Slidgigt i storetåen - Operation (Hallux rigidius - cheilectomi/artrodese)

Her kan du læse om behandling og evt. operation af slidgigt i storetåen. Du kan også læse omhvad du skal gøre efter en evt. operation.

Hvad er slidgigt i storetåen?

Slidgigt i storetåen opstår typisk i tåens grundled. Ofte er årsagen ukendt. Hos nogle patienter kan slidgigten skyldes, at der tidligere har været brud på leddet eller andre skader. Hos andre patienter ødelægges ledbrusken af leddegigt eller urinsyregigt.

Sygdommen rammer som oftest mænd fra 20-års alderen og op efter, og risikoen vokser jo ældre man bliver, men kvinder rammes også. Mange patienter kan også have en skæv storetå og knystdannelse ud over slidgigt i storetåen.

Symptomer på slidgigt i storetåen

Symptomer på slidgigt i storetåen kan være:

 • Smerter (belastnings-, hvile-, eller natlige smerter)
 • Bevægeindskrænkning
 • Hævelse og ømhed
 • Knasen/skurren
 • Muskelsvaghed
 • Evt. trykgener fra skoens overside pga. fejlstilling af tåen
 • Hård hud

Behandling

Har du kun lette gener, skal du vente med operation og i stedet forsøge med fodformede sko, gerne med stiv sål. 

Du kan også prøve en MBT-sko som har rund sål og som ændrer måden du går på. Se www.MBT-danmark.dk for forhandlerliste og information om skoen.

I nogle tilfælde kan dine gener afhjælpes med gigtmedicin og/eller blokade. Operation bør kun foretages, hvis andre midler ikke længere er tilstrækkelige.

Operation

Der findes 3 forskellige former for operation mod slidgigt i storetåen på Gentofte Hospital.

Operationen tilsigter at få bevægelsen tilbage i storetåens grundled, primært ved opadføring af storetåen.

1. Cheilectomi (Kegleoperation) 

Den syge del af ledbrusken fjernes samt eventuelle små knoglefremspring fjernes. Derved mindskes de smerter som kan opstå når knogledelene støder sammen, og/eller trykgenerne fra fodtøjet på fodens overside. Operationen varer ca. 30 minutter

2. Artrodese (Stivgørende operation)

Ved operationen fjernes den ødelagte brusk og tåen holdes sammen med skruer eller en skinne. Der tilstræbes, at storetåen peger lidt opad, fordi det gør det lettere at gå på foden. Bevægeligheden i storetåens yderled bevares. Herved mindskes smerterne fra knoglesammenstød, og resultatet er som regel effektivsmertelindring, men tåen bliver en anelse kortere. Operationen varer ca. 45 minutter.

3. Protese

Forventninger til operationen

80 - 85% af patienterne bliver tilfredse med resultatet af operationen. De øvrige patienter har ikke opnået et resultat, der svarer til deres forventninger, ofte fordi de fortsat har smerter. Det gælder begge operationstyper.

Bedøvelse

Den hyppigste form for bedøvelse ved disseoperationer er nerveblokade. Nerveblokade kan være et supplement til fuld bedøvelse. Blokaden virker normalt 12-18 timer og for nogle helt op til 24 timer efter operationen, og i denne periode vil du være smertefri.

Vi lægger blokaden omkring dine nervebaner. Benet bliver herefter følelsesløst og smertefrit, og du kan ikke bevæge det.

Mens blokaden virker, kan du ikke gå på benet. Du skal derfor bruge krykstokke, som bliver udleveret i opvågningen.

Enkelte kan få brug for en kørestol.

Når virkningen af blokaden ophører, skal dine eventuelle smerter behandles med smertestillende medicin.

Forbinding

Når du er blevet opereret, får du en forbinding på, som består af plaster, gaze og elastikbind. Forbindingen skal sidde på i 4 dage. Herefter er det nok med plaster.

Hvis forbindingen bliver våd eller blodvædet, skal du have den skiftet i Hofte-, Knæ- og Fodkirurgi, klinik 1.

Det er vigtigt, at du holder forbindingen tør og ren for at mindske risikoen for betændelse.

Vær opmærksom på, at husdyr ikke må komme i nærheden af forbindingen, da det også øger risikoen for betændelse i såret.

Illustration af en person med foden lejret over hjertehøjde med ispose på foden.
Person i seng med foden lejret over hjertehøjde med ispose
på fod.

Efterbehandling

De første døgn efter operationen skal du holde foden opad så meget som muligt for at undgå gennemblødning, hævelse og smerter. Isposer kan også virke smertelindrende. Pak isposen ind i et viskestykke og læg den på tåen i maksimalt 20 minutter ad gangen (pga. risikoen for forfrysninger). Din forfod kan være hævet i en periode på 3 - 6 måneder. Det kan derfor være svært at anvende normalt fodtøj.

Efter operationen skal du benytte en terapi sko.

Tråde skal fjernes hos din egen læge 3 uger efter operationen. Du kommer ikke til opfølgende kontrol i Hofte-, Knæ- og Fodkirurgi, klinik 1 efter din operation.

Smertestillende medicin

Efter operationen kan du have smerter, der varer fra et par døgn og op til en uge. Vi anbefaler derfor, at du følger nedenstående smertebehandling:

 • Tablet Paracetamol (Panodil, Pinex, Pamol) à 500 mg.: 2 tabletter 3 - 4 gange dagligt. (Du sørger selv for at købe medicinen før operationen).
 • Tablet Ibuprofen à 400 mg.: 1 tablet 3 - 4 gange dagligt. (Du sørger selv for at købe medicinen før operationen)
 • Tablet Morfin à 10 mg.: 1 tablet efter behov ved stærke smerter. (Medicinen udleveres på Bedøvelse og Operation 2)

Komplikationer

Der er risiko for følgende komplikationer:

 • Betændelse i såret (ca. 2%)
 • Manglende heling af knoglen
 • Fortsat hævelse
 • Beskadigelse af følenerver til tåen

Hvis du indenfor det første døgn får stærke smerter, kraftig blødning eller kraftig hævelse kontakt da:

 • Hofte-, Knæ- og Fodkirurgi, klinik 1.
 • Udenfor normal åbningstid, kontakt 1813.

Hvis du de følgende dage får tiltagende smerter, rødme, varme og hævelse omkring såret, eller feber over 38 grader, kan det være tegn på betændelse. Kontakt da:

 • Egen læge.
 • Udenfor normal åbningstid, kontakt 1813.

Hvornår kan jeg genoptage mit arbejde?

Hvornår du kan starte på arbejde igen afhænger af dit erhverv. Har du behov for en sygemelding, skal du kontakte egen læge

Redaktør