Velkommen til Hudsygdomme, klinik 1 - Psoriasisstuen

Vi udreder og behandler patienter med psoriasis.

Psoriasisstuen modtager patienter med psoriasis, efter de er blevet henvist af egen læge, speciallæge i hudsygdomme eller anden hospitalsafdeling.

Psoriasisstuen består af 1 overlæge, 1-2 læger, som er under uddannelse til hudlæge og 2 sygeplejersker, der er sammen om dagens patienter. Vi ser patienter tirsdag, torsdag og fredag. Der er afsat 15 minutter til undersøgelse og samtale med lægen.

Overlægen er den læge, der arbejder fast i teamet den pågældende ugedag og har det overordnede ansvar for patienterne. De øvrige læger er i afdelingen ét år ad gangen. Det betyder, at du vil kunne møde forskellige læger, hvis du har et længere forløb i klinikken, men at den faste overlæge altid vil være den samme. Derfor vil dine fremtidige besøg i Klinik for Hudsygdomme blive planlagt på den samme ugedag.

Første gang du kommer, kommer du til samtale med en læge og en sygeplejerske. Lægen spørger til din sygehistorie, medicin og dine erfaringer med behandling af din psoriasis. Lægen vurderer, hvor stor en del af huden, der er ramt af psoriasis (PASI-score) samt i hvor høj grad din livskvalitet er påvirket af sygdommen.

Sammen med læge og sygeplejerske planlægges en behandling og her er det vigtigt, at du er enig i den valgte plan, da det jo er dig, der skal gennemføre behandlingen.

Sygeplejersken gennemgår behandling og pleje af psoriasis. Du får målt blodtryk, højde og vægt. Grunden til, at det gøres, er at vi ved, at psoriasis, forhøjet blodtryk og vægtstigning ofte hænger sammen og kan have betydning for, hvor voldsom psoriasis bliver. Der er også mulighed for, at du i samtalen med sygeplejersken kan tage de udfordringer op, som sygdommen giver.

Samtalen med sygeplejersken kan foregå enten ved første eller andet besøg i klinikken.

Når du har talt med læge og sygeplejerske, vil får du en tid til opfølgning. Du vil eventuelt skulle have taget blodprøver i Hospitalets blodprøvetagningsklinik.

Redaktør