigt med abnorm indikatoren 'vertikale dobbelt pil' i SP resultatgennemgangen. Sagen behandles p.t. af SP/CIMT og Epic.       

Juli 2022

Cerebellum IgG;P (NPU60443) kan nu rekvireres som enkeltanalyse​

Sendeanalysen Cerebellum IgG;P (NPU60443) kan nu rekvireres som enkeltanalyse og ikke kun som en del af profilen "paraneoplastisk syndrom (PNS) antistoffer". Analysen kan anvendes som screening for anti-neurale antistoffer ved mistanke om autoimmun encefalit og udføres på OUH. ​​​​

Erytropoietin;P (NPU04013) analyseres på KBA Hvidovre​

Erytropoietin;P (NPU04013) analysen er hjemtaget af KBA Hvidovre. Dermed fremsendes prøven ikke længere eksternt privat laboratorie.

Triiodthyronin-reaktion[T3TEST];P (DNK35895) udgår​

Per 1.8.2022 ophører KBA HGH (som øvrige RegionH laboratorier) med at udføre analysen Triiodthyronin-reaktion[T3TEST];P (DNK35895). Ved eventuelle fremtidige rekvisitioner fra HGH vil prøven blive fremsendt KBA Århus, og der kan derfor forventes forlænget svartid. Ved s​pørgsmål kan sektionsansvarlig speciallæge Camilla J Kobylecki (cc) kontaktes.

Prostataspecifikt antigen frit;P

 (NPU12534) 


Grundet lavt analyseantal udføres analysen Prostataspecifikt antigen frit;P (NPU12534) fremadrettet kun på Herlev matriklen. For patienter, som møder til prøvetagning på Gentofte, kan der derfor opleves forlænget svartid på analysen ift. nuværende.


Demensmarkører gruppe;CSV (NPU21541) metodeændring på KBA RH-Glo.​

Per 1.7.2022 udføres sende-analysegruppen Demensmarkører gruppe;CSV (NPU21541) med ny metode på KBA RH-Glo. Som en konsekvens heraf ses ændrede prøvetagningsforhold, måleniveauer og beslutningsgrænser.​ 

Juni 2022

Fejl i SP modtagelsen af resultater på gruppeanalyser​

I forbindelse med SP-opdateringen 17. maj er der identificeret en fejl i SP modtagelsen af resultater på gruppeanalyser (differentialtællinger, spinalvæsker, medikamenter etc). Manglende analysesvar kan tilgås i LabkaII klinik (tilgængelig via SP eller PC skrivebord) eller LabkaII nødweb (tilgængelig via PC skrivebord). En SP-opdateringsfejl har derudover i en periode blokeret for afdelingers og patienters book i SP-kalendere for Ge prøvetagningen – denne fejl er nu rettet og der kan bookes som normalt. 

Nye børnereferenceintervaller for IMMUNGLOBULIN G;P (alias IGG) NPU19814​

Pr. 15.6.22 implementeres nye børnereferenceintervaller for IMMUNGLOBULIN G;P (alias IGG) NPU19814:

​Køn:
​Alder:
​Referenceinterval:
​Alle
0 - 14 dage​​3,2 - 12,1 g/L
​Alle
​15 dage - 1 år
​1,5 - 6,3 g/L
​Alle
​1 - 4 år
​3,2 - 9,9 g/L
​Alle
​4 - 10 år
5,0 - 11,7 g/L​
​Alle
​10 - 18 år
​6,0 - 13,1 g/L

Ændringen er harmoniseret i Region Hovedstaden. Henvendelser angående ovenstående kan rettes til sektionsansvarlig speciallæge Anders Berg Wulff.

Bilirubinglukuronid;P NPU01368​

​KBA Rigshospitalet - Glostrup, har taget en mere specifik metode i brug for bestemmelse af konjugeret bilirubin hos børn. Analysen kan anvendes efter fund af forhøjet Bilirubin konjugeret;P >=17 µmol/L (mistanke om galdevejsatresi) og bestilles i Sundhedsplatformen som Bilirubinglukuronid;P NPU01368. For yderligere information læs mere her​ (det er ikke muligt at bestille Bilirubintype gruppe;P i samme rekvisition).

​​Ny analyse-algoritme for cøliakiudredningen

Per 20.6.22 indføres regionalt ny analyse-algoritme for cøliakiudredningen, således at nationale guidelines følges. Som udgangspunkt analyseres der for Immunglobulin A;P (IgA, NPU19795) og  Transglutaminase-IgA [tTG];P (NPU14503). Dersom der mistænkes IgA mangel, refleksudløses analysen Deam. gliadin peptid-IgG[DGP];P (NPU28161).

