Stenfjernelse i nyrebækkenet (PNL)

Information om operation og vigtige forholdsregler

Hvordan foregår operationen?

Du skal have fjernet en eller flere sten i nyrebækkenet. Stenen(e) fjernes ved, at man indfører et tyndt kikkertinstrument via urinrøret til nyren og herefter et rør under ribbenet gennem huden og ind til nyrebækkenet.

Stenen(e) kan nu fanges og fjernes eller knuses. Herefter anlægges et kateter ind til nyren og et blærekateter.

Blærekateteret fjernes ofte lige efter operationen.

Forberedelse før operation

Behandling med blodfortyndende medicin

Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin, skal du måske holde pause før din operation. Tal med din læge om det.

Kost, alkohol og rygning

Du bør være varsom med alkohol inden operationen og følge Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser. 

Det er desuden en god idé at holde op med at ryge. Du skal spise sundt og varieret og sørge for at være i god fysisk form.

Du skal inden operationen:

 • have taget blodprøver og eventuelt hjertediagram (EKG)
 • aflevere en urinprøve til undersøgelse for evt. bakterier
 • undersøges af en læge
 • tale med en narkoselæge om bedøvelsen 
 • have taget mål til støttestrømper (forebyggelse af blodpropper)

Faste før operationen

Operationen foregår i fuld bedøvelse, og du skal derfor faste. 

 • Dagen før operationen må du spise og drikke som vanligt frem til kl. 02.00 på operationsdagen.
 • Efter kl. 02.00 må du ikke længere spise, men gerne indtage drikkevarer (undtagen juice og mælkeprodukter)
 • Du må få 250 ml væske umiddelbart inden kl. 06.00 
 • Fra kl. 06.00 på selve operationsdagen må du hverken spise eller drikke

Hjemmefra skal du:

 • tage et brusebad 
 • have fjernet eventuel hårvækst i operationsområdet
 • tage ur og andre smykker af samt fjerne make-up/neglelak 

Når du ankommer til sengeafsnittet, viser sygeplejepersonalet dig til rette i afdelingen og informerer om indlæggelsesforløbet.

Operationsdagen

Inden du bliver kørt til operation, skal du:

 • tage hospitalstøj på. Du får udleveret lange støttestrømper, underbukser og en hospitalsskjorte
 • have identifikationsarmbånd på 
 • eventuelt have en blodfortyndende indsprøjtning
 • have en beroligende tablet, hvis du har behov for det 

Hvis du har briller, høreapparat og tandprotese, må du gerne beholde dette på.

På operationsgangen

Du får lagt et lille plastikrør (et drop) i en blodåre. I droppet får du smertestillende medicin og sovemedicin samt væske under operationen.

Efter operationen

Du bliver kørt til opvågningsafsnittet, hvor du overvåges, indtil bedøvelsen har fortaget sig.

På sengeafsnittet tager plejepersonalet imod dig og observerer din tilstand. Du vil få tilbudt drikkevarer og noget at spise. Plejepersonalet kan støtte dig de første gange, du skal ud af sengen.

Du skal forvente at være indlagt på hospitalet i 2 til 3 dage.

Dagene efter operationen

Urinen kan være lettere blodig efter indgrebet og der kan forekomme svie de første par gange, du lader vandet. I nogle tilfælde kan blærekateteret beholdes, indtil urinen klarer op. Det er almindeligt, at der siver urin og blod udlangs nyrekateteret.

Dagen efter operationen vil vi foretage en CT-skanning (røntgen) for at kontrollere, om der er sten tilbage. Herefter kan vi som regel fjerne kateteret fra nyren.

Efter nyrekateteret er fjernet, kan der sive urin ud af hullet i huden. Dette kan håndteres med en forbinding eller en drænpose. Hullet lukker sig i løbet af et par dage.

Smertebehandling

Efter operationen får du smertestillende medicin, så du er i stand til at trække vejret godt igennem og kan bevæge dig i sengen uden særlige gener. Har du ondt, skal du informere plejepersonalet.

Kost og væske

Du må spise og drikke, som du plejer. Hvis du får kvalme, skal du informere plejepersonalet.

Aktivitet og hvile

Det er meget vigtigt for det videre forløb, at du kommer ud af sengen samme dag, som du er opereret.

Du bør gå omkring i afdelingen flere gange både om dagen og om aftenen. På den måde stimuleres kredsløbet, og risikoen for komplikationer mindskes. 

Støttestrømperne kan tages af, når du er oppegående som vanligt.

Det er almindeligt at være træt efter en operation. Det er vigtigt, at du får sovet om natten og hviler dig i løbet af dagen.

En del af dagen går med aktiviteter som personlig pleje og stuegang hos dig og dine medpatienter. Du og dine pårørende bør afpasse antallet af besøg og tidspunkt for besøgene, så du også får mulighed for at hvile dig.

Udskrivningssamtale

For at sikre, at du er tilstrækkeligt informeret om dit videre forløb, skal du inden udskrivelsen have en udskrivningssamtale. Vi opfordrer til, at du inden samtalen forbereder eventuelle spørgsmål, og at du venter med at forlade afdelingen indtil efter samtalen. Hvis du efter udskrivelsen fortsat skal tage medicin, vil du få udleveret en medicinliste.

Efter udskrivelsen

Det er normalt at være træt de første uger efter operationen, men du må genoptage dine daglige aktiviteter i det omfang, du magter det. Du kan genoptage sportsaktiviteter m.m. afhængig af smerter og velbefindende.

Indlæggelsesbevis og sygemelding

Afdelingen vil gerne udlevere et indlæggelsesbevis, men har du brug for en sygemelding, skal denne udstedes af din praktiserende læge.

Rejser

Du er normalt ikke automatisk dækket af en almindelig rejseforsikring ved udenlandsrejser efter indlæggelse/operation. Du skal derfor kontakte dit rejseforsikringsselskab og høre nærmere.

Henvendelse ved komplikationer

Du skal henvende dig, hvis du oplever komplikationer som for eksempel:

 • ildelugtende urin
 • kraftige smerter
 • vedvarende sivning fra nyrekateterhullet
 • kraftig blod i urinen (koagler/klumper)
 • problemer med at lade vandet
 • feber

I det første døgn efter udskrivelsen kan du ringe til den afdeling du var indlagt på. 

Efter det første døgn kan du om dagen henvende dig til Urinvejssygdomme, Klinik 1 på telefon 38 68 01 40 eller din egen læge. Aften, nat, weekender og på helligdage skal du ringe til Akuttelefonen 1813.

Kontrol og efterbehandling

Ved din udskrivningssamtale orienterer vi dig om eventuelt videre kontrol og behandlingsforløb. Du vil få tilsendt en dato til kontrol, hvis det er nødvendigt.

Redaktør