Laserbehandling med CO2-laser i fuld bedøvelse

CO2-laserbehandling er en behandling, der foregår i fuld bedøvelse, hvor sygt væv fjernes.

Hvad er CO2-laserbehandling?

Ved laserbehandling rettes et meget tyndt strålebundt af energirigt lys mod det væv, der skal behandles. Lyset opvarmer vævet, så det fordamper. 

På grund af lysstrålens særlige karakter kan det syge væv fjernes meget præcist, og næsten uden at påvirke det omgivende væv. Det kan dog være svært helt at undgå ardannelse. 

På behandlingsdagen

Du skal møde i Hudsygdomme, klinik 1, Gentofte Hospitalsvej 15, st. Ved ankomsten vil en sygeplejerske og en læge tale med dig om behandlingen. 

Forberedelse på behandlingsdagen

Du skal møde fastendende, og du må derfor ikke spise efter kl. 7.00 om morgenen. Du må gerne drikke kaffe og te uden mælk, vand eller saftevand, indtil du møder på afdelingen.

Laserbehandlingen foregår på operationsgangen i fuld bedøvelse. Du bliver set af en anæstesilæge på operationsgangen, der lægger en lille plastkanyle i din hånd eller arm, hvorigennem du får tilført væske og bedøvelsesmiddel. 

Du får sat elektroder på din brystkasse, så personalet kan overvåge din hjerterytme, og måle dit blodtryk, mens du er bedøvet. 

Efter behandlingen

Når behandlingen er færdig, bliver du kørt til opvågning. Her skal du blive, indtil du er helt vågen efter bedøvelsen. 

I de fleste tilfælde kan du tage hjem samme eftermiddag. Er du ikke klar til at tage hjem samme dag, kan du overnatte på sengeafsnit for hudsygdomme.

Du må ikke tage alene hjem eller være alene den første nat på grund af eventuelle eftervirkninger efter bedøvelsen. 

Bivirkninger ved fuld bedøvelse

Der er som regel ingen alvorlige gener efter en bedøvelse. Du kan føle dig hæs eller øm i halsen, ligesom kvalme og opkastning er almindeligt. 

Det er også almindeligt, at du kan føle dig ekstra træt.

Smerter i det behandlede område

Hvis du får smerter, når du kommer hjem eller i dagene herefter, kan du tage tablet Paracetamol mod smerter. Du må som anbefalet højst indtage 2 tabletter 4 gange dagligt.

Efter laserbehandlingen vil der komme sår på de behandlede områder. Sårene minder om brandsår og vil normalt danne skorpe. 

Undgå betændelse i sårene og hold dem rene med vand og sæbe. Sårene heler i løbet af de efterfølgende uger.

Er der behov for forebyggende behandling, smøres sårene med Fucidincreme 1– 2 gange dagligt efter lægens anvisning. Fucidincreme fås på recept som udleveres i forbindelse med behandlingen.

Kommer der betændelse i sårene (rødme, hævelse og tiltagende smerter) skal du henvende dig til din egen læge eller os. 


 

Redaktør