Klinisk NGS-sekventering af cellefrit DNA fra plasma​

​​KBA minder om at prøver, der skal anvendes til klinisk NGS-sekventering af cellefrit DNA fra plasma, rekvireres ved brug af analysekoden DNA-Cellefrit DNA SEQ (HEH00814). Rekvisitionen skal ikke ledsages af e-mails el.lign. til laboratoriet. Der tilbydes fortsat rekvisition af plasmaprøver til biobank mhp. senere DNA-isolation. Denne rekvireres vha. analysekoden DNA-Prøvemateriale til frit DNA (HEH00790).

Skift i beslutningsgrænserne for Troponin I;P (NPU27591)

 ​​KBA minder om at per 1.7.22 foretages skift i beslutningsgrænserne for Troponin I;P (NPU27591) baseret på data fra den danske befolkning. Ved spørgsmål kontakt venligst DANSPOT styregruppen eller lokal kontaktperson.

A​kut prøvetagning/EKG forbeholdt livsvigtige hasteanalyser

KBA oplever stort pres på rekvisition af akut prøvetagning/EKG forbeholdt livsvigtige hasteanalyser og henstiller til at gældende VIP-vejledninger følges herunder at akut prøvetagning/EKG ved KBA skal rekvireres af læge. Fremover vil henvender blive bedt om at oplyse rekvirerende læges BAM-ID ved rekvisition af akut prøvetagning – dette for at sikre at akut prøvetagning/EKG ved KBA kan udføres rettidigt.​​

Maj 2022

 Grænseværdi ændres for Bilirubin konjugeret;P (NPU17194) ​

For Bilirubin konjugeret;P (NPU17194) ændres d. 18.5.2022 grænseværdien for mistanke om medfødt galdevejsatresi ved prolongeret ikterus hos nyfødte fra 20 µmol/L til 17 µmol/L i henhold til "Anbefalinger for svangreomsorgen, Sundhedsstyrelsen" (august 2021). Dette betyder at 17 µmol/L fremover anvendes som ringegrænse for prøver rekvireret af læger i praksis.

 Reagensskifte på koag. overflade-induceret [APTT];P (NPU01682)​

Den 15.5.2022 skiftes reagens til koag. overflade-induceret [APTT];P (NPU01682). Producenten oplyser, at reagenset har en ændret følsomhed for heparin. For patienter i behandling med ufraktioneret heparin forventes APTT værdier over referenceintervallet nedsat med 10-20% i forhold til tidligere. Samme tendens ses ikke for lavmolekylært heparin. Man bør derfor især være opmærksom på denne ændring, når APTT anvendes til monitorering af behandling med ufraktioneret heparin.​​

April 2022

Kobber;P (NPU01773)

Kobber;P (NPU01773) samt Kobber;Pt(U) (NPU08976) fremsendes nu til KBA, Bispebjerg Hospital
Læs mere om ændringer for P-Kobber og hjemtagning af Pt(U)-Kobber , Bispebjerg Hospital

Azathioprin metabolitter​

Azathioprin metabolitter (6-Thioguanin Nukleotid;ercs (NPU54790), Methylerede Thiopurinmetabolit;ercs (NPU54791)) fremsendes nu til KBA, Hvidovre Hospital mod tidligere Bonkolab, RH. Analyserne besvares nu i to forskellige enheder; nmol/mmol Hbg (som tidligere anvendt) samt en enhed, der anvendes bredt i litteraturen, pmol/8*10^8 erythrocytter.​

​Thyroxinbindende globulin;P ​

Thyroxinbindende globulin;P (NPU08968) fremsendes nu til KBA, Hvidovre Hospital mod tidligere Unilabs.​

Opdateret analysebeskrivelse for Troponin I;P​

For Troponin I;P (NPU27591) analysen har producenten (Siemens) frigivet en opdateret analysebeskrivelse, hvori algoritmen ”AMI Rule-in and Rule-out Diagnostic Algorithms “Delta” nu fremgår med mulighed for at anvende P-Troponin I analysen til tidlig rule-in/rule-out af akut myokardieinfarkt. For yderligere information kan afdelingslæge Camilla J Kobylecki, Sektion for Immunkemi, kontaktes på tlf. 2034-5364 ​eller send en mail til Camilla J Kobylecki

stradiol;P mlt falsk for hjt.


