Fuld bedøvelse (narkose)

Ved fuld bedøvelse får du sovemedicin og smertestillende medicin, så du sover dybt og er fri for smerter.

Kort om fuld bedøvelse

Du skal i fuld bedøvelse i forbindelse med en operation, behandling eller undersøgelse. Bedøvelse kaldes også for anæstesi eller narkose. Ved fuld bedøvelse får du sovemedicin og smertestillende medicin, så du sover dybt og er fri for smerter.

Inden operationen bliver du tilbudt at tale med en anæstesilæge. Lægen spørger til dit helbred og din sygehistorie. Du bliver også spurgt til dit forbrug af medicin, naturmedicin og kosttilskud, da der kan være typer, du skal holde pause med. Tag derfor din medicinliste med til samtalen. Lægen besvarer meget gerne dine spørgsmål om bedøvelse.

Nogle gange taler man først med anæstesilægen på selve operationsstuen. Hvis du er utryg ved bedøvelsen eller har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at bede om en samtale med anæstesilægen på forhånd.

Mødested og -tid

Du skal opereres:
Dato:____________

På operationsdagen skal du henvende dig:
Sted: ___________________________________________
Klokken:_____________

Du skal regne med at blive opereret:
Cirka klokken:____________

Vigtig forberedelse

Mød fastende

Du skal faste inden operationen. Det vil sige:

 • 6 timer før din operation skal du stoppe med at spise.
 • 6 timer før skal du stoppe med at drikke mælkeprodukter og juice med frugtkød. Du må heller ikke drikke mælk i din kaffe eller te. Du må gerne fortsætte med at drikke klare væsker som vand, saft, kaffe og te uden mælk.
 • 2 timer før skal du stoppe med at drikke alle former for kold og varm væske. Vi anbefaler, at du som det sidste drikker et stort glas saft. Sukkeret i saften modvirker kvalme og utilpashed.

Din mavesæk skal være så tom som muligt for at nedsætte risikoen for, at der løber maveindhold op i lungerne, mens du er bedøvet.

Fasteregler for børn

Barnet skal faste inden bedøvelsen. Møder barnet ikke fastende, kan vi være nødt til at udskyde operationen. For børn under 18 år gælder:

 • Barnet må spise og drikke normalt indtil 6 timer før bedøvelsen.
 • Barnet må få modermælk indtil 4 timer før.
 • Barnet må drikke klare væsker indtil 1 time før. Det kan fx være vand, saft eller juice uden frugtkød.

Vi anbefaler, at barnet drikker saft med sukker 1 time før den planlagte bedøvelse. Det modvirker kvalme. Børn under 5 år bør drikke cirka ½ dl. saft og børn over 5 år cirka 1 dl.

Tag din medicin, som du plejer

Op til operationen kan du tage din medicin, som du plejer, med mindre du har aftalt noget andet med en læge. Du kan tage medicinen med et lille glas vand, selvom du faster. Hvis du har diabetes, gælder der særlige forholdsregler. Kontakt den læge eller afdeling, der har henvist dig, for at tale om, hvordan du skal forholde dig.

Gå i bad hjemmefra

Du skal tage et bad, vaske dit hår og tage rent tøj på, før du møder på hospitalet på dagen for din operation. Du må ikke bruge creme efter badet, da det øger risikoen for betændelse.

Undlad at fjerne hår

Du må ikke selv fjerne hår omkring det sted, der skal opereres, i ugen op til operationen, da du risikerer at lave rifter i huden og dermed øge risikoen for betændelse. Du må dog gerne fjerne eller trimme skæg.

Fjern makeup, neglelak og smykker

Under operationen sætter vi et måleapparat på en af dine fingre, som måler iltmætningen i dit blod. Derfor skal du fjerne neglelak og kunstige negle inden din operation. Du skal desuden fjerne al makeup, ur, smykker og piercinger hjemmefra.

Medbring høreapparat, tandprotese eller briller

Bruger du høreapparat, tandprotese eller briller, må du gerne have dem med.

Medbring adspredelse

Det er en god idé at tage en bog, et blad eller anden underholdning med, som du kan få tiden til at gå med, da der kan være ventetid.

