Micra® pacemaker, anlæggelse af

Du er blevet anbefalet at få en pacemaker af typen Micra®. Denne type af pacemaker er ca. 2,5 cm lang og ca. 0,5 cm i diameter

Et billede af en pacemaker.
Used with the permission of Medtronic
(c) 21. Dec. 2021 Medtronic

Pacemakeren føres til hjertet gennem et indføringskateter til hjertet uden at efterlade andre spor end et lille ar i lysken.

Micra® pacemakeren placeres på indersiden af hjertevæggen og indstilles til at arbejde, når hjertet ”glemmer” at slå. I denne patientinformation kan du læse om forløbet og de forholdsregler, du skal være opmærksom på i de første dage.

Hvis du får blodfortyndende medicin fordi du har en kunstig hjerteklap og er i behandling med Marevan eller Marcoumar, skal den behandling fortsættes. Men hvis du er i behandling med Marevan, Marcoumar, Pradaxa, Xarelto, Lixiana eller eller Eliquis af andre årsager, skal du holde pause med det to døgn før operationen. 

Før indgrebet

Når du kommer til forsamtalen, skal du starte med at få taget blodprøver og ekg i Prøvetagningen. Du kan se tid og sted i dit indkaldelsesbrev. Herefter går du til Hjertesygdomme, sengeafsnit 3 som beskrevet i brevet. Her bliver du modtaget af en sekretær eller en sygeplejerske.

Du skal udfylde og medbringe det tilsendte skema om helbredsoplysninger, da vi skal bruge dine oplysninger til journalen.
 

På Afdeling for Hjertesygdomme skal du tale med en læge, der skriver journal. Herefter vil en sygeplejerske give dig yderligere information om din indlæggelse, operationen og forholdsregler i forbindelse med indgrebet.

På dagen, hvor du skal indlægges og have din pacemaker

 • Du skal være fastende, dvs. du må ikke spise, tygge tyggegummi, sutte bolcher eller ryge fra kl. 24.00.
 • Du må drikke vand indtil kl. 06.00 om morgenen.
 • Du skal tage din sædvanlige morgenmedicin, dog ikke vanddrivende. Blodfortyndende medicin skal du kun tage, hvis det er aftalt med lægen i forbindelse med journaloptagelsen.
 • Du skal tage et bad hjemmefra og fjerne eventuel neglelak.
 • Du må ikke have ur/smykker på til operationen, og vi anbefaler, at du ikke medbringer det.

På afdelingen

Du møder på Hjertesygdomme, sengeafsnit 2, Gentofte Hospitalsvej 6, stuen og bliver modtaget af en sygeplejerske.

 • Du får lagt et tyndt plastickanyle i en blodåre i hånden/armen, som du kan få antibiotika og evt. væske eller smertestillende gennem.
 • Du bliver tilbudt smertestillende tabletter (Paracetamol) og en beroligende pille, inden du bliver kørt til Hjerteafdelingens operationsområde, hvor pacemakeranlæggelsen foregår. 
 • Du får en indsprøjtning med antibiotika, der forebygger infektion.

Du bliver hentet af afdelingens portør, når det er din tur.

Pårørende skal vente i afdelingen, da der ikke er venteværelse i operationsområdet. 

Selve indgrebet 

Du vil blive modtaget af en sygeplejerske, der sørger for, du ligger behageligt på ryggen og som tager sig af dig under hele indgrebet.

Hele opholdet i Hjerteafdelingens operationsområde varer 1-2 timer, hvorefter du bliver kørt tilbage til afdelingen.

Behandlingen foregår i lokalbedøvelse. Det kan spænde og føles ubehageligt, når lokalbedøvelsen bliver lagt i lysken, men derudover er indgrebet normalt ikke forbundet med smerter. Der kan dog forekomme noget ubehag, når indføringsrøret til pacemakeren føres fra lyske til hjertet. 

