Efudix, behandling med

Efudix er en creme, som kan bruges til behandling af solskader eller aktiniske keratoser (forstadiertil hudkræft).

Behandling med Efudix

Du har med din læge aftalt lokalbehandling med Efudix creme. Den bruges til behandling af solskader / aktiniske keratoser (forstadier til hud-kræft) og visse former for hudkræft. Efudix creme har en ødelæggende effekt på celler med DNA-skade og begrænset effekt på raske celler.

Sådan udføres behandlingen

De områder, du har aftalt med lægen, smøres med Efudix creme. Cremen smøres på i et tyndt lag, og hænderne vaskes efterfølgende. Hyppigheden og varigheden af behandlingen aftales nærmere med din læge.

Behandlingsplan: _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Der må højst behandles et område på 23 x 23
cm (500 cm2).

Under behandlingen vil der komme en lokal reaktion med rødme og sårdannelse. Det er en del af behandlingen, og behandlingen bør fortsættes, med mindre du får mistanke, om at der er gået betændelse i det behandlede område.

Tegn på betændelse er rødme, hævelse, varme, smerter og evt. væsken. Ved kraftig sårdannelse kan der eventuelt holdes pause med behandlingen i få dage, inden den genoptages.

Efter endt behandling kan det tage 1-2 måneder, inden huden er fuldstændig ophelet.

Sjældent kan man få kvalme, opkastninger eller diarre. I så fald skal du ophøre med behandlingen og kontakte klinikken.

Forholdsregler:

  • Du må ikke bruge Efudix, hvis du er allergisk overfor indholdsstofferne, gravid eller ammende.
  • Du skal undgå sollys på de behandlede områder under behandlingen.
  • Hvis du har rester af cremen til overs efter endt behandling, skal du aflevere det til personalet i klinikken ved dit næste kontrolbesøg. Personalet vil så sørge for, at cremen vil blive korrekt bortskaffet.

Opfølgende kontrol:

Efter endt behandling vurderes effekten af behandlingen ved en ny tid i klinikken.

Redaktør