Pletvist hårtab, behandling af

Diphenylcyclopropenon (DPCP) bruges til at behandle hårtab, når der ikke er andre virksomme behandlinger.

Behandling med Diphenylcyclopropenon (DPCP) er en behandling mod hårtab og bruges i tilfælde, hvor anden behandling ikke virker. 

Hvad er DPCP?

DPCP er en væske med kraftige allergifremkaldende egenskaber. Ved at påføre DPCP på huden fremkaldes en immun reaktion, som kan stimulere hårvækst. Behandlingen foregår i Klinik for Hudsygdomme og kan ikke bruges som hjemmebehandling. 

Hvordan foregår behandlingen?

Ved første behandling påfører lægen DPCP-væsken med en vatpind på et lille hårløst område i hårbunden. Herefter afventes en eksem reaktion, som oftest kommer i løbet af 2 uger. 

Reaktionen kan være forbundet med kløe, brændende fornemmelse og blærer i området, og symptomerne er forbigående. Hvis der ikke kommer nogen reaktion, gentager vi behandlingen. 

Derefter bliver du behandlet en gang om ugen med DPCP i en mildere koncentration for at fremkalde en let reaktion. 

Den ugentlige behandling foretages af en sygeplejerske i sygeplejeklinikken. Du får en fast fast tid til behandlingen.

Efter 4 behandlinger bookes du til at se en læge, som vurderer effekten og planlægger det videre forløb. Varigheden af behandlingen varierer mellem 3 uger og 10 måneder. 

Hvis der er tegn på hårvækst og således positiv effekt af behandlingen, bliver du tilbudt at fortsætte behandlingen i yderligere 3 måneder, da studier har vist, at dette kan nedsætte risikoen for tilbagefald. 

Såfremt behandlingen ikke har haft en positiv effekt efter 6 måneder, er chancen for lille til, at det sker herefter, og vi stopper behandlingen. 

Når du kommer hjem

Det første døgn skal det behandlede område beskyttes mod sollys, og du bør ikke berøre eller vaske det før 48 timer efter behandlingen. 

Det er helt normalt at få en reaktion på det behandlede område, fx rødme og kløe, men ved akutte svære reaktioner skal du kontakte afdelingen. 

Redaktør