Instabil skulder (Skulderluksation - Bankartlæsion)

I denne patientinformation kan du læse om, hvad instabil skulder er, hvordan operationenforegår, og hvordan du skal forholde dig efter operationen.

Hvad er instabil skulder?

Skulderleddet har større bevægelighed end noget andet led. Denne store bevægelighed betyder, at skulderleddet også er det led, som hyppigst er instabilt ved en skade eller ved belastning. Instabil skulder betyder, at overarmsknoglens hoved sidder for løst i ledskålen, hvor den kan forvolde skade, når og hvis den kommer ud over ledskålens kanter.

Når dette sker, går det ofte ud over ledkapsel og ledlæbe samt det eller de ledbånd, der ligger tættest på leddet, ofte medførende øget tendens til såkaldt luksation (skulderen går af led). I nogle tilfælde ses kun lette luksationer i form af klik og smerter. 

Et røntgenbillede af en skulder, der er gået af led.
Røntgenundersøgelse af skulderen hos en 15 årig dreng. Den højre skulder er gået af led (lukseret).
Foto: sundhed.dk
Et røntgenbillede af en normal skulder.
Samme skulder som før, men efter at overarmsknoglen er sat
på plads i skulderleddet.
Foto: sundhed.dk

Symptomer

Symptomerne på instabil skulder, er altovervejende smerter. De kan lokalisere sig alt efter, hvilken retning ledhovedet har tendens til at hoppe ud (luksere) af ledskålen.

Hvis ledhovedet, som følge af en skade, lukserer helt ud af ledskålen vil dette medføre kraftige smerter. Som regel skal man have hjælp til at få sat skulderen på plads, eventuelt under bedøvelse.

Specielt hos yngre er der en tilbøjelighed til, at skulderen, flere gange ved bestemte bevægelser og uden større påvirkning, går helt eller delvist af led. I sådanne tilfælde vil det være nødvendigt at fortage en stabiliserende operation (Bankart).

Operation

Operationen indledes som oftest med en kikkertoperation (artroskopi), men kan i visse tilfælde foregå ved åben operation.

Ved åben operation vil man få et større ar på forsiden af skulderen - fra armhulen og 7-10 cm op.

Ved kikkertoperation vil man få i alt 2-4 små ar på forsiden, oversiden og bagsiden af skulderen.

Ved begge type operationer sys den, som oftest afrevne ledlæbe, på plads til kanten af ledskålen. Skulderens kapsel, som på grund af skaden er blevet er blevet slap, strammes op. Hvis kirurgen finder beskadigelse af sener eller styresener (rotatorcuffen), vil dette blive forsøgt behandlet samtidig. Du vil være fuldt bedøvet under hele operationen.

Forventet resultat

Mere end 90% af patienter, der bliver opereret, er efterfølgende tilfredse med operationsresultatet.

Knapt 10% af patienterne har ikke opnået et resultat, der svarer til deres forventninger.

Risici forbundet med operationen og mulige komplikationer

Der vil kunne forekomme en formindsket bevægelighed i skulderleddet på grund af arvævsdannelse, specielt efter åben operation, hvor kapslen strammes, og derfor kan hæmme udadrotationen.

Nerveskader forekommer sjældent.

Der kan tilkomme en smertende og stiv skulder efterfølgende (frossen skulder) af en måske ellers vellykket operation. Denne reaktion kender vi ikke årsagen til. Komplikationen ses i ca. 5% af tilfældene. Behandlingen heraf kan være langvarig og kræve en stor tålmodighed, men alle bliver stort set raske.

Risiko for infektion er lille (1 ud af 200).

Såfremt du får feber, oplever rødme, hævelse og mange smerter, skal du STRAKS henvende dig til egen læge, Skulder-, Albue- og Håndkirurgi, Klinik 1 i åbningstiden eller ringe til 1813.

Efter operationen

Inden du bliver sendt hjem, vil forbindingen blive tilset og evt. skiftet. Sygeplejersken vil orientere dig om brug af smertestillende medicin. Du får evt. taget røntgen billeder og taler med kirurgen.

Smerter

For at mindske dine smerter efter operationen, giver vi dig en lokalbedøvende blokade (skalener) i din skulder oftest inden, du sover. Armen vil herefter føles tung og sovende og kan ikke rigtig styres i flere timer, efter operationen er afsluttet.

Når virkningen af blokaden aftager, vil der komme smerter, du vil derfor blive tilbudt smertestillende medicin, ligesom du vil få tilbudt smertestillende tabletter til brug i dagene efter operationen. Ved behov for smertestillende medicin udover dette må du tale med egen læge.

Du kan forvente at få smerter i dagene efter operationen, og din skulder vil være hævet.

Armslynge

I de første 3 uger har du en armslynge på (mitella), også om natten. Armslyngen fjernes af fysioterapeut efter 3 uger. I de følgende 2-3 uger anvendes løs slynge periodevis til aflastning.

Det er vigtigt, at du kan slappe af i skulderen, når armen er i slyngen.

Flere gange om dagen skal du tage underarmen ud af slyngen for at lave øvelser, bevægelse af albue, håndled og fingre, der mindsker hævelsen og øger blodcirkulationen.

Genoptræning

Du bliver indkaldt telefonisk af fysioterapeut til genoptræning på Gentofte Hospital 3-5 dage efter operationen, hvor du opstarter øvelser.

Tråd/clips fjernelse

Skal fjernes hos egen læge 10-14 dage efter operationen.

Kontrol

Du får tilsendt en tid til kontrol hos den læge, der har opereret dig. Denne kontrol ligger ca. 12 uger efter operationen.

Sygemelding

Hvornår du kan starte på arbejde igen afhænger af arbejdets karakter, og hvordan din skulder har det. Du bør dog tidligst begynde på arbejdet igen, når der ikke er betydende smerter. Du kan med fordel tale med fysioterapeuten om dette, efterhånden som træningen går godt.

Sportsaktiviteter

Du kan genoptage dine sportsaktiviteter efter ca. 4 måneder og kontaktsport efter 9-12 måneder.

Bilkørsel

Du må først køre bil, når du kan føre bilen forsvarligt i henhold til færdselsloven. Som minimum må du ikke køre bil i den tid, du har slynge/bandage på.

Redaktør