Smerteskole

Her kan du læse om undervisningsforløbet, og hvordan det kan styrke dig i forhold til at levemed dine kroniske smerter.

Hvad er smerteskole?

Smerteskole er et undervisnings- og samtaleforløb for patienter med kroniske smerter.

Hvorfor smerteskole?

At leve med kroniske smerter er en stor og vanskelig udfordring, som kan føre mange tab og ændringer med sig. Det kræver omstilling at leve med kronisk smerte, da du kan opleve:

 • begrænsninger i dine fysiske udfoldelsesmuligheder.
 • træthed og søvnproblemer.
 • at blive let stresset og have en kort lunte.
 • koncentrationsbesvær og have svært ved at huske.
 • humørsvingninger.
 • at forholdet til andre mennesker kan føles mere besværligt.
 • en tendens til, at du isolerer dig. 
 • at dit arbejdsliv bliver påvirket.

Der er ting, som du ikke længere kan, og du må ændre på noget af det, du gør, eller måden du gør det på. 

På smerteskolen deltager du i et undervisningsforløb og får derved mulighed for at tale sammen med andre, der lider af kroniske smerter og udveksle erfaringer med dem, så du kan blive klogere på dig selv og dit liv med kroniske smerter. Du har bl.a. mulighed for at:

 • få viden om kroniske smerter og deres typiske følgevirkninger.
 • få præsenteret værktøjer, som har vist sig  at være nyttige for andre. dele erfaringer og oplevelser med andre om, hvordan det er at leve med kroniske smerter.
 • opleve, at andre kan have det på samme måde som dig selv.
 • opleve anerkendelse og støtte men også konfrontation og udfordring. opleve glæde ved at kunne støtte og hjælpe andre.
 • lade dig inspirere af andres måder at løse problemer på.
 • blive mere bevidst om den måde, du forholder dig til smerterne og deres følgevirkninger på.

Aktiv selvhjælper

På Tværfagligt Smertecenter kalder vi ikke kronisk smerte for en sygdom men for en tilstand eller for et handicap. Det er ikke muligt at leve med et handicap eller en tilstand, uden at man forholder sig aktivt til det. Du har en afgørende rolle, i forhold til hvordan du håndterer din smertetilstand. 

Smerteskolen drejer sig bl.a. om, hvordan du kan blive en aktiv selvhjælper, og et undervisningsforløb hos os giver dig nogle værktøjer, så du kan blive en bedre aktiv selvhjælper.

Smerteskolens værktøjskasse

På smerteskolen får du viden og inspiration, der kan hjælpe dig med:

 • at håndtere træthed og få bedre søvnvaner.
 • at afspænde.
 • gode kommunikationsfærdigheder.
 • at forholde dig til tanker og følelser.
 • at opnå større kropsbevidsthed.
 • at opnå bevidsthed om åndedrættets betydning.
 • at finde balance mellem aktivitet og hvile.
 • at acceptere din smertetilstand.
 • at fokusere på værdier.
 • at sætte mål og lave handleplaner samt være i stand til at foretage nødvendige ændringer af disse.
 • at lave en nødplan ved opblussen af smerter.

Praktisk information

Der deltager 8-10 patienter på smerteskolen samt en psykolog. Man mødes 1 gang om ugen i 2 timer. Forløbet i Smerteskolen strækker sig over 9 uger. 

Undervisningen består typisk af korte oplæg fra underviseren samt erfaringsudveksling og samtale mellem deltagerne. Der vil desuden være enkelte hjemmeøvelser, som vi samler op på.

På 2 af kursusdagene deltager smertecenterets fysioterapeuter med oplæg og gruppeøvelser.

Der hører en bog til smerteskolen, som du får ved dit første møde. En del af den viden, du får på smerteskolen, får du ved at læse i denne bog fra gang til gang. Selve møderne bliver mest brugt til fælles samtale og erfaringsudveksling.

Pårørendedagen

En af undervisningsdagene varer 2½ time. Denne dag kalder vi ”pårørendedagen”, og her er der mulighed for, at pårørende (fra 18 år) kan deltage. Der deltager også en læge denne dag.   

Dagen vil give de pårørende et indblik i, hvad en kronisk smertetilstand er. Der vil desuden være mulighed for, sammen med de andre patienter og deres pårørende, at tale om og udveksle erfaringer om det at være pårørende og det at være smertepatient.

Sådan får du det bedste ud af smerteskolen

 • Mød med en åben og nysgerrig indstilling.
 • Deltag aktivt.
 • Forbered dig mellem møderne.
 • Prøv fra starten af at bruge de erfaringer og den viden, du får fra smerteskolen.

Vigtigt at komme hver gang

Du skal prioritere fremmøde på smerteskolen meget højt og (så vidt overhovedet muligt) møde op hver gang. Det betyder, at alt andet (arbejde, behandlinger andre steder osv.) må lægges uden for smerteskolens faste mødetid.

Du skal prøve at møde op, også selvom du har en dårlig dag. Både for at du selv får det fulde udbytte af smerteskolen, og for at de andre ikke skal undvære dit bidrag.

Fremmødet er i det hele taget vigtigt for at skabe tryghed og de bedst mulige betingelser for arbejdet på smerteskolen.

Redaktør