Botox i blæren i lokal bedøvelse, behandling med

Information om behandling med botox i blæren, og vigtige forholdsregler der skal følges før og efter behandlingen.

Hvordan virker Botox?

Botox virker ved delvist at lamme nerverne i blæren.

Botox kan:

  • Mindske blærens ufrivillige sammentrækninger
  • Øge den mængde urin, som blæren kan rumme
  • Mindske inkontinensepisoder (ufrivillig vandladning)
  • Mindske fornemmelsen af pludselig vandladningstrang

Hvordan foregår operationen?

  • Operationen foregår som hovedregel i lokal bedøvelse, og varer 15-20 minutter.
  • Der indføres en kikkert gennem urinrøret til blæren, og der indsprøjtes små mængder Botox under slimhinden.

Forberedelse til behandlingen

Behandling foregår i lokal-bedøvelse, så du kan spise og drikke, som du plejer. Du skal fortsætte med din vanlige medicin.

Hygiejne

For at forebygge infektion er det vigtigt at kroppen er ren. Du skal derfor tage brusebad om morgenen den dag, du skal behandles.

Mødested

Du skal møde i Urinvejssygdomme, Klinik 1, Gentofte Hospital, som det fremgår af indkaldelsesbrevet.

Efter behandlingen

Går du tilbage til venteværelset.

Når du går hjem

Du kan tage hjem, når du føler dig frisk og har haft vandladning. Hvis du normalt tømmer blæren med RIK, behøver du ikke vente på vandladning.

Smerter

Der kan være svie ved vandladningen og lette smerter i blæren i nogle dage. Dette kan afhjælpes ved at tage smertestillende håndkøbsmedicin.

Blod i urinen

Det er ikke usædvanligt, at der er blod i urinen de første dage. Det fortager sig hurtigt.

Blærebetændelse

For at forebygge blærebetændelse, anbefaler vi, at du drikker rigelig væske (ca 2-3 liter i døgnet). For at tømme blæren bedst muligt, kan du lade vandet 2-3 gange med 1 minut mellem hvert forsøg. Hvis der opstår problemer med at tømme blæren, må du kontakte Urinvejssygdomme, klinik 1.

Virkningstid

Effekten indtræder hurtigt med maximal effekt indenfor 2-3 uger. Effekten varer oftest 6-9 måneder, men varierer fra få måneder til ca. 1 år.

Der skal gå mindst 3 måneder mellem hver behandling. Når virkningen aftager, skal du selv kontakte afdelingen med henblik på ny tid til Botox-behandling.

Kontrol

Hvis det er din første botoxbehandling eller din botoxdosis er blevet ændret, vil du blive indkaldt til kontrol ca. 4 uger efter botox injektionerne. Her kontrolleres vandladning og blæretømning.

Aktiviteter

Der er ingen restriktioner med hensyn til fysisk aktivitet, og arbejde kan genoptages dagen efter.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, eller oplever du problemer efter behandlingen, er du velkommen til at kontakte Urinvejssygdomme, klinik 1 i dagtiden. Ved akut opståede problemer på andre tidspunkter, kan du ringe til Akuttelefonen 1813.

Redaktør