Infliximab, behandling med

Infliximab gives som infusion og bruges til behandling af psoriasis og psoriasisgigt.

Hvordan virker infliximab?

Infliximab er et biologisk lægemiddel, som blandt andet bruges til behandling af psoriasis og psoriasisgigt.

Ved psoriasis og psoriasisgigt er der en overreaktion i immunforsvaret. Behandling med infliximab dæmper immunforsvarets aktivitet, så hud- og eventuelle ledsymptomer mindskes.

Du vil kunne se effekt af behandlingen efter 2–4 behandlinger. Hvis behandlingen har tilstrækkelig virkning, skal du fortsætte behandlingen sædvanligvis hver 8. uge.

Hvis behandlingen stoppes, vender symptomerne ofte tilbage.

Hvordan foregår behandlingen?

Infliximab gives som infusion gennem et drop ind i en blodåre. Behandlingen foregår i Hudsygdomme, klinik 1.

Du skal i starten af behandlingsforløbet sætte 4 – 5 timer af til behandlingen, da der bruges tid på de forudgående undersøgelser, selve infusionen samt efterfølgende observation.

Undersøgelser inden behandlingen

Før 1. behandling skal du have taget røntgenbillede af lungerne og blodprøver.

Før hver infusion med infliximab skal du have taget blodprøver senest dagen før, hvis din behandlingstid er tidlig på dagen. Hvis din behandlingstid er efter kl. 10.00, kan du få taget blodprøverne samme dag senest kl. 8.00.

Når du møder til behandling

Vil du blive modtaget af en sygeplejerske.

Du får målt dit blodtryk, puls, temperatur og vægt.

Inden behandlingen startes, skal du også tale med en læge.

Infliximab gives direkte i en blodåre og denne infusion tager 2 timer i starten af behandlingsforløbet.

De første gange skal du efter behandlingen blive i afdelingen i 1 time til observation. Du skal altid have målt dit blodtryk, inden du går hjem.

Du vil få udleveret et informationskort for infliximab med dit og lægens navn samt kontaktoplysninger. Du skal vise dette kort til enhver læge, der er involveret i din behandling.

Hvor ofte gives behandlingen?

De første 3 behandlinger gives med 2 og 4 ugers mellemrum. Derefter gives infliximab hver 8. uge. Dosis afhænger af din kropsvægt.

Når du har fået behandlingen 3 gange uden gener, gives infusionen over 1 time efterfulgt af en ½ times observation.

Efter 10. behandling gives infusionen over ½ time og uden efterfølgende observation.

Kontrol af behandlingen

Du skal komme til kontrol efter ca. hver 2. behandling i psoriasisklinikken hos din kontaktlæge, der vurderer, hvilken dosis du skal have, og hvor længe du skal have behandlingen.

Bivirkninger

Som ved andre lægemidler kan der opstå bivirkninger, som du skal holde øje med.

Infektion

Din risiko for infektion kan være øget, da infliximab påvirker dit immunforsvar. Du skal derfor være opmærksom på dit velbefindende, og om du eventuelt har feber. Hvis du har mistanke om, at du har en infektion, skal du kontakte afdelingen eller din praktiserende læge. Alt efter infektionens alvorlighed kan en midlertidig pause i behandlingen være nødvendig.

Andre bivirkninger

Generelt giver infliximab få bivirkninger. Oplever du andre bivirkninger end de nævnte, skal du tale med din læge på psoriasisklinikken om det.

Da infliximab mindsker aktiviteten i immunforsvaret, kan det øge risikoen for kræft især hudkræft og kræft i lymfeknuder. Hvis du tidligere har haft en form for kræft, skal du tale med din læge i psoriasisklinikken om det.

Vaccinationer

Nogle vacciner (levende) bør ikke gives samtidig med infliximab. Du bør derfor tale med din kontaktlæge i psoriasisklinikken før en eventuel vaccination. 

Operation

Hvis du skal opereres, skal du med din kontaktlæge på klinikken drøfte, hvilke forholdsregler som bør tages.

Graviditet og amning

Du må ikke få infliximab, hvis du er gravid eller ammer. Hvis du ønsker at blive gravid, bør du tale med din kontaktlæge i psoriasisklinikken. For mænds vedkommende er der ikke påvist nogen risiko ved infliximab behandlingen, hvis graviditet ønskes.

Redaktør