Anstrengelsesprovokation

Anstrengelsesprovokation undersøger om du har astma.

Formål

En anstrengelsesprovokation kan være med til at afgøre, om du har astma og i hvilken grad.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Du skal løbe på vores løbebånd i 6 minutter, med en puls på cirka 140-170. Efter løbeturen måler vi din lungefunktion med jævne mellemrum.

Hvis du får tegn på astma, standses undersøgelsen, og du får straks hurtigvirkende medicin. Eventuelle vejrtrækningssymptomer vil derfor kun være lette.

Varighed

Undersøgelsen varer højst 1 time.

Medicin før undersøgelsen

En del medicin påvirker resultatet og skal derfor undgås.

De sidste 48 timer før undersøgelsen må astmamedicin med langtidseffekt ikke benyttes (f.eks. Serevent, Oxis, Foradil, Seretide, Symbicort, Spiriva spray eller pulver og Singulair tablet).

De sidste 8 timer før undersøgelsen må astmamedicin med korttidseffekt ikke benyttes (f.eks. Ventoline/ salbutamol, Bricanyl/terbasmin, Salbuvent, Atrovent spray).

Får du anden medicin for luftvejssymptomer, eller kan du ikke undvære din astmamedicin, så spørg afdelingen, hvordan du skal forholde dig. Al anden medicin tages som sædvanlig.

Rygning

Du må ikke ryge på undersøgelsesdagen. Rygning kan ødelægge resultatet.

Fysisk aktivitet 

Du må ikke udøve større fysisk aktivitet de sidste 4 timer før undersøgelsen. Det ødelægger resultatet.

Medbring

Husk tøj og sko til at løbe i.

Forkølelse og infektion

Hvis du er forkølet, har infektion i lungerne eller har haft det inden for de sidste 3 uger, kan undersøgelsen ikke gennemføres. Kontakt afdelingen.

Efter undersøgelsen

Du kan fortsætte med din sædvanlige medicin umiddelbart efter undersøgelsen.

Hvor kan jeg læse mere?

www.allergileksikon.dk

Redaktør