Dropfinger, behandling af

Behandling af dropfinger foregår ved, at der påsættes en metalskinne på fingeren.

En dropfinger er en relativt hyppig skade, der oftest opstår ved, at man støder fingeren. Strækkesenen til fingerens yderled er sprunget, hvorfor fingerens yderstykke hænger, og fingeren kan ikke strækkes ud. Her får du information om behandlingen af dropfinger.

Behandling

En lille metalskinne sættes på fingeren. Den skal holde fingerens yderste led strakt i minimum 6 uger, hvilket giver senen ro til at grosammen. Skinnen holdes på plads på undersiden af fingeren med et plaster.

For at behandlingen kan lykkes, er det vigtigt, at fingerens yderste led uafbrudt er fuldt strakt ud i hele behandlingsperioden. Blot et kort øjebliks bøjning i yderleddet betyder, at behandlingen skal starte forfra.

Skifte af bandage og skinne

I løbet af de 6 uger behandlingen varer, kan man et par gange om ugen fjerne skinnen for at rense/vaske fingeren. Det er nødvendigt at være to personer om dette.

Du holder fingeren overstrakt med den raske hånd, mens hjælperen fjerner skinnen, renser fingeren og lægger skinnen på igen. Rester af plaster fjernes lettest med rensebenzin.

Placer skinnen under fingeren.

Herefter vikles plasteret om fingeren. Start med at vikle midt på fingeren og dernæst stykket længst væk fra neglen. Slut med at vikle mod neglen.

Plasteret skal være så stramt, at leddet er fuldt strakt.

Et billede af  en dropfinger.

Kontrol

Efter 6 uger fjernes skinnen i klinikken. Hvis senen er helet tilfredsstillende, kan du begynde at bevæge fingeren forsigtigt.

For at mindske risikoen for, at senen brister igen, skal du tage skinne på om natten de følgende to uger.

Du må tidligst begynde at belaste fingeren og bruge den til daglige gøremål 8 uger efter behandlingens start.

Hvis senen ikke er helet tilfredsstillende skal behandlingen med skinnen begynde forfra.

Pas godt på fingeren

De første uger efter skinnen er fjernet, er det en god idé at have skinnen ved hånden. Så kan du straks sætte skinnen på, hvis du bemærker, at fingerens yderled ”hænger” igen.

Risici

Ofte er senen, der er vokset sammen igen, blevet lidt længere. Det kan gøre, at fingeren ikke kan strækkes helt ud. Der kan mangle op til 10 grader. Det betyder dog intet for fingerens funktion.

Vi fraråder operation. Det giver ikke et bedre resultat, og risikoen for komplikationer er stor.

Et godt råd: Anmeld skade

Hvis du har en ulykkesforsikring, bør du anmelde skaden hurtigst muligt.

Redaktør