Stenfjernelse i urinleder og nyre (ECIRS)

Information om operation og vigtige forholdsregler.

Hvordan foregår operationen?

Du skal have fjernet en eller flere sten i nyrebækkenet. Stenen(e) fjernes ved, at man indfører et tyndt kikkertinstrument via urinrøret til nyren og herefter et rør under ribbenet gennem huden og ind til nyrebækkenet.

Stenen(e) kan nu fanges og fjernes eller knuses. Herefter anlægges et kateter ind til nyren og et blærekateter. Blærekateteret fjernes ofte lige efter operationen.

Forberedelse til operation

Blodfortyndende medicin

Hvis du er i blodfortyndende behandling, skal du måske holde pause før din operation. Tal med din læge om det.

Kost og  aktivitet

Det er vigtigt at din krop er i god, fysisk form, når du skal opereres. Du skal spise sundt og varieret. 

Alkohol og rygning

Du bør være varsom med alkohol inden operationen og følge Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. Hvis du ryger, anbefaler vi, at du stopper for at mindske risikoen forkomplikationer. Du kan eventuelt medbringe nikotinplaster eller -tyggegummi.

Inden operationen skal du

 • have taget blodprøver og evt. hjertediagram (EKG)
 • aflevere en urinprøve til undersøgelse for bakterier
 • have en samtale med en sygeplejerske
 • undersøges af en læge
 • tale med en narkoselæge om bedøvelsen 
 • have taget mål til støttestrømper med henblik på forebyggelse af blodpropper 

Faste

Du skal bedøves i forbindelse med operationen, og du skal derfor faste. 

 • I tidsrummet mellem kl. 02.00 og kl. 06.00 på operationsdagen må du ikke spise, men du må gerne indtage drikkevarer (undtagen juice og mælkeprodukter)
 • Du skal drikke 250 ml væske umiddelbart inden kl. 06.00 på operationsdagen
 • Fra kl. 06.00 på operationsdagen må du hverken spise eller drikke

Operationsdagen

Ved din ankomst til sengeafsnittet viser sygeplejepersonalet dig til rette i afdelingen.

Inden du bliver kørt til operation, skal du:

 • tage rent hospitalstøj på. Du får udleveret lange støttestrømper, underbukser og en hospitalsskjorte
 • have identifikationsarmbånd på 
 • eventuelt have en blodfortyndende indsprøjtning
 • have en beroligende tablet, hvis du har behov for det 

Hvis du bruger briller, høreapparat eller tandprotese, må du gerne beholde dem på.

På operationsgangen

Du får lagt et lille plastikrør (et drop) i en blodåre. I droppet får du smertestillende medicin, sovemedicin og væske under operationen.

Efter operationen

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du overvåges, indtil bedøvelsen har fortaget sig.

På sengeafsnittet tager plejepersonalet imod dig og observerer din tilstand. Du vil få tilbudt drikkevarer og noget at spise. Plejepersonalet kan støtte dig de første gange, du skal ud af sengen.

Du skal forvente at være indlagt på hospitalet i 2 til 3 dage.

Dagene efter operationen

Urinen kan være lettere blodig efter indgrebet. Der kan forekomme svie de første par gange, du lader vandet. Det kan være nødvendigt, at du beholder blærekateteret, indtil urinen klarer op. Det er almindeligt, at der siver urin og blod ud langs nyrekateteret.

Dagen efter operationen vil du få foretaget en CT-skanning (røntgen) for at kontrollere, om der er sten tilbage. Herefter kan kateteret som regel fjernes.

Efter nyrekatereret er fjernet, kan der de første dage sive urin ud af hullet i huden. Hvis du oplever dette, kan du få lagt en forbinding eller få opsat en drænpose.

Smertebehandling

Efter operationen får du smertestillende medicin, så du er i stand til at trække vejret godt igennem og kan bevæge dig i sengen uden særlige gener. Hvis du har ondt, skal du informere plejepersonlet, så din smertebehandling kan blive suppleret.

Kost og væske

Du må spise og drikke, som du plejer. Hvis du får kvalme, skal du informere plejepersonalet.

Aktivitet

Selvom du føler dig træt, er det meget vigtigt for det videre forløb, at du kommer ud af sengen samme dag, som du er opereret. 

Du bør gå omkring i afdelingen flere gange både om dagen og om aftenen. På den måde stimuleres kredsløbet, og risikoen for komplikationer mindskes. Støttestrømperne kan tages af, når du er oppegående som vanligt.

Udskrivningssamtale

For at sikre, at du er tilstrækkeligt informeret om dit videre forløb, skal du inden udskrivelsen have en udskrivningssamtale. Vi opfordrer til, at du inden samtalen forbereder eventuelle spørgsmål, og at du venter med at forlade afdelingen indtil efter samtalen. Hvis du efter udskrivelsen fortsat skal tage medicin, vil du få udleveret en medicinliste. 

Efter udskrivelsen

Det er normalt at være træt de første uger efter operationen, men du må genoptage dine daglige aktiviteter i det omfang, du magter det. 

Indlæggelsesbevis og sygemelding

Afdelingen vil gerne udlevere et indlæggelsesbevis, men har du brug for en sygemelding, skal denne udstedes af din praktiserende læge.

Rejser

Du er normalt ikke automatisk dækket af en almindelig rejseforsikring ved udlandsrejser efter indlæggelse/operation. Du skal derfor kontakte dit rejseforsikringsselskab og høre nærmere.

Henvendelse ved komplikationer

Du skal henvende dig, hvis du oplever komplikationer som for eksempel

 • Ildelugtende urin
 • Kraftige smerter
 • Vedvarende sivning fra nyrekateterhullet
 • Kraftig blod i urinen (koagler/klumper)
 • Problemer med at lade vandet
 • Feber

I det første døgn efter udskrivelsen kan du ringe til den afdeling, du var indlagt på. Efter det første døgn kan du i dagtimerne henvende dig til Urinvejssygdomme, Klinik 1 på telefon 38 68 01 40 eller til din egen læge. Aften, nat og weekend kan du ringe til Akuttelefonen 1813.

Kontrol og efterbehandling

Du vil få tilsendt en dato til kontrol, hvis det er nødvendigt.

Redaktør