Mens du er lokalbedøvet, lægger lægen et plastikrør ind i en blodåre i lysken. Under gennemlysning med røntgen føres pacemakeren til hjertet via røret. Lægen opmåler præcis, hvor pacemakeren skal sidde, og via et særligt system hægtes pacemakeren fast på indersiden af hjertet, sådan at pacemakeren bedst muligt kan observere, om hjertet selv trækker sig sammen, eller om den skal aktiveres. Dette kontrolleres på flere måder, mens du har røret i lysken. Lægen trækker forsigtigt i pacemakeren for at sikre, at den sidder ordentlig fast og kontrollerer samtidig, at den kan registrere hjertets egne slag. 

Når pacemakeren er placeret, og behandlingen er slut, bliver plastikrør og katetre fjernet, og indstiksstedet sys med et enkelt sting i lysken. Derefter vil du opleve, at der påsættes en særlig trykanordning, som sidder stramt for at undgå blødning i lysken. Den skal sidde i op til tre timer.

Tilbage på Afdelingen for Hjertesygdomme

Når du kommer tilbage til afdelingen, skal du have målt blodtryk og sygeplejersken ser på forbindingen. 

Du bliver tilbudt noget at spise og drikke. Sygeplejersken sørger for, at du får det på en måde, så du kan indtage det, selvom du er sengeliggende og ikke må løfte hovedet fra puden. Personalet overvåger din hjerterytme med telemetri (trådløs overvågning af hjerterytmen).

Sygeplejepersonalet sørger for, at du får smertestillende medicin, hvis du har smerter. Ofte spænder det i huden, men paracetamol kan som regel afhjælpe dette.

Du skal ligge i sengen op til 6 timer efter indgrebet, den første tid med trykanordningen, som er sat på under operationen og derefter nogle timer uden.

Hvis det begynder at bløde, eller der kommer en blodansamling, kan perioden evt. forlænges. Personalet hjælper dig med forskellige stillinger, så sengelejet føles behageligt, ligesom de hjælper dig, første gang du skal op. 

Hvis du får vanddrivende medicin, skal du tage morgendosis, når du kommer ud af sengen. Sygeplejepersonalet hjælper dig med den rette dosis.

Hvis du inden pacemakeranlæggelsen var i blodfortyndende behandling, skal du almindeligvis genoptage din blodfortyndende medicin om aftenen. Sygeplejepersonalet aftaler dosis i samråd med dig og lægen, der går aftenstuegang.

Der kan være behov for, at du får taget et røntgenbillede af din brystkasse for at sikre, at der ikke opstår komplikationer efter indgrebet. Det foregår i så fald på Afdelingen for Røntgen og Skanning.

Dagen efter 

Plejepersonalet tilser operationsstedet og observerer for gennemblødning af plasteret samt evt. blodansamling i huden.

I løbet af formiddagen skal pacemakeren kontrolleres i Pacemakerklinikken. Her bliver pacemakeren kontrolleret ved hjælp af dataudstyr, som kan aflæse og programmere pacemakeren udefra.

I klinikken er der ansat specialuddannede bioanalytikere, som også besvarer spørgsmål om pacemakeren og om livet med en pacemaker.

Du får udleveret et kort med oplysninger om pacemakeren. Du skal altid bære dit pacemakerkort på dig. Kortet er internationalt og bliver derfor genkendt i udlandet. Du skal vise pacemakerkortet ved tandlægebesøg, hospitalsindlæggelser, hos fysioterapeut og ved sikkerhedskontrollen i lufthavne.

Fungerer pacemakeren tilfredsstillende, vil du efter stuegang blive udskrevet eller tilbageflyttet til dit lokalsygehus.

Efter et døgn kan du selv fjerne plasteret, og du kan herefter tage brusebad.

Kontrol

Fremover skal du komme til kontrol i Pacemakerklinik. Første besøg er efter 1 måned. Tidspunktet aftales ved samtalen, inden du bliver udskrevet. Hvis du har ret til kørsel til kontrollerne, bliver dette også aftalt.

