Sådan er vi organiseret


 • Afdelingsledelsen     
 • Ledelsesteam
 • Et lokalt medarbejderudvalg (LMU)
 • 2 Stabsfunktioner, Kvalitet og IT
 • Analysesektioner
  • Kemi
  • Immunkemi og Specialanalyser
  • Hæmatologi og Koagulation
  • POCT, EKG, Ambulatorie, Prøveforsendelse
  • DNA og Fæcesscreening
Selve laboratoriet er opbygget af 5 sektioner som ledes af afdelingsbioanalytikere og speciallæger. Til hver sektion er også knyttet faglige specialister vedr. daglig produktion.

Afdelingen indeholder også en stor forskningsenhed hvortil Herlev-Østerbro undersøgelsen er knyttet.

Skriv til os
Hvis du har generelle spørgsmål som ikke indeholder personfølsomme oplysninger kan du skrive til os via denne mail:
Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du                          skrive til os på en sikker forbindelse:


For virksomheder og myndigheder

Virksomheder og myndigheder kan skrive sikkert til os via: 

Hvis du er i tvivl om, hvilken løsning du kan anvende, skal du kontakte din IT-afdeling. 


Redaktør