Håndledsbrud, behandling af

Du skal opereres på grund af et knoglebrud i dit håndled. Her får du information om forløbet ved operationen.

Ved operationen undersøger kirurgen omfanget af bruddet på underarmens knogler og eventuelle medfølgende skader på følenerver, ledbånd og mellemhåndsknogler.

For at opnå den bedst mulige knoglestilling sættes håndledsbruddet på plads ved at åbne ind til bruddet. En metalskinne placeres direkte på knoglen og fastgøres med skruer.

Forberedelse

På apoteket kan du købe Paracetamol (f.eks. Panodil eller Pamol) og Ipren, som er de smertestillende piller, vi anbefaler efter operationen.

Hvis du har hjemmepleje, bedes du selv orientere dem om den forestående operation. 

På operationsdagen skal du sikre dig, at du ikke har sår eller rifter på hånden. Du må heller ikke have neglelak eller smykker på, da det øger risikoen for infektion.

Du skal sørge for at have tøj på med plads til en stor gipsbandage om hånden.

Rygning

Rygning øger risikoen for komplikationer efter operationen. Er du ryger, anbefaler vi derfor, at du stopper med at ryge mindst 8 uger før operationen, samt 4 til 8 uger efter operationen. Selvom der måske er kortere tid til din operation, anbefaler vi, at du undgår rygning, da vi ved, at det hjælper helingsprocessen.

Alkohol

Alkoholindtag øger risikoen for komplikationer efter operation. Drikker du mere end Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse, skal du i mindst 4 uger før operationen holde helt op med at drikke alkohol. Dette nedsætter risikoen for infektioner, blødninger og hjerte-lungeproblemer efter operationen.

Operationsdagen

Du møder i Operation, som findes på Gentofte Hospitalsvej 1., 1 sal, på det aftalte tidspunkt. Du skal ikke møde fastende.

Din arm bliver bedøvet inden operationen. Bedøvelsen foretages af en narkoselæge ved et stik i armhulen.

Efter operationen

Efter operationen får du en stor gipsbandage på.

Du skal holde hånden over hjertehøjde og udføre knytte- og strækøvelser med de frie fingre.

Gips og tråde fjernes efter 12-14 dage i klinikken. Derefter får du en aftagelig skinne med velcrolukning, der skal benyttes, når du ikke træner hånden.

Røntgenkontrol foretages efter 5 uger, og herefter skal du kun benytte den aftagelige bandage ved behov (større belastninger).

Genoptræning

Din genoptræning startes umiddelbart efter, at gipsbandagen er fjernet. Ergoterapeuten instruerer dig.

Ved 5 ugers-kontrollen i klinikken aftaler vi det videre genoptræningsforløb med dig. Den videre genoptræning kan være egen træning eller foregå på genoptræningscenter i kommunen, hvor du bor.

Først efter 3 måneder kan hånden belastes uden restriktioner.

Smerter

I de fleste tilfælde er der behov for stærkere smertestillende medicin end paracetamol og ibuprofen. Du får tabletter til de første dage med hjem efter operationen.

Smerterne aftager gradvist. Efter 5 uger er smerterne ofte reduceret betydeligt. Ømhed og nedsat bevægelighed i det opererede håndled er normalt i det første år efter operationen.

Risici

Der kan komme lette føleforstyrrelser på fingrene. Disse forsvinder normalt i løbet af nogle måneder.

Refleksdystrofi ses i ca. 3 % af tilfældene. Det er en abnorm kar- og nervereaktion, som medfører smerter, hævelse og stivhed af fingre og hånd. Det kræver særlig smertebehandling, ofte med supplerende medicinsk behandling samt intensiv ergoterapi. Denne komplikation forlænger forløbet og kan give et dårligere resultat.

Risiko for betændelse er under 1 %.

Andre forholdsregler

Du kan ikke selv køre hjem fra hospitalet. Det anbefales, at du ikke kører bil, før din hånd er fuldt funktionsdygtig.

Sygemelding gives almindeligvis i op til 10-12 uger, afhængigt af dit erhverv.

Et godt råd

Hvis du har en ulykkesforsikring, bør du anmelde skaden til forsikringsselskabet så hurtigt som muligt.

Udenlandsrejser

Skal du ud at rejse, anbefaler vi, at du i god tid inden operationen kontakter dit forsikringsselskab. De første måneder efter en operation kan der være forhold, der gør, at forsikringsselskabet ikke vil dække eventuelle skader/sygdom.

Redaktør