Visioner og mål

Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling består af et laboratorie, der udfører lægeordinerede analyser, ambulatorier til blodprøve- og EKG-tagning (måling af hjertet) på ambulante patienter samt et speciallaboratorie med forskningslaboratorier og biobank. Klinisk biokemi er et tværgående lægeligt speciale, som beskæftiger sig med analyser af patienters blod, urin, ledvæsker, spinalvæsker mv. for at kunne forebygge, diagnosticere og behandle sygdomme. ​

Visioner:

Vi vil fagligt være blandt de bedste universitetsafdelinger til at understøtte de kliniske afdelinger i sygdomsbehandling og sundhedsfremme ved at

  • Levere relevante og rettidige analysesvar og bidrage til optimale patientforløb
  • Give værdifuld undervisning
  • Forske på højeste internationale niveau til gavn for fremtidig patientdiagnostik og -behandling

Mål:

Vi tilstræber at

  • Have høj kvalitet og produktivitet.
  • Tiltrække, rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere
  • Være blandt de bedste til forskning og udvikling
  • Være værdsat af patienter og samarbejdspartnere


Redaktør