Fødevareoverfølsomhed

Allergi eller intolerans overfor visse fødevarer kaldes fødevareoverfølsomhed. Allergien kan undersøges ved priktest og blodprøver.

Reagerer du på noget i maden?

Hvis din krop reagerer på noget, du spiser, kan det være fordi, du er overfølsom over for fødevarer.

Det kan være svært selv at afgøre, om dine reaktioner skyldes fødevareoverfølsomhed eller en anden sygdom. Men det kan være vigtigt at vide præcist, hvad det er, du ikke kan tåle, og hvor meget der skal til for at udløse en reaktion.

Vi har i mange år beskæftiget os med disse problemer. En erfaren gruppe af læger, sygeplejersker, laboranter og diætister står derfor parat til at hjælpe dig.

Informationen her beskriver sygdommen, og hvordan vi i fællesskab kan stille en diagnose.

Hvad er fødevareoverfølsomhed?

Fødevareoverfølsomhed er en fællesbetegnelse for sygdommene allergi og intolerans over for mad. Det kan være svært at skelne mellem de to former for overfølsomhed, da symptomerne kan være ens.

Hvad er allergi?

Allergi er en reaktion, der involverer kroppens immunforsvar.

Karakteristisk for allergi er at:

  • Reaktionen kommer fra få minutter til timer efter et måltid
  • Reaktionen kan være kraftig, og endda livstruende
  • Reaktionen optræder efter meget små mængder
  • Hud-priktest og blodprøver er positive 

Hvad er intolerans?

Intolerans er en tilstand, hvor reaktionerne ligner allergi, men immunforsvaret er ikke indblandet.

Karakteristisk for intolerans er at:

  • Reaktionen kan komme flere timer efter et måltid
  • Reaktionen sjældent er kraftig
  • Reaktionen udløses af større mængder af en fødevare
  • Hudpriktest og blodprøver er negative

Formål med undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, om dine reaktioner skyldes fødevarer. Hvis det er tilfældet, hjælper vi dig med at finde den kost, du kan tåle.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Det kan være en besværlig proces at finde den eller de ”skyldige” fødevarer, der forårsager fødevareoverfølsomhed.

De blodprøver og priktests, som findes i dag, er ikke altid gode nok til, at vi alene ud fra dem kan sige, hvad du er overfølsom over for. Derfor består undersøgelsen for fødevareoverfølsomhed af en kombination af blodprøver, priktest i huden, diæter og provokationer.

Diætudredning er den eneste sikre metode, men kan være meget langvarig. Her er du først på en diæt, som skal gøre dig symptomfri, og derefter indtager du forskellige fødevarer (provokation).

Undersøgelsesmetoder

De hyppigst anvendte metoder ved undersøgelse for fødevareoverfølsomhed er: 

1. Beskrivelse af symptomer

Et vigtigt redskab i undersøgelsen er din beskrivelse. Lægen og/eller diætisten udspørger dig grundigt om, hvad du har spist og drukket i tidsrummet før reaktionen opstod og hvilke symptomer, der optrådte hvornår.

2. Priktest

For nærmere at bestemme hvilke fødevarer, der kan være årsag til reaktionerne, laver vi en priktest i huden med de fødevarer, som vi hyppigst ser reaktioner overfor og det der i øvrigt er en mistanke til.

Priktesten udføres af en sygeplejerske, som med en lille nål prikker i de mistænkte fødevarer og herefter prikker dig på huden på din underarm.

Hvis du er allergisk over for en eller flere af disse fødevarer, vil der i løbet af 10-15 min. komme en lille hævelse omgivet af rødme på det sted, hvor der er prikket. Det gør ikke ondt at blive priktestet, men hvis du reagerer på en eller flere fødevarer, kan det kortvarigt klø der, hvor du er blevet prikket.

Er du derimod intolerant over for fødevarerne, giver testen ingen reaktioner.

3. Blodprøve

Som led i undersøgelsen skal du have taget en blodprøve. Den bruges til at se, om du har dannet allergiantistoffer over for de forskellige fødevarer. Vi undersøger dig for de fødevarer, som hyppigst er årsag til allergiske reaktioner, og de fødevarer der er mistanke til.

Der går 2-3 uger, før du får svar på blodprøven.

Blodprøven afspejler kun de allergiske reaktioner. Intolerans vil ikke give reaktioner i denne prøve.

4. Diæt

Når lægen ved hjælp af symptom-beskrivelse, blodprøve og priktest har dannet sig et billede af dine problemer, kan du blive sat på en diæt. Sammensætningen af diæten afhænger af, hvad de forudgående undersøgelser har vist.

Inden du påbegynder denne diæt, vil du ofte blive bedt om at spise såkaldt almindelig mad. Det vil sige at du i en kort periode også skal spise den mad, som du mener, du ikke kan tåle. Herved får vi mulighed for at konstatere, om kosten stadig giver dig symptomer.

Du kan også blive bedt om at spise en pulverkost, for at undersøge om dine symptomer forsvinder, når du spiser en kost, der ikke kan udløse allergi.

En specifik diæt anvendes, hvis du har oplevet voldsomme symptomer, og/eller der er reaktioner i priktest og blodprøve. Diæten udelukker præcis de ting, du har reageret på i undersøgelserne, evt. kombineret med dine egne erfaringer.

Provokationer

For sikkert at kunne bekræfte fødevareallergi eller intolerans og bestemme hvilke fødevarer, der er årsag til dine reaktioner, er det nødvendigt, at du gennemgår provokationer. Provokationerne kan kun udføres, hvis du er blevet symptomfri på din diæt.

Hvordan måles effekten af diæten?

Uanset hvilken diæt du kommer på, får du udleveret et skema, hvor du skal registrere, hvordan du har det. Dette gælder både, hvis du i en periode skal spise almindelig mad og i diætperioden.

Hvordan foregår provokationerne?

At gennemgå en provokation vil sige, at du spiser eller drikker en kendt mængde af en bestemt fødevare. Herefter observeres du for eventuelle overfølsomhedssymptomer.

En provokation kan laves som et måltid, hvor du kan se, smage og lugte, hvad du spiser. En anden mulighed er en blindet provokation, hvor du ikke ved, hvad du drikker og spiser.

Det er din læge i klinikken som beslutter, hvilken form for provokation du skal have.

Under provokationen er det vigtigt, at du ikke spiser eller drikker andet end det, vi giver dig, da det kan gøre resultatet misvisende.

Efter provokationen

Når du har gennemgået de planlagte provokationer, vil det være muligt at få et overblik over, hvilke fødevarer du frit kan spise, og hvilke du skal undgå eller evt. kun spise i begrænset mængde.

Du vil herefter blive tilbudt hjælp fra klinikkens diætist. I planlægger i fællesskab, hvordan din fremtidige kost skal se ud, så du undgår symptomerne. Samtidig er det vigtigt, at kosten er tilpasset din dagligdag, og at du får de næringsstoffer, vitaminer og mineraler, som din krop har brug for.

Hvis du vil vide mere om provokationerne, er du altid velkommen til at spørge personalet.

Hvor kan jeg læse mere?

www.allergileksikon.dk

Redaktør