På hospitalet 

Vi gør dig klar

Hvis du skal have medicin inden operationen, sørger vi for, at du får det. Det kan være medicin, der virker beroligende, forebygger kvalme eller er smertestillende.

Lås dine ejendele inde, mens du bliver opereret

Lad dine værdigenstande ligge i et aflåst skab, mens du bliver opereret. Du må gerne bære briller, høreapparat og tandprotese på turen til operationsgangen. Du må også tage din eventuelle astmaspray eller egen medicin mod hjertekrampe med på operationsstuen. Hvis du bruger kontaktlinser, skal du tage dem ud inden operationen.

Bedøvelsen

Du får lagt et drop i den ene hånd eller arm til væske og medicin. Du får elektroder på brystkassen, så vi kan følge din tilstand under operationen. Ved nogle typer operation får man lagt et smertekateter i ryggen, inden man bliver bedøvet. Kateteret kan bruges til smertebehandling både under og efter operationen.
Anæstesilægen sprøjter den bedøvende medicin ind via droppet, og i løbet af få minutter falder du i søvn. Mens du er bedøvet, sidder specialuddannet personale ved siden af dig og sikrer, at du har det godt, og at bedøvelsen virker som den skal. Vi sørger for, at din vejrtrækning foregår uhindret og lægger eventuelt et plastikrør ned i dit luftrør for at sikre din vejrtrækning, hvis der er brug for det. Inden du vågner af bedøvelsen, giver vi dig smertestillende medicin igennem droppet i hånden.

Opvågning

Efter operationen bliver du kørt hen på opvågningsafsnittet. På opvågningsafsnittet holder vi øje med, hvordan du har det, og du får medicin mod smerter og kvalme, hvis du har brug for det. Når du er vågen får du tilbudt noget at spise og drikke. Vi vurderer sammen, hvornår du er klar til at komme hjem. 

Sig til, hvis du har ondt

Vi spørger til dine smerter ud fra en smerteskala. Smerter opleves forskelligt, så det er vigtigt, at du siger til, hvis du har ondt. Du skal opleve, at smerterne er til at holde ud, så du kan trække vejret dybt og eventuelt bevæge dig i sengen.

Vigtige forholdsregler de første 24 timer

Når du har været bedøvet, skal du følge nogle forholdsregler i mindst 24 timer. Vær opmærksom på, at du:

 • helst skal følges hjem af en pårørende
 • ikke må køre bil eller andre køretøjer
 • ikke må betjene maskiner
 • ikke bør drikke alkohol.

Du kan få bivirkninger

Det er meget sikkert at blive bedøvet. Alvorlige bivirkninger er uhyre sjældne. Mindre bivirkninger er hyppigere, men de forsvinder hurtigt af sig selv eller kan behandles. Bivirkninger ved bedøvelsen kan være:

 • Ømhed i mund og hals: Hvis du har haft en slange ned gennem luftrøret under bedøvelsen, kan du være øm i munden og halsen, når du vågner. Det er almindeligt og går over af sig selv.
 • Kvalme: Nogle patienter får kvalme og kaster op efter bedøvelsen. Hvis du får brug for det, kan vi give dig medicin mod kvalmen.
 • Kløe: Smertestillende medicin kan i nogle tilfælde give kløe. Det er dog sjældent så generende, at du behøver behandling.
 • Vandladningsbesvær: I sjældne tilfælde kan man opleve problemer med at lade vandet, efter at man er kommet hjem. Kontakt din egen læge eller Akuttelefonen 1813, hvis det sker for dig.
 • Hukommelsesbesvær: Specielt ældre patienter kan opleve en svækket hukommelse lige efter en bedøvelse. Hukommelsen vil næsten altid blive bedre efter nogle dage eller uger. 
 • Tandskade: Hvis du i forvejen har løse eller skrøbelige tænder, er der en lille risiko for, at dine tænder kan tage skade ved fuld bedøvelse. Det kan ske, hvis du har haft en slange ned gennem luftrøret under bedøvelsen

Få mere viden

Redaktør