Smerter efter operation, behandling af

Smerteskala - Hvor ondt har du?

En operation er forbundet med smerter, menvi kan give dig smertebehandling med medicin, så du undgår stærke smerter.

Vores mål er, at du skal være i stand til at finde hvile, når du sidder i en stol eller ligger i din seng.

Når du hoster, eller bevæger dig rundt i afdelingen, kan det gøre mere ondt, men har du så stærke smerter, at du undlader at hoste, bevæge dig rundt eller træne, skal behandlingen justeres.

For at kunne vurdere dine smerter beder vi dig anvende tal fra 0 til 10 hvor:

  • 0 betyder ingen smerter
  • 10 betyder værst tænkelig smerte

Vi stræber efter en smertescore i hvile på 0 - 3 og en smertescore i bevægelse på højst 4 - 6.

Hvis din smerte er inden for intervallerne, er du smertebehandlet tilfredsstillende, og du skal fortsætte med den ordinerede medicin.

Vurdér dine smerter og giv sygeplejersken besked, hvis du ikke er smertebehandlet tilfredsstillende.

Værst tænkelige smerte                                               

Smertescore 10 - 7

10                                    9                                           8                                              7

Oplever du stærke smerter efter operation, svarende til 7-10 i hvile eller ved bevægelse, kontakt straks sygeplejersken, så din smertebehandling kan blive suppleret og justeret.

Smertescore 6 - 4

6                                                                 5                                                                 4 

Oplever du moderate smerter i hvilsvarende til 4 – 6 kontakt sygeplejersken med henblik på supplering af din smertebehandling. Moderate smerter er OK ved bevægelse eller hoste.

 

Smertescore 3 - 0

3                                         2                                             1                                          0

Oplever du ingen eller lette smerter i hvile, svarende til 0 - 3, er du smertebehandlet tilfredsstillende.

Ingen smerter

Redaktør