Præsentation

​Afdeling for Prøvetagning består af et laboratorie, der udfører lægeordinerede analyser, klinikker til blodprøve- og EKG tagning (måling af hjertet) på ambulante patienter samt et forskningslaboratorie med tilknyttede biobanker. Klinisk biokemi er et tværgående lægeligt speciale, som beskæftiger sig med analyser af patienters blod, urin, ledvæsker, spinalvæsker mv. Afdeling for Prøvetagning på Herlev og Gentofte Hospital afgiver årligt ca. 15 mio. analysesvar til  brug i forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme hos patienter og borgere tilknyttet hospitalet eller primærsektoren i hospitalets optageområde.