Allergisk reaktion ved bedøvelse

Om man reagerer allergisk på bedøvelse, kan undersøges med hudtest og provokationstest.

Du er blevet henvist til Dansk Anæstesi Allergi Center, som er tilknyttet Allergisygdomme, klinik 1. Centeret er specialiseret i at undersøge patienter, der har haft en formodet allergisk reaktion i forbindelse med bedøvelse.

Hvorfor skal man undersøges efter en allergisk reaktion?

Allergiske reaktioner i forbindelse med bedøvelse er sjældne.

Ved bedøvelse får man flere forskellige stoffer hurtigt efter hinanden, og det er derfor vigtigt at afgøre, hvilket stof der forårsagede reaktionen. Da man kan risikere en ny og måske mere alvorlig reaktion, hvis man igen får stoffet man er allergisk overfor, er det vigtigt at blive undersøgt. 

Plan for undersøgelser

Først henter vi oplysninger fra det hospital, hvor du havde en reaktion i forbindelse med bedøvelse. Vi skal også bruge oplysninger om tidligere sygehistorie og tidligere bedøvelser.

Derfor beder vi dig om at underskrive en samtykkeerklæring, der giver os lov til at indhente disse oplysninger.

Du skal desuden have taget nogle blodprøver, enten på dit lokale hospital eller hos din egen læge.

Allergitest

Allergitestningen består af hudtestning og for nogle stoffers vedkommende også af provokationstest.

Ved hudtestning bliver stofferne prikket ind i huden på underarmen og indsprøjtet i huden på ryggen, i meget små mængder.

Ved provokationstest skal fortyndinger af stofferne enten drikkes eller gives som indsprøjtning.

Hvor foregår undersøgelserne?

Allergisygdomme, klinik 1

Gentofte Hospital

Gentofte Hospitalsvej 8, 1. sal

2900 Hellerup

Hvad er forløbet?

Allergitestningen strækker sig som regel over 3-4 dage, hvor du kommer til Klinik for allergi. Forløbet omfatter en indledende og en afsluttende lægesamtale. De enkelte forløb planlægges individuelt, enten som sammenhængende forløb eller på enkeltdage.

Undersøgelserne foretages af hensyn til din sikkerhed trin for trin med mellemliggende observation, og man må ikke forlade afdelingen. Vi anbefaler derfor at du medbringer madpakke og læsestof.

Der er adgang til trådløst netværk i klinikken se skiltning i klinikken.

Vi sender dig en indkaldelse med tidspunkter og praktisk information.

Forud for allergitesten er det vigtigt at du:

  • Ikke tager antihistamin/kløestillende tabletter i ugen op til første mødedag. Det samme gælder under testforløbet. Der kan være anden medicin, du også skal holde pause med. Det aftaler du individuelt med lægen.
  • Undgår at smøre binyrebark-hormoncreme på arme og ryg i 3 dage før første mødedag.
  • Undgår creme på armene dagen før første mødedag, samt på alle testdage.

Særligt for patienter, der bor langt fra Gentofte Hospital

Det er muligt at overnatte på Gentofte Hotel. For patienter fra Jylland betaler patientens hjemregion for overnatning.

Øvrige patienter bedes selv forhøre sig med deres hjemregion om betaling for hotel.

Det er muligt at medbringe overnattende pårørende, hvis man selv betaler.

Svar på undersøgelserne

Til slut i forløbet får du resultatet af undersøgelserne og betydningen heraf.

Hvis vi finder, at du er allergisk over for et eller flere stoffer, får du et advarselskort, som du skal vise til personalet ved kontakt til sundhedsvæsenet, specielt ved bedøvelser.

Reaktioner i forbindelse med bedøvelse kan have mange forskellige årsager, og vores undersøgelser kan ikke altid påvise en allergi. Derfor er det ligeså vigtigt at kunne dokumentere, at man ikke er allergisk over for stofferne, da der kan blive brug for disse ved fremtidige bedøvelser.

Efter endt testning modtager du under alle omstændigheder et detaljeret af-sluttende brev med beskrivelse af undersøgelsernes resultater. Dette brev skal fremvises, sammen med evt. advarselskort, ved fremtidige hospitalsbesøg/ bedøvelser.

Din egen læge og den henvisende læge modtager kopi af det afsluttende brev.

Vi vil desuden meget gerne høre fra dig, hvis du senere bliver bedøvet. Vi kan bruge erfaringerne fra senere bedøvelser til at øge vores viden på området.

Hvor kan jeg læse mere?

www.allergileksikon.dk

Redaktør