Post

​Som patient på Gentofte Hospital kan du sende og modtage post, mens du er indlagt.

​Post ud af huset

På alle afdelinger er opsat kurve til post ud af huset, som patienterne kan bruge.

Post til patienter

Der bliver dagligt omdelt post til patienterne, og posten kommer hurtigt frem, hvis patientens og ​sengeafsnittets navn er skrevet på pakken eller kuverten.
​​
Send post til:
Gentofte Ho​spital
Gentofte Hospitalsvej 1
2900 Hellerup​

Att. patientens navn
​Navn på sengeafsnit​​

Redaktør