Rituximab, behandling med

Rituximab kan anvendes til at behandle autoimmune blæresygdomme i huden.

Hvad er Rituximab?

Rituximab er et biologisk lægemiddel, som kan bruges ved autoimmune blæresygdomme i huden.

At have en autoimmun blæresygdom, betyder, at immunsystemet er gået til angreb på huden. Rituximab dæmper denne reaktion i immunsystemet.

Hvordan virker Rituximab?

Det varierer meget fra person til person, hvornår virkningen indtræder. Nogle mærker effekt allerede efter få uger, men de fleste mærker først en effekt efter nogle måneder.

Hvordan foregår behandlingen med Rituximab?

Rituximab gives som infusion, dvs. gennem et drop, der lægges i en blodåre i din hånd. Det gives 2 gange med 14 dages mellemrum.

Behandlingen foregår i Hudsygdomme, klinik 1, Gentofte Hospitalsvej 15, 2. sal. Behandlingen kan gentages, hvis du mærker en opblussen i din sygdom.

Inden behandlingen starter, vurderer lægen din helbredstilstand ved en række undersøgelser.

Før du får Rituximab får du noget medicin, der nedsætter din risiko for at få bivirkninger undervejs. Det er smertestillende medicin (Paracetamol), binyrebarkhormon og allergimedicin (antihistamin). Vi kan påbegynde infusionen 60 minutter efter du har indtaget tabletterne.

Hvis du i forvejen er i behandling med Prednisolon, skal du aftale med lægen om du skal tage dem om morgen på infusionsdagen.

Eventuelle vaccinationer bør være afsluttet mindst 4 uger før indgift af Rituximab. Fremtidige vaccinationer, inklusive rejsevaccinationer, bør lægen på Hudsygdomme, klinik 1 informeres om.

Under infusionen med Rituximab observerer en sygeplejerske dig. Du får målt blodtryk, puls, temperatur og respirationsfrekvens med jævne mellemrum for at se, om du tåler medicinen. Efter endt infusion skal du forblive i afdelingen i yderligere 30 min til observation.

Behandlingens varighed

Du kan forvente at skulle være på afdelingen i cirka 6 timer ved første infusion med Rituximab. Ved anden infusion med Rituximab, 2 uger efter, skal du forvente at være på afdelingen i cirka 5 timer.

Bivirkninger

Eventuelle bivirkninger ved Rituximab infusion kan forekomme både under og efter behandlingen. I langt de fleste tilfælde er bivirkningerne milde, og de er oftest mest udtalte ved den første infusion med Rituximab. Ved efterfølgende behandling er bivirkningerne som regel b etydeligt mildere. Det du skal være opmærksom på er:

Bivirkninger under infusion:

 • Feber
 • Kulderystelser
 • Muskelsmerter
 • Hovedpine
 • Udslæt på huden
 • Blodtryksfald

Oplever du en eller flere af disse bivikninger, kan det være nødvendigt at holde en kortere pause med infusionen. Den kan dog oftest gentages med nedsat dosis.

Ganske få patienter har oplevet at få alvorlige bivirkninger, og vi anser dem derfor for at være yderst sjældne.

Alvorlige bivirkninger kan være:

 • Overfølsomhedsreaktioner
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Kraftigt blodtryksfald
 • Bivirkninger efter infusionen:
 • Feber
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Udslæt på huden

Bivirkninger efter infusionen:

 • Feber
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Udslæt på huden

Disse bivirkninger kan være tegn på , at du reagerer kraftigt på behandlingen, og du skal derfor straks kontakte afdelingen. Uden for afdelingens åbningstid skal du kontakte 1813.

Du skal ligeledes være opmærksom på en meget sjælden men alvorlig bivirkning kaldet progressiv multifokal leukoencephalopati eller PML. Symptomerne kan forekomme op til 2 år efter sidste behandling. 

Kontakt afdelingen (uden for åbningstid - 1813) med det samme hvis du oplever:

 • Forvirring, hukkommelsestab eller problemer med at tænke klart
 • Tab af balance eller ændring i måden du går eller taler på
 • Nedsat syn eller svaghed i den ene side af kroppen
 • Sløret syn eller tab af syn Længerevarende bivirkninger ses meget sjælden ved behandling med Rituximab.

Efter behandling

Rituximab påvirker dit immunsystem. Det har en betydning, hvis du bliver syg, skal vaccineres eller opereres. Vi anbefaler derfor at du altid oplyser, at du er i behandling med Rituximab, når du er hos lægen, tandlægen eller på hospitalet.

Du får udleveret et lille informationskort, hvor der på dansk og engelsk står, at du er i behandling med Rituximab. Dette kort bør du opbevare i din pung eller taske i 2 år efter endt behandling.

Graviditet og amning

Behandlingen gives ikke til gravide eller mødre, som ammer, og du må først blive gravid 12 måneder efter endt behandling.

Kontrol

Du skal have taget blodprøver cirka en uge før selve behandlingen, og på selve infusionsdagen skal du aflevere en urinprøve.

Efter behandlingerne skal du have kontrolleret dine blodprøver med ca. 8 ugers mellemrum i forbindelse med lægekontrol.

Redaktør