MRSA hos nyfødte og børn op til 2 år

Information om behandling og test af hustand

Om MRSA

Jeres barn har fået taget prøver, hvori vi har fundet bakterien MRSA. MRSA er en stafylokok-bakterie, der er modstandsdygtig over for behandling med almindelige antibiotika. Bakterien kan være på huden eller i næsen, uden man har tegn på infektion. Dette kaldes at være bærer af MRSA. 

Hvis man får en infektion med MRSA, er det oftest et sår eller en byld i huden.

En rask person, der får påvist bakterien, har ikke stor risiko for at blive alvorligt syg. Hvis jeres barn har tegn på infektion skal I kontakte jeres praktiserende læge for at få vurderet, om det skal behandles med antibiotika.

Hvis jeres barn kun er bærer af MRSA bakterien, skal der ikke gøres et aktivt forsøg på at fjerne bakterien på nuværende tidspunkt. Vores erfaring viser, at børn under 2 år ikke kan behandles effektivt. Derudover vil mange børn smide bakterien af sig selv indenfor de første 2 leveår.

Vi vil bede alle i husstanden om at gå til jeres praktiserende læge og blive podet for MRSA fra næse, svælg og mellemkød, så vi kan se, hvem der bærer bakterien. Herefter anbefaler vi, at I bliver podet hver 6. måned for MRSA fra næse, svælg og mellemkød, så vi kan følge udviklingen i jeres familie.

Hvis jeres barn bliver MRSA fri inden 2 års alderen, men der er andre, der fortsat bærer MRSA bakterien, kan vi tilbyde en behandling for at fjerne bakterien. Har jeres barn stadig MRSA ved 2 års alderen, vil alle i husstanden blive tilbudt en behandling i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Behandlingen er gratis.

Kontakt med sundhedsvæsenet

Ved kontakt til sundhedsvæsnet, bedes I fremvise det MRSA-kort, som jeres barn vil modtage med posten.

Hvis der er nogle i husstanden, der arbejder som sundhedspersonale, er det vigtigt, at I kontakter os, da der gælder særlige regler i forhold til opfølgning for MRSA.

Børn med MRSA må gerne komme i daginstitution/skole, medmindre der er symptomer på akut sygdom som luftvejsinfektion, sår eller bylder. I har ikke informationspligt til institutionen/skolen. Ligeledes må I deltage i alle vanlige aktiviteter på lige fod med alle andre, herunder få besøg hjemme og ligeledes besøge andre.

 

Redaktør