Fødevareprovokation ved mistanke om allergi

Fødevareprovokation er at spise eller drikke en bestemt type mad, for at se om der kommer en allergisk reaktion.

Formål

For sikkert at kunne bestemme hvilke fødevarer, der er årsag til dine reaktioner, og dermed stille diagnosen fødevareallergi, er det nødvendigt, at du gennemgår provokationer. De giver dig også svar på, hvor små mængder fødevare, der skal til for at udløse din allergi.

Medicin før undersøgelsen

Du må ikke bruge antihistamintabletter 5 dage før undersøgelsen, fordi det kan sløre dine eventuelle reaktioner. Hvis du ikke kan undvære din allergi-medicin så kontakt afdelingen.

Hvordan foregår provokationerne?

Ved en provokation spiser eller drikker du en kendt mængde af en bestemt fødevare. Herefter holder vi øje med, om du får nogle reaktioner.

En provokation kan være et måltid, hvor du kan se, smage og lugte, hvad du spiser. En anden mulighed er en blindet provokation, hvor den mistænkte fødevare er skjult blandt andre fødevarer, som vi ved, at du ikke er allergisk overfor. Her kan du ikke se, smage eller lugte, hvad du spiser .

I samarbejde med din læge på Allergisygdomme, klinik 1 afgøres det, hvilken form for provokation, og hvor mange du skal have, for at vi kan være helt sikre på resultatet.

Symptomer

Symptomerne på fødevareallergi kan optræde hurtigt, dvs. ganske få minutter efter provokationen. I andre tilfælde viser de sig først efter nogle timer.

Reaktioner på provokationerne

Reaktioner, der kommer kort tid efter indtagelse af fødevaren, kan være alvorlige og kræve akut behandling. Omvendt er symptomer, der fremkommer længere tid efter provokationen, ikke noget, der kræver umiddelbar behandling (selvom de kan være generende).

Fødevareallergiske reaktioner er oftest målbare som f.eks. astma med fald i lungefunktion, nældefeber, hævelser, opkast eller diarré. Symptomerne kan dog også være af mere subjektiv karakter som kvalme, mavesmerter eller utilpashed.

I disse tilfælde foregår provokationerne som regel dobbelt-blindet, dvs. at hverken patient eller den, der giver provokationen, kender indholdet af provokationen (koden opbevares forseglet, indtil provokationsrækken er afsluttet).

Der provokeres både med den mistænkte fødevare og placebo, dvs. et stof som ikke kan udløse reaktion, men som i udseende og smag ikke kan skelnes fra en provokation med den fødevare, der undersøges. Hermed undgår man, at udfaldet påvirkes af eventuel nervøsitet eller stress under provokationen.

Provokationsdosis øges gradvis med et interval på 30-45 min., indtil der enten fremkommer en reaktion (herefter stoppes provokationen) eller til en dosis, som svarer til et normalt indtag i en portion mad/drikke. Efter sidste dosis skal du observeres i 2 timer, inden du må gå hjem.

En blindet provokation kan følges op med en åben provokation, hvor du skal spise den samme mængde af fødevaren som ved den blindede provokation.

Det er vigtigt, at du venter 5 minutter efter hver dosis med at spise og drikke, da dette kan sløre evt. symptomer.

Hvor længe varer undersøgelsen?

Undersøgelsen varer 4-7 timer, og det kan anbefales at medbringe en bog eller andet tidsfordriv.

Husk at medbringe en madpakke, da du ikke må forlade afdelingen under provokationen.

Efter provokationen

Der kan i sjældne tilfælde optræde senreaktioner, efter du har forladt klinikken. Før du går hjem, udleverer vi et brev med information om, hvem du skal kontakte ved allergisymptomer.

VIGTIGT at huske:

  • Spis morgenmad hjemmefra.
  • Ingen antihistamin 5 dage op til provokationen (medmindre andet er aftalt med din kontaktlæge).
  • Husk madpakke.
  • Du skal være rask.
  • Du må ikke medbringe søskende.
  • Medbring underholdning.

Yderligere information om undersøgelsen

 

Video om hvordan fødevareprovokation foregår
Her kan du se en film om, hvordan fødevareprovokation foregår.
Redaktør