Støvopsamling til analyse for allergener fra husstøvmider og dyr

Støvopsamling undersøger for allergener fra husstøvmider og dyr.

Formål

Formålet med opsamling af støv er at undersøge, om der er allergener fra husstøvmider og dyr i dit hjem. Disse kan være medvirkende til dine allergiske symptomer.

Forberedelse

Der kan være tale om prøver fra flere forskellige steder i din bolig, men ofte beder vi om en prøve fra din seng. Det er nemlig i madrassen, husstøvmiderne trives bedst. I afdelingen låner du et støvsuger-mundstykke til opsamlingen. Sygeplejersken viser dig, hvordan du skal bruge det.

Materialer

A) Opsamlingsenhed

B) Adapter og propper

C) Kuvert + plastikpose med snapluk + rekvisition

Hvordan gør du?

1. Monter opsamlingsenheden på støvsugerslangen. Hvis slangen ikke passer, skal du sætte den medfølgende adapter på. Den kan vendes afhængigt af støvsugerslangens diameter. Sørg for, at systemet er helt tæt.

2. Støvsug 2 minutter på SELVE madrassen - ikke på en eventuel topmadras (med mindre andet er aftalt). Sørg for, at du kommer over HELE madrassen i løbet af de i alt 2 minutter, du støvsuger.

På grund af det meget tætte system, kan din støvsuger godt blive lidt varm. Det kan derfor være en fordel at støvsuge i flere omgange f.eks. 1 minut ad gangen. Støvsugeren kan så afkøles ved at køre f.eks. 15 sekunder uden mundstykke påsat.

3. Efter endt støvsugning afmonteres opsamlingsenheden, og der sættes prop i begge ender.

Illustration af monteret opsamlingsenhed - uden eller med adapter:

4. Sørg for, at propperne sidder ordentlig fast.

5. Husk at udfylde dato på rekvisitionen.

6. Læg opsamlingsenhed, adapter og rekvisition i plastikposen og i den udleverede kuvert. Hvis du har fået flere opsamlingsheder så brug en kuvert og en rekvisition til hver.

7. Send kuverten til:

Laboratorium for medicinsk allergologi

Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 22, kld.
2900 Hellerup

Svaret bliver sendt til Allergisygdomme, klinik 1. Det kan tage nogle uger.

Hvor kan jeg læse mere?

www.allergileksikon.dk

Redaktør