Rygbedøvelse (spinalbedøvelse)

Du er vågen ved rygbedøvelse. Bedøvelsen kan også kombineres med en lille dosis sovemedicin, så du slumrer under operationen.

Kort om rygbedøvelse

Du skal have en rygbedøvelse (spinalbedøvelse) i forbindelse med en operation, behandling eller undersøgelse. Bedøvelse kaldes også for anæstesi eller narkose. Rygbedøvelse bruges til at bedøve underkroppen eller benene. Du er vågen under bedøvelsen.

Inden operationen bliver du tilbudt at tale med en anæstesilæge. Lægen spørger til dit helbred og din sygehistorie. Du bliver også spurgt til dit forbrug af medicin, naturmedicin eller kosttilskud, da der kan være typer, du skal holde pause med. Tag derfor din medicinliste med til samtalen. Lægen besvarer meget gerne dine spørgsmål om bedøvelse.

Nogle gange taler man først med anæstesilægen på selve operationsstuen. Hvis du er utryg ved bedøvelsen eller har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at bede om en samtale med anæstesilægen på forhånd.

Vigtig forberedelse

Mød fastende

I sjældne tilfælde virker rygbedøvelsen ikke tilstrækkeligt til, at operationen kan gennemføres. Derfor skal du møde fastende, så vi kan lægge dig i fuld bedøvelse, hvis det skulle blive nødvendigt. Det vil sige:

  • 6 timer før din operation skal du stoppe med at spise.
  • 6 timer før skal du stoppe med at drikke mælkeprodukter og juice med frugtkød. Du må heller ikke drikke mælk i din kaffe eller te. Du må gerne fortsætte med at drikke klare væsker som vand, saft, kaffe og te uden mælk.
  • 2 timer før skal du stoppe med at drikke alle former for kold og varm væske. Vi anbefaler, at du som det sidste drikker et stort glas saft. Sukkeret i saften modvirker kvalme og utilpashed.

Din mavesæk skal være så tom som muligt for at nedsætte risikoen for, at der løber maveindhold op i lungerne, mens du er bedøvet.

Tag din medicin, som du plejer

Op til operationen kan du tage din medicin, som du plejer, med mindre du har aftalt noget andet med en læge. Du kan tage medicinen med et lille glas vand, selvom du faster. Hvis du har diabetes, gælder der særlige forholdsregler. Kontakt den læge eller afdeling, der har henvist dig, for at tale om, hvordan du skal forholde dig.

Gå i bad hjemmefra

Du skal tage et bad, vaske dit hår og tage rent tøj på, før du møder på hospitalet på dagen for din operation. Du må ikke bruge creme efter badet, da det øger risikoen for betændelse.

Fjern makeup, neglelak og smykker

Under operationen sætter vi et måleapparat på en af dine fingre, som måler iltmætningen i dit blod. Derfor skal du fjerne neglelak og kunstige negle inden din operation. Du skal desuden fjerne al makeup, ur, smykker og piercinger hjemmefra.

Medbring høreapparat, tandprotese eller briller

Bruger du høreapparat, tandprotese eller briller, må du gerne have dem med.

Medbring adspredelse

Det er en god idé at tage en bog, et blad eller anden underholdning med, som du kan få tiden til at gå med, da der kan være ventetid.

Medbring din egen musik

Du er velkommen til at medbringe høretelefoner og musik på en telefon eller tablet, som du kan lytte til under operationen.

På hospitalet 

Vi gør dig klar

Hvis du skal have medicin inden operationen, sørger vi for, at du får det. Det kan være medicin, der virker beroligende, forebygger kvalme eller er smertestillende.

Lås dine ejendele inde, mens du bliver opereret

Lad dine værdigenstande ligge i et aflåst skab, mens du bliver opereret. Du må gerne bære briller, høreapparat og tandprotese på turen til operationsgangen. Du må også tage din eventuelle astmaspray eller egen medicin mod hjertekrampe med på operationsstuen. Hvis du bruger kontaktlinser, skal du tage dem ud inden operationen.

