Kikkertoperation af knæ

Du skal have foretaget en kikkertoperation (artroskopi) af dit knæ. Her kan du læse om forløbet.

Forberedelse

Du skal sørge for, at der ikke er sår eller rifter i det område, der skal opereres. Sår og rifter kan øge risikoen for infektion og betyde, at operationen udsættes.

Du må ikke:

  • fjerne eventuelle hår i området
  • smøre creme på det ben, der skal opereres
  • have neglelak eller smykker på under operationen

Hvis det er muligt for din knæskade, er det en god idé at træne musklerne i låret og underbenet samt din kondition inden operationen. Jo bedre tilstand muskulaturen er i, des nemmere går det bagefter. Dit knæ må ikke hæve efter træning. Det er tegn på, at du har belastet knæet for meget.

Rygning

Rygning øger risikoen for komplikationer efter operationen.

Hvis du er ryger, anbefaler vi derfor, at du stopper med at ryge mindst 8 uger før operationen, samt 4 til 8 uger efter operationen. Selvom der måske er kortere tid til din operation, anbefaler vi fortsat, at du undgår rygning, da vi ved, at det hjælper helingsprocessen.

Alkohol

Alkoholindtag øger risikoen for komplikationer efter operationen.

Hvis du drikker mere end Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse, skal du i mindst 4 uger før operationen holde helt op med at drikke alkohol.

Det nedsætter din risiko for infektioner, blødninger og hjerte-lungeproblemer efter operationen.

Kikkertoperationen

Du er i fuld bedøvelse under operationen. Når du er blevet bedøvet, fører lægen først et kikkertrør ind i knæet gennem 2 huller, der er ca. ½ cm store. Gennem kikkertrøret indfører lægen et kamera.

Via kameraet undersøger lægen dit knæ, og hvis det er muligt, behandler lægen samtidig eventuelle skader.

Efter indgrebet bliver hullerne syet sammen med små sting.

Efter undersøgelsen

Afhængigt af indgrebet i knæet er der forskellige begrænsninger for, hvad du må foretage dig.

De første dage efter operationen, skal du skåne knæet. Når du ligger ned, skal du holde benet over hjertehøjde. Når du sidder, skal du holde benet så højt som muligt.

Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt efter operationen kan strække knæet helt ud. Derfor må du ikke ligge eller sidde med en pude under knæhasen.

De følgende 7-14 dage bør din planlægning være fleksibel. Du skal have mulighed for at sidde med benet oppe, hvis du har smerter, eller hvis knæet begynder at hæve.

Du kan med fordel bruge is ved smerter og hævelse af knæet. Du må ikke lægge is direkte på huden, så sørg altid for at lægge et stykke stof imellem huden og isen. Du må have is på i ca. 20 minutter ad gangen hver 2. time. Du kan samtidig afhjælpe hævelsen ved at bruge et almindeligt elastisk knæbind som støtte.

Der går ofte nogle måneder, før knæet reagerer normalt på kraftigere belastninger som f.eks. sport.

Meniskskade

Hvis du har fået syet en meniskskade, skal du skåne benet ved at bruge 2 krykkestokke og gå med bandage i ca. 6 uger efter indgrebet.

Bruskskade

Hvis du bliver opereret for en bruskskade i dit knæ, skal du gå med 2 krykkestokke og må i de fleste tilfælde ikke støtte på benet i 6 uger efter operationen.

Sårene

Forbindingerne skal sidde urørt i 24 timer efter operationen. Hvis sårene på det tidspunkt er tørre, må du tage brusebad og duppe sårene tørre, inden der sættes nyt plaster på. Dette skal du gøre, indtil trådene er blevet fjernet.

Hvis det plaster, du har fået på under operationen, forbliver tørt, skal du ikke have det skiftet, før trådene skal fjernes.

12-14 dage efter operationen skal du have trådene fjernet hos din egen læge. Efter ca. 14 dage bør du ikke mærke noget til operationssårene.

Smerter

Du kan forvente at have nogle smerter efter indgrebet.

Lægen vurderer, hvilke smertestillende du får behov for, og giver dig tabletter med hjem til de første dage.

Genoptræning

Du kan støtte på benet, når du forlader afdelingen. Knæet er dog ofte irriteret efter operationen. Du får derfor udleveret et par krykkestokke til at aflaste dit knæ, når du går.

Knæets bevægelighed kan blive hæmmet af hævelse, men du må gerne bevæge dit knæled.

Du skal udføre øvelserne i det genoptræningsprogram, du har fået udleveret. Hvis øvelserne fremkalder smerter eller hævelse, skal du lave færre gentagelser og holde længere pauser.

Det er helt normalt, at knæet kan hæve i forbindelse med træning i op til flere uger efter kikkertoperationen.

Efter ca. 14 dage bør du kunne begynde på dine normale aktiviteter, som du langsomt kan trappe op. Der kan gå op til 12 uger, før du kan lave idræt uden gener.

Spørgsmål om genoptræning

Har du spørgsmål om genoptræning, kan du ringe direkte til en fysioterapeut på telefon 38 67 32 54, telefontid er mandag, onsdag og fredag kl.12.45-13.30.

Genoptræning efter syet menisk eller bruskoperation

Har du fået syet din menisk eller er blevet opereret for en bruskskade i dit knæ, bliver du instrueret i øvelser og informeret om genoptræningsforløbet af en fysioterapeut, inden du bliver udskrevet.

Er dette ikke muligt inden udskrivelsen, kan du ringe til Afdeling for Led- og Knoglekirurgi og få en tid til instruktion og information hos fysioterapeut på telefon 38 67 33 82.

Har du fået syet din menisk, må du ikke belaste knæleddet over 90º de første 3 måneder. Det vil sige, at du f.eks. ikke må sidde på hug. Der går ca. 6 måneder, før du må deltage i belastende sportsaktiviteter.

Hvis du har fået opereret din brusk, kan der gå op til et år, før du kan deltage i belastende sportsaktiviteter.

Komplikationer

Knæets bevægelighed kan blive hæmmet en smule.

Et godt råd

Er der tale om en ulykke, og har du en fritidsulykkesforsikring, bør du snarest anmelde skaden til dit forsikringsselskab.

Udlandsrejser

Skal du ud at rejse, anbefaler vi, at du kontakter dit forsikringsselskab i god tid. Pga. indlæggelsen er du de første 2 måneder efter udskrivelsen ikke dækket af det gule sundhedskort, som du normalt er.

Redaktør