Immunterapi (allergivaccination)

Immunterapi kan være en vaccination, der indeholder allergenet, som er årsagen til den allergiske sygdom.

Hvad er immunterapi?

Immunterapi er en af de behandlingsforløb, vi kan tilbyde imod din allergiske sygdom. Behandlingen gennemføres evt. i samarbejde med din praktiserende læge.

Behandlingen består af en række vaccinationer med det allergen, der er årsagen til dine allergisymptomer. Princippet i behandlingen er, at du i starten vaccineres med meget små doser, som øges gradvis, for at kroppen kan opbygge modstandskraft, og du ikke får så kraftige allergi symptomer.

Behandlingen har, i mange kliniske undersøgelser, vist sig at være effektiv mod visse allergiske sygdomme. Virkningen kommer langsomt, men den kan sjældent fjerne alle symptomer.

Det er vigtigt, at du kun sætter din dosis af allergimedicin ned efter aftale med lægerne i Allergisygdomme.

Undersøgelser før behandling

Inden vi starter behandlingen, skal vi sikre os, at det allergen, du skal vaccineres med, er den vigtigste årsag til din sygdom. Ud over undersøgelser som priktest og blodprøver, kan vi lave en øjenprovokation for at vurdere dine slimhinders sarthed og en undersøgelse af lungefunktionen.

Efter undersøgelserne vil en læge sammen med dig lægge et program for den videre behandling.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen opdeles i to faser:

  • Opdosering
  • Vedligeholdelse (med den dosis, du skal fortsætte med i resten af behandlingsforløbet)

Den første del af behandlingen, hvor dosis øges, foregår én gang om ugen. Ved den første behandling gives 3 injektioner med 30 minutters mellemrum. Herefter får du kun én indsprøjtning pr. gang.

Under opdosering skal du tage en antihistamin tablet 1-2 timer før planlagt injektion. Din kontaktlæge vil sørge for recept på antihistamin.

Efter 8-9 ugers behandling opnår vi sædvanligvis vedligeholdelsesdosis. Derefter bliver intervallet mellem indsprøjtningerne gradvist øget til 8 uger.

For at opnå en langtidseffekt, så behandlingen også virker efter vaccinationerne er stoppet, skal den gennemføres i 5 år (6 indsprøjtninger om året).

Opdoseringen foregår i Allergisygdomme. Vedligeholdelsesbehandlingen gives af din praktiserende læge.

Bivirkninger

Der er under hele behandlingen, specielt under den første del, hvor vi øger dosis, en lille risiko for, at indsprøjtningerne kan udløse allergisymptomer.

Derfor skal du blive i afdelingen 30 minutter efter hver vaccination, og du må ikke gå, før injektionsstedet på armen er undersøgt.

Astma- og høfeberpatienter skal måle peakflow før og efter hver vaccination. Du skal i det første døgn efter indsprøjtning registrere hævelse på injektionsstedet og andre gener, hvis de skulle opstå.

Hvis du efter at have forladt afdelingen bliver utilpas og/eller udvikler allergisymptomer som høfeber, hudkløe eller nældefeber andre steder på kroppen end der, hvor du er blevet vaccineret, skal du straks indtage en antihistamin-tablet. Hvis tabletten ikke virker i løbet af 30 minutter, skal du søge læge eller tage på skadestuen og dér oplyse, at du er blevet vaccineret.

Vigtigt

Indsprøjtningerne gives ikke, hvis du inden for de sidste 3 dage før en vaccination har haft en infektionssygdom (f.eks. forkølelse eller influenza) eller forværring af allergiske symptomer.

Du skal undgå at drikke alkohol mindst 8 timer før en vaccination, da det øger risikoen for bivirkninger.

Efter vaccinationen bør du ikke resten af dagen udøve fysisk anstrengende sport eller anden form for hård fysisk aktivitet, da dette kan provokere allergisymptomer. 

Kontrol

Du vil én gang om året blive tilbudt kontrol på Allergisygdomme, klinik 1. Her vurderer vi både forløbet og effekten af din behandling.

Afbud

Er du syg eller på anden måde forhindret i at møde op, bedes du ringe og aftale en ny tid til vaccination.

Hvor kan jeg læse mere?

www.allergileksikon.dk

Åbningstider for immunterapi

Tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 8.15-11.00.

Onsdag fra kl. 13.00 – 18.00.

Redaktør