Døgnurin, opsamling af (Hudsygdomme, klinik 1)

Ved at opsamle døgnurin kan udskillelsen af et specifikt stof måles over et døgn.

Formålet med undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at måle udskillelsen af et specifikt stof i urinen over et døgn. Det kan give en mere sikker information om, hvor meget du udskiller frem for at undersøge udskillelsen i en enkelt vandladning.

Forberedelse

Der er ofte ingen forberedelser, dog bør kvinder ikke opsamle urin, hvis de har menstruation. Det er mest praktisk at vælge en dag, hvor du ikke skal til selskab eller ud at rejse, da det er meget vigtigt, at al urinen i undersøgelsesdøgnet opsamles. Ved specielle undersøgelser vil sygeplejersken informere dig, hvis du skal tage særlige forbehold i døgnet inden opsamlingen samt i opsamlingsdøgnet.

Varighed

Undersøgelsen varer 24 timer. 

Udførelse

Du skal ikke lade vandet direkte ned i dunken, dels fordi det er upraktisk, og dels fordi der kan være stærk syre i dunken. Det er kun specielle undersøgelser, der kræver dunke med syre i.
 
Det vil derfor stå på dunken, hvis der er syre i den.

Du starter opsamlingsperioden om morgenen. Dog skal du, når du står op om morgenen, lade vandet i toilettet og ikke i dunken, da det er nattens urinproduktion. 

Skriv klokkeslæt for denne vandladning på dunkens hvide felt ud for ”Starttidspunkt”. 

I de følgende 24 timer hældes urinen over i dunken ved hjælp af eksempelvis et plastbæger eller en tragt.

Ved afslutningen af opsamlingsperioden (som er det samme klokkeslæt som starttidspunktet) lader du atter vandet og opsamler det i dunken, uanset om du føler vandladningstrang eller ej. 

Klokkeslættet for denne vandladning skrives ud for ”Sluttidspunkt”. 

Hvis du har mulighed for at opbevare dunken med urin køligt, skal du gøre det. 

Dunken afleverer du i klinikken den efterfølgende dag, hvor du afslutter opsamlingen. Det er mege vigtigt, at al urinen fra døgnet bliver samlet op. Ellers bliver resultatet forkert.

Svar på undersøgelsen

Resultatet får du 2-3 uger efter undersøgelsen.

Risiko ved opsamling af døgnurin 

Der er ingen risiko ved undersøgelse og metode. 

Alternativ undersøgelse

Der kendes ikke alternative undersøgelser, 
der kan give samme svar, som en undersøgelse af din urin over 1 døgn kan give.

Redaktør