Din praktiserende læge får et brev efter hver kontrol med status på pacemakerens funktion.

Komplikationer

Det er så godt som ufarligt at få en pacemaker. Kun i sjældne tilfælde opstår der komplikationer.

Eventuelle komplikationer kan være:

 • Smerter, blåt mærke eller blodansamling svarende til operationsstedet. Kræver som regel ingen behandling, men er det tiltagende efter udskrivelsen, bedes du henvende dig.
 • Blod omkring hjertet som følge af, at der er kommet et lille hul i hjertemusklen. Sker i forbindelse med operationen og er beskrevet hos ca. 1 %. Kræver næsten altid anlæggelse af dræn, hvilket forlænger indlæggelsestiden.
 • Blodprop i ben eller lunge. Er beskrevet hos ca. 0,5 %. Kræver muligvis behandling, så hvis du får en pludselig indsættende smerte i det ene ben eller åndenød, bedes du henvende dig.
 • Der er endnu ikke beskrevet betændelse i pacemakeren, men det er en teoretisk mulighed, så hvis du får feber, som man ikke kan finde nogen anden forklaring på, bedes du henvende dig.

Mistanke om komplikationer? 

Har du mistanke om komplikationer og specielt betændelse, skal du kontakte:

Pacemakerklinik

Telefon 38 67 33 30
Hverdage kl. 8.00 - 15.00

Uden for dette tidsrum skal du kontakte egen læge eller Akuttelefonen på 1813.

En pacemaker er en højteknologisk enhed, hvor der over tid og i sjældne tilfælde kan opstå fejl. Mulighederne for fejl bliver overvåget meget grundigt, både af de ansvarlige overlæger på Afdeling for Hjertesygdomme og af producenten.

Hvis der mod forventning skulle opstå en væsentlig fejl ved din pacemaker, som gør, at lægerne og producenten overvejer, om den bør skiftes, bliver du straks kontaktet.

Forholdsregler efter udskrivelsen

For at undgå blodansamling ved indstiksstedet, må du ikke køre bil i en uge efter behandlingen. 

Du må ikke cykle, svømme, være i karbad eller løfte tunge ting (over 1 kg) indtil såret er lægt, dvs. ca. 10 dage. Herefter maks 2 kg. i 2 uger.

Det er normalt, at pacemakerens batterikapacitet efterhånden bliver opbrugt. Micra® batteriet er estimeret til at holde ca. 10 år, selvom det kan variere fra patient til patient. 

Batteriet bliver ikke brugt op fra den ene dag til den anden. Når du er til kontrol i Pacemakerklinikken, bliver batteriets levetid også kontrolleret.

Når batterilevetiden er ved at udløbe, kan der lægges en ny Micra® pacemaker eller en pacemaker med ledninger. Den eksisterende pacemaker er blevet integreret i hjertet og skal ikke fjernes, men man slukker for den, når der er lagt en ny ind.

Naturlig død

En pacemaker hindrer ikke naturlig død. En pacemaker erstatter kun de elektriske impulser i hjertet.

Ved dødsfald skal denne type af pacemaker ikke fjernes.

Du bør fremover undgå:

 • At bære mobiltelefon i brystlommen 
 • Kortbølgebehandling tæt ved pacemakeren
 • Ophold under højspændingsmaster
 • Magneter, magnetmadrasser. 

Du må gerne:

 • Dyrke motion og være fysisk aktiv
 • Tale i mobiltelefon
 • Genoptage bilkørsel efter en uge
 • Rejse med fly, bil og tog (vær opmærksom på forsikring ved udlandsrejse)
 • Genoptage dit sexliv
 • Bruge el-værktøj, køkkenudstyr og mikrobølgeovn
 • Bruge elektriske varmetæpper
 • Bruge fjernbetjening til radio og tv
 • Genoptage dykning dog ikke dybere end 30 meter.
Redaktør