Bedøvelsen

Du får lagt et drop i den ene hånd eller arm til væske og medicin. Du får elektroder på brystkassen, så vi kan følge din tilstand under operationen.
Anæstesilægen sprøjter lokalbedøvende medicin ind gennem en ganske tynd nål i ryggen (spinalrummet), mens du sidder eller ligger på siden og krummer ryggen. Det er som regel hurtigt og nemt at lægge nålen ind, men hvis du ønsker det, kan du få lidt beroligende medicin imens. Du er vågen ved rygbedøvelse, men vi kan også kombinere bedøvelsen med, at du får en lille dosis sovemedicin, så du slumrer under operationen. I nogle tilfælde lader vi et smertekateter ligge i ryggen, som kan bruges til at give dig smertestillende behandling under og et par dage efter operationen.

Opvågning

Efter operationen bliver de fleste kørt hen på opvågningsafsnittet. På opvågningsafsnittet holder vi øje med, hvordan du har det, og giver dig medicin mod smerter og kvalme, hvis du har brug for det.
Du skal forvente at være træt og have brug for hvile, men du må gerne få korte besøg, som skal aftales gennem sengeafdelingen. Tag dog gerne hensyn til, at mange patienter ligger og vågner op på samme tid og har brug for ro og diskretion.
Du får først information om operationen, når du er tilbage på sengeafdelingen. Personalet på opvågningsafsnittet kender ikke detaljerne i din operation.

Du kan få bivirkninger

Det er meget sikkert at blive bedøvet. Alvorlige bivirkninger er uhyre sjældne. Mindre bivirkninger er hyppigere, men de forsvinder hurtigt af sig selv eller kan behandles. Bivirkninger ved bedøvelsen kan være:

  • Kvalme: Nogle patienter får kvalme og kaster op efter bedøvelsen. Hvis du har brug for det, kan vi give dig medicin mod kvalmen.
  • Kløe: Smertestillende medicin kan i nogle tilfælde give kløe. Det er dog sjældent så generende, at du behøver behandling.
  • Vandladningsbesvær: I sjældne tilfælde kan man opleve problemer med at lade vandet, efter at man er kommet hjem. Kontakt din egen læge eller Akuttelefonen 1813, hvis det sker for dig.
  • Blodansamling eller betændelse i ryggen: I ekstremt sjældne tilfælde kan man få en blodansamling eller betændelse i ryggen i forbindelse med en rygbedøvelse. Det skal behandles meget hurtigt. Kontakt derfor straks Akuttelefonen 1813, hvis du pludselig får føleforstyrrelser i benene, pludselig får problemer med at lade vandet eller pludselig får stærke smerter, der hvor du er blevet stukket. Fortæl Akuttelefonen, at du har fået en rygbedøvelse

Du kan få hovedpine efter bedøvelsen

Udover de nævnte bivirkninger, kan en rygbedøvelse også i sjældne tilfælde give hovedpine. Hovedpinen opstår oftest mellem ½-1 døgn efter bedøvelsen. Hovedpinen:

  • sidder ofte i nakken
  • bliver værre, når man sidder op, og lindres, når man ligger ned
  • kan være ledsaget af susen for ørerne, dobbeltsyn, følsomhed overfor lys, svimmelhed, kvalme og opkast.

Hovedpinen behandles ved, at du ligger i sengen uden at have hovedet hævet. Du skal drikke rigeligt med væske, cirka 3 liter om dagen, som gerne må være enten cola eller kaffe, da indholdet af koffein virker smertelindrende. Du kan supplere med smertestillende medicin. Vi anbefaler paracetamol, som kan fås i håndkøb. 

Kontakt os, hvis hovedpinen ikke forsvinder

Hovedpinen er helt ufarlig, men kan kræve behandling, da den ellers er længere tid om at forsvinde. Hvis hovedpinen ikke er væk efter cirka et døgn, selv om du har fulgt ovenstående råd, skal du kontakte os. Kontakt den afdeling, hvor du var indlagt, eller ring til Akuttelefonen 1813 udenfor afdelingens åbningstid.

Få mere viden

Redaktør