Cinqaero®, behandling med

Cinqaero® anvendes til behandling af personer med svær ukontrollérbar cosinofil astma.

Hvad er Cinqaero?

Cinqaero® nedsætter den overproduktion af eosinofile celler, der forekommer hos patienter med en bestemt type astma.

Eosinofile celler er hvide blodlegemer, der kan medvirke til at give hyppige forværringer i astma. Vi har alle eosinofile celler, men hos en undergruppe af astmapatienter spiller disse celler en større rolle.

Hvem behandles med Cinqaero?

Cinqaero® gives til personer med svær ukontrollérbar eosinofil astma, hvor sædvanlig behandling har haft utilstrækkelig effekt.

Undersøgelser før behandling

Du skal have taget blodprøver, som viser koncentrationen af eosinofile celler i blodet. Disse blodprøver vil blive gentaget undervejs i behandlingen.

Hvordan foregår behandlingen?

Cinqaero gives som indsprøjtning i en blodåre i hånden, gennem en anlagt rør (venflon). Der gives én indsprøjtning ad gangen over 20-50 minutter med 4 ugers mellemrum. Efter indsprøjtningen skal du observeres i min. 30 minutter.

Hvor længe varer behandlingen?

Effekten af behandlingen vurderes løbende, men strækker sig typisk over mindst et år.

Bivirkninger?

Det kan gøre lidt ondt at få anlagt en nål (venflon) i hånden.

Almindelige bivirkninger kan være muskelsmerter.

Der kan forekomme allergiske reaktioner, som kan omfatte trykken for brystet, hoste, vejrtrækningsbesvær, nældefeber eller andet udslæt, kløe eller hævelser. De allergiske reaktioner er sjældne.

Du skal søge læge, hvis du får akutte symptomer, f.eks. udslæt eller vejrtrækningsbesvær, efter at du har forladt afdelingen.

Medicin

Det er meget vigtigt, at du fortsætter med din sædvanlige medicin. Din behandling vil blive detaljeret gennemgået ved hvert besøg.

Fysisk aktivitet

Undgå hård fysisk aktivitet umiddelbart efter indsprøjtningen.

Bilkørsel

Du skal sikre dig, at du ikke føler dig påvirket, før du kører bil eller betjener maskiner.

Hvornår kan du ikke behandles?

  • Hvis du er under 18 år
  • Hvis du er gravid
  • Hvis du ammer
  • Hvis du har infektion med parasitter
Redaktør