VRE eller multiresistent tarmbakterie

Information og vejledning, hvis man har fået konstateret VRE eller multiresistent tarmbakterie.

Om vejledningen

Denne vejledning er til dig, der er testet positiv for VRE eller en multiresistent tarmbakterie.

☐ VRE (Vancomycin resistente enterokokker)

☐ Multiresistent tarmbakterie (fx E.coli og Klebsiella spp.)

Vejledningen er et supplement til den information og vejledning som du vil få af afdelingens personale. Vejledningen indeholder information til dig om:

 • hvad VRE og multiresistente tarmbakterier er og hvordan de kan behandles 
 • hvordan de kan smitte, 
 • hvilke hygiejneregler du skal følge, når du er på hospitalet 
 • hvad dine besøgende skal gøre  
 • hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem.

Hvad er resistente tarmbakterier?

De mest almindelige resistente tarmbakterier, som vi ser i Danmark er: VRE (Vancomycin Resistente Enterokokker) eller multiresistent E.coli eller Klebsiella spp.
  
Resistente tarmbakterier, er almindelige tarmbakterier, som er blevet modstandsdygtige (resistente) overfor almindeligt antibiotika. Det betyder, at hvis du får en infektion skal den behandles med en speciel slags antibiotika.

Almindeligvis får du ikke en infektion med bakterien, men du har den bare i din tarm (eller din afføring) – det kaldes, at man bærer bakterien. At være bærer skal ikke behandles med antibiotika, Bakterien forsvinder ofte af sig selv, når du er kommet hjem i dine vante omgivelser.

Hvordan påvises bakterierne?

Bakterien påvises i en prøve, oftest urinprøve, som er sendt til undersøgelse. Til undersøgelse for bærertilstand tages podning fra endetarmen/afføringen. 

Hvordan smitter bakterierne?

Bakterierne findes i afføringen, i skridtet og evt. i urinen. Den kan også findes i sengetøj, på tøj, møbler, håndtag og sanitet. Bakterierne smitter ved berøring fra mennesker, der har bakterien på sig eller når man rører ved overflader, hvor bakterien sidder.

Særlige hygiejneregler på hospitalet

På hospitaler opholder der sig syge patienter, og når man er syg, kan man også være mere modtagelig for infektioner. Derfor er det vigtigt, at man gør alt for at forhindre, at multiresistente bakterier smitter til andre patienter. 

Det betyder, at du vil blive isoleret fra de øvrige patienter på afdelingen. Personalet, der behandler dig vil bruge overtrækskittel og handsker og den stue, du ligger på vil blive gjort rent med et desinfektionsmiddel hver dag.

Du skal være omhyggelig med din personlige hygiejne. Vi anbefaler, at du hyppigt tager bad og skifter tøj - gerne hver dag. Dit sengetøj og dine håndklæder skal også skiftes hver dag, og du skal huske at vaske eller spritte dine hænder. Det skal du gøre meget oftere end du ville gøre derhjemme.

Gode råd om håndhygiejne

Med rene hænder kan du undgå at smitte andre. 

Du skal huske at vaske eller spritte dine hænder:

 • Før du spiser
 • Efter du har været på toilettet
 • Efter du har nyst, hostet og brugt et lommetørklæde 
 • Når du har rørt ved fx dit kateter, dræn, sår, forbinding og din urinkolbe 
 • Når du har rørt ved noget, der har været på gulvet
 • Før du skal til undersøgelse eller træning.

Du kan evt. få personalet til at vise dig, hvordan man gør det rigtigt og evt. bede om nogle desinfektionsservietter, som du kan bruge, når du ikke lige er i nærheden af håndvask og sprit.

Snak med afdelingens personaler om der er nogle situationer, hvor du skal være særlig opmærksom på at vaske eller spritte hænder.

Besøgende på hospitalet

Du må gerne få besøg på hospitalet – også når du er isoleret. Det er ikke farligt for dine besøgende, men første gang dine besøgende kommer, skal de tale med personalet i afdelingen, og få noget mere at vide om, hvilke hygiejneregler, de skal følge. Blandt andet er det vigtigt, at de husker at vaske og spritte hænder, når de kommer på besøg og igen, inden de går. 

Når du kommer hjem

De gode råd om håndhygiejne gælder stadig, men derudover, er der ikke noget du skal gøre.

Plejehjem, genoptræning og hjemmepleje

Du skal ikke være isoleret, hvis du udskrives til plejehjem, til et genoptræningscenter eller hvis du skal have besøg fra hjemmepleje. Isolation er kun påkrævet på hospitalet.

Personalet, der kommer i dit hjem kan i nogle tilfælde bruge overtrækskittel og handsker, når du modtager pleje og behandling.

Hvis du igen får brug for behandling

Skal du fortælle praktiserende læge, hospital eller hjemmepleje, at du har en resistent tarmbakterie. Det er vigtigt for, at du kan få den rigtige behandling med det samme.  Du kan eventuelt medbringe denne pjece. 

Du eller dine besøgende kan spørge personalet på afdelingen, hvis I har brug for mere information. 

I afdelingen findes patientinformation, der fortæller om, hvordan man vasker og spritter sine hænder korrekt.

Redaktør