KBA er fra producentens side blevet informeret om, at analysen P-Østradiol (NPU01972) måles falsk for højt i plasma. Dette har medført at analysen fra 8. marts er flyttet fra plasma til serumglas (rød prop med sort ring). Fornyet sammenligning af glastyperne i eget laboratorium har vist, at P-Østradiol måles omkring 0,1 nmol/L for højt i hele måleområdet. Hvor længe, og hvorfor, analysen har været påvirket, undersøges fortsat af producenten. Ved behov for nærmere information kan sektionsansvarlig speciallæge Camilla J Kobylecki kontaktes på tlf. 2034-5364 eller Send en mail til Camilla J Kobylecki.​

Marts 2022

Harmonisering af svarafgivelse  på Pro-brain natriur.peptid [proBNP];P

Per 7.3.2022 harmoniseres svarafgivelsen på Pro-brain natriur.peptid [proBNP];P (NPU26811) i RegionH, hvorved referenceintervallet erstattes af analysekommentaren ”For tolkning se Tabel 2 og Figur 2 i Brain Natriuretic Peptide (BNP) ved hjertesvigt - et holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab 2021". Dette gøres i anerkendelse af, at tolkningen af PROBNP-koncentrationen er kompliceret og bl.a. afhænger af komorbiditet og klinik

​Beta-2-mikroglobulin (mg/L);P nedlægges lokalt

Per 2.3.2022 fremsendes prøver til analyse for Beta-2-mikroglobulin (mg/L);P (alias B2MICRO, NPU19857) til KBA RH, da analysen i forbindelse med flytningen af Hæmatologisk afdeling til Rigshospitalet nedlægges lokalt.

Calcium;P​

Calcium;P (NPU01443) har i en periode omkring december og januar målt 2-4% højere end vanligt, hvorfor flere patienter end vanligt har fået målt calcium over referenceområdet. Ved calcium let over referenceområdet anbefales gentagen måling af calcium (evt. ioniseret calcium, der for praksispatienter kan bestilles i WebReq via "Div. analyse") samt evt. bestemmelse af PTH (sundhed.dk).​

Bestilling af Mobillab i MIDT​

For praksisrekvirenter kan der ved bestilling af Mobillab i MIDT på enkelte ruter lejlighedsvist opleves manglende ledige tider. Når det ikke er muligt at bestille tid indenfor et klinisk acceptabelt tidsrum kan man kontakte HOTLINE for praktiserende læger på telefon: 38 67 31 21 (hverdage kl. 7.30 – 15.00). Mobillab ruteplanlægningen optimeres løbende for at sikre tilstrækkeligt med kapacitet til praksissektorens patienter. 

Forlænget svartid på Immunglobulin E;P​

Pga. leveringsproblemer af reagens, kan der i marts måned opleves forlænget svartid på Immunglobulin E;P (NPU02482).

Nye børnereferenceintervaller for Magnesium;P

Pr. 8.3.22 implementeres nye børnereferenceintervaller for Magnesium;P (NPU02647):

​Køn

Alder ​
Referenceinterval​

​Piger og drenge                    

0 dage – < 15 dage        ​

​0,82 – 1,62 mmol/L

​Piger og drenge              

​15 dage – < 1 år            

​0,81 – 1,27 mmol/L

​Piger og drenge              

​1 år - < 6 år                  

0,76 – 1,00 mmol/L

​Piger 

​6 år - < 14 år                

​0,73 – 0,93 mmol/L

​Piger 

​14 år - < 18 år              

​0,65 – 0,93 mmol/L

​Drenge 

​6 år - < 18 år                

​​0,71 – 0,93 mmol/L​

​Februar 2022

Ringesvar for cerebrospinalvæskeundersøgelse​

Per 15.2.2022 ændres (og efter aftale med relevante afdelinger) ringesvar for cerebrospinalvæskeundersøgelse udført på KBA. Hidtidigt har KBA ringet til rekvirerende afdeling, når resultatet på en cerebrospinalvæske-celletælling forelå, uanset resultatet af celletællingen. Fremover ringer KBA kun til rekvirenten såfremt csv-kerneholdige celler ≥5 x 106 /L og/eller csv-erythrocytter ≥300 x 106 /L. KBA ringer derudover aldrig svar på cerebrospinalvæske-celletællinger på ambulante neurologiske patienter efter aftale med afd. for Hjerne- og Nervesygdomme. Ved fremsendelse af cerebrospinalvæske til KBA skal rekvirenten fortsat altid ringe til KBAs vagthavende bioanalytiker.

Januar 2022 

LabkaII PDA'er ​

​Pr. 01.02.2022 er det ikke længere muligt at anvende LabkaII PDA'er i forbindelse med prøvetagning (som tidligere varslet). Gamle PDA'er kan afleveres til HEH Onsite til destruktion.​Redaktør