Nedgroet negl (Kirurgisk behandling)

Her kan du læse, hvad en nedgroet negl er, hvordan operationen foregår, hvilke risici der kan være og vigtige forholdsregler.

Nedgroede negle på fødderne er en lidelse, hvor neglenes sider trykkes ned i huden omkring neglene (neglefalsene). Det giver ømhed eller smerte og kan føre til betændelse.

Behandlingen

En nedgroet negl kan opereres. Operationen bliver udført i lokalbedøvelse, som lægges med en indsprøjtning på hver side af tåen.

Operationen kan foretages på 3 måder:

  • Neglen bliver fjernet
  • Kileoperation, hvor de krummede, nedgroede sider af neglen fjernes sammen med det underliggende negleleje. Såret lukkes med et par sting
  • Negl og hele neglelejet bliver fjernet. I stedet for en negl, vil der vokse lidt hudlignende væv ud over neglelejet.

Inden operationen

På apoteket kan du købe Paracetamol (Panodil eller Pamol) og Ipren, som er de smertestillende piller, vi anbefaler efter operationen. Det er en god idé at købe de smertestillende piller, inden du bliver opereret.

Inden operationen skal du fjerne eventuel neglelak og sikre dig, at din fod er uden øvrige sår. Dette skal du gøre, fordi sår og neglelak forøger risikoen for infektion, hvilket kan udsætte operationen.

Vask foden grundigt morgenen inden operationen.

Rygning

Rygning påvirker ikke operationen.

Alkohol

Alkoholindtag øger risikoen for komplikationer efter operationen.

Hvis du drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler, skal du i mindst 4 uger før operationen holde helt op med at drikke alkohol. Dette vil medvirke til at nedsætte risikoen for infektioner, blødninger og hjerte-lungeproblemer efter operationen.

Operationsdagen

Du møder i Operationsmodtagelsen på Gentofte Hospitalsvej 1, 1.sal på det aftalte tidspunkt.

Efter operationen

Efter operationen får du en forbinding på operationssåret. For at mindske hævelsen anbefaler vi, at du holder foden over hjertehøjde efter behov.

Hvis du har fået fjernet negl og/eller negleleje

Du skal selv fjerne forbindingen 2 dage efter operationen. Forbindingen skal fjernes i forbindelse med et brusebad.

Vi anbefaler, at du efterfølgende vasker foden dagligt, så længe såret væsker. Såret skal duppes tørt, og det er vigtigt, at du bruger et rent håndklæde hver gang.

Beskyt området med almindeligt plaster. Der er normalt kun lette smerter i et par dage efter operationen.

Der er ingen efterkontrol hos lægen.

Hvis du har fået en kileoperation

De første 2-3 dage efter operationen kan være meget smertefulde, og det er derfor en god idé at holde foden højt.

Du skal have forbindingen på i 10 dage. Forbinding og tråde skal du have fjernet hos din egen læge. Hvis forbindingen bliver gennemblødt, skal den skiftes. Det kan du enten selv gøre, eller du kan henvende dig til egen læge.

Hvis du har smerter

Medmindre andet er aftalt, kan du tage almindelige håndkøbspræparater, f.eks. Paracetamol eller Ipren, mod dine smerter.

Andre forholdsregler

Du skal regne med at være sygemeldt i et par dage efter operationen.

Risici ved operationen

I sjældne tilfælde kan der komme blødning og betændelse efter operationen. Betændelse viser sig ved rødme, hævelse og tiltagende dunkende smerter.

Redaktør