Velkommen til Tværfagligt Smertecenter

I denne patientinformation kan du læse lidt om, hvordan vi arbejder i Tværfagligt Smertecenter.

Formål

Formålet med behandlingen er, at vi skal forsøge at:

  • Støtte dig i at få et meningsfyldt liv på trods af dine smerter
  • Bedre dit fysiske aktivitetsniveau
  • Optimere din medicinske behandling hvis muligt


Vi behandler kun kliniske patienter med kroniske smerter.

Personalet på Tværfagligt Smertecenter består af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer og socialrådgiver og et sekretariat.

Baggrunden for tværfaglig behandling er, at vi opfatter smerterne ud fra en biologisk, psykologisk og social synsvinkel. Det betyder, at smerterne måske skal behandles både med medicin, fysioterapi, samtaler og afspænding. Ofte sætter vi ind flere steder samtidigt.

For at du kan opnå den bedst mulige effekt af behandlingen, skal du som hovedregel ikke modtage behandling for dine smerter andre steder.

Behandlingsforløbet

Ved din første konsultation i Tværfagligt Smertecenter kommer du til at tale med en læge.

Den første konsultation hos lægen varer ca. 30 minutter. Lægen vurderer, hvilken behandling du har brug for, samt hvordan dit forløb her skal startes op på baggrund af:

  • din sygehistorie
  • dine tidligere behandlinger
  • din tidligere og nuværende medicinske behandling


Indimellem konkluderer vi på baggrund af ovenstående, at patienten ikke har glæde af et forløb hos os.

Vi tager stilling til, om du skal tale med en psykolog eller fysioterapeut om, hvorvidt de eventuelt har et behandlingstilbud til dine smerteproblemer. Vi tilstræber, at du vil møde de samme behandlere i hele dit behandlingsforløb.

Efter konsultationerne sender vi en kopi af det, vi har skrevet i din journal, til din praktiserende læge.

Medicin

Mens du er patient i Tværfagligt Smertecenter, overtager vi normalt udskrivelsen af recepter af din smertestillende medicin. Husk derfor at få udskrevet recepter til lægekonsultationerne. Hvis du alligevel kommer til at mangle smertestillende medicin, kan du ringe til sygeplejersken.

Hvis du får anden medicin f.eks. til behandling af forhøjet blodtryk, sukkersyge, sovemedicin osv. er det fortsat din egen praktiserende læge, der udskriver disse recepter.

Vores forventninger til dig

Du skal være indstillet på, at:

  • medvirke aktivt i behandlingsforløbet
  • ændre dine daglige rutiner og gøremål, hvis det er nødvendigt
  • komme til de aftalte konsultationer - også selvom du har smerteforværring en dag

Afbud

Hvis du ikke møder op til din første konsultation uden at melde afbud, vil vi umiddelbart annullere din henvisning.

Hvis du bliver henvist igen, så starter du forfra på ventelisten. Hvis du undervejs i dit forløb udebliver fra aftaler eller ofte melder afbud, så bliver dit forløb her afsluttet.

Hvem fører behandlingen videre efter din afslutning hos os?

Når du er færdig med behandlingen hos os, skal du fortsætte behandlingen hos din praktiserende læge.

Vi sender besked til din læge om baggrunden for dine smerter, hvilken behandling du har modtaget, og hvilken behandling du bør fortsætte med.

Rettigheder og vejledninger

Du kan læse om tavshedspligt, aktindsigt, klagemuligheder og øvrige rettigheder på www.gentoftehospital.dk

Redaktør