Fasenra®, behandling med (benralizumab)

Fasenra® anvendes til behandling af personer med svær ukontrollérbar eosinofil astma.

Hvad er Fasenra?

Eosinofile celler er hvide blodlegemer, der kan medvirke til at give hyppige forværringer i astma. Det er celler, vi alle har, men hos en undergruppe af astmapatienter spiller denne celle en større rolle.

Fasenra® er et antistof, der nedsætter den overproduktion af eosinofile celler, der forekommer hos patienter med denne type astma. Det sker ved at blokere bindingen af et signalstof, der kaldes interleukin-5 til de hvide blodlegemer, hvorved dannelsen af eosinofile celler fra knoglemarven begrænses. Herved nedsættes også antallet af eosinofile celler i blodbanen og lungerne.

Hvem behandles med Fasenra?

Fasenra® gives til personer med svær, ukontrollérbar, eosinofil astma, hvor sædvanlig behandling har haft utilstrækkelig effekt.

Undersøgelser før behandling

Du skal have taget blodprøver, som viser koncentrationen af eosinofile i dit blod. Disse blodprøver vil blive gentaget undervejs i behandlingen.

Hvordan foregår behandlingen?

Fasenra® gives som indsprøjtning under huden i overarmen. Der gives 1 indsprøjtning ad gangen. De første 3 doser gives med 4 ugers mellemrum, og derefter gives behandlingen hver 8. uge. Efter indsprøjtningen skal du observeres i klinikken i minimum 30 minutter.

Hvor længe varer behandlingen?

Effekten af behandlingen vurderes løbende, men påtænkes at strække sig over mindst et år.

Bivirkninger?

Det kan gøre lidt ondt at få indsprøjtninger, og det kan hæve, klø eller blive rødt dér, hvor sprøjten er givet.

Almindelige bivirkninger kan være hovedpine, ondt i halsen og temperatur-stigning.

Der kan forekomme allergiske reaktioner, som kan omfatte trykken for brystet, hoste, vejrtrækningsbesvær, nældefeber eller andet udslæt, kløe eller hævelser. De allergiske reaktioner er sjældne.

Du skal søge læge, hvis du får akutte symptomer, f.eks. udslæt eller vejrtrækningsbesvær, efter at du har forladt afdelingen.

Medicin

Det er meget vigtigt, at du fortsætter med din sædvanlige medicin, og din behandling vil blive detaljeret gennemgået ved hvert besøg.

Fysisk aktivitet

Undgå hård fysisk aktivitet efter indsprøjtningen.

Bilkørsel

Du skal sikre dig, at du ikke føler dig påvirket, før du kører bil eller betjener maskiner.

Hvornår kan du ikke behandles?

  • Hvis du er under 18 år
  • Hvis du er gravid
  • Hvis du ammer
  • Hvis du har infektion med parasitter

Øvrigt

Behandlingen foregår i starten på hospitalet, men ved fortsat behandling oplæres du i at administrere medicinen hjemme. Medicinen afhentes i medicin boks.

Redaktør