​​​​​​​​​​​​

Sundhedsklynge Midt

​Der er etableret både politiske og faglige sundhedsklynger omkring de 5 akuthospitaler i Region Hovedstaden. I Faglig Sundhedsklynge Midt indgår: Herlev Gentofte Hospital, Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre kommuner, almen praksis, samt organisatoriske brugerrepræsentanter.
Her kan du finde dagsordner, referater og forretningsorden for Sundhedsklynge Midt​​​​.​

​Find deltagere, referater, forretningsorden mv.for Politisk Sundhedsklynge Midt 

Om Sundhedsklynge Midt

Sundhedsklyngerne skal styrke sammenhæng og sikre bedre forløb på tværs af sektorer. Her kan du læse om Sundhedsklynge Midt. Sundhedsklyngerne skal også være drivende i en styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling af det nære sundhedsvæsen. Den skal bl.a. prioritere indsatser, der imødekommer de lokale behov og som sikrer bedre og mere sammenhængende patientforløb.

Sundhedsklyngerne skal samarbejde om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om, herunder:

 • Ældre medicinske borgere
 • Borgere med kronisk sygdom
 • Borgere med psykiske lidelser

Den Faglige Sundhedsklynge erstatter det tidligere samordningsudvalg i Planområde Midt, og består således fortsat af repræsentanter fra hospital, kommuner, almen praksis og organisatoriske brugerrepræsentanter. ​

Fra Herlev og Gentofte Hospital:

 • Anne Jastrup Okkels, Hospitalsdirektør 
 • Helene Bliddal Døssing, Vicedirektør 
 • Lotte Usinger, Cheflæge. Afdeling for Medicinske Sygdomme
 • Morten Hougaard, Chefsygeplejerske, Afdeling for Medicinske Sygdomme
 • Lotte Klitfod, Cheflæge, Akutmodtagelsen
 • Susanne Juul, Chefsygeplejerske, Akutmodtagelsen
 • Sussie Israelsen, Chefsygeplejerske, Afdeling for Børn og Unge
 • Lasse Nørgaard, Stabschef for Klinisk Kvalitet & Patientforløb​​

​Fra Region Hovedstadens Psykiatri

 • Jakob Franck Larsen, Centerchef, Psykiatrisk Center Ballerup
 • Ulla Jørgensen, Cheflæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Fra Vagtcentralen:

 • Berit Juhl Schau, Enhedschef 

Fra Regionsgården:

 • Nina Husfeldt Clasen, Enhedschef for Det Nære Sundhedsvæsen 

Fra kommunerne:

 • Gitte Bylov Larsen, Direktør, Gladsaxe Kommune
 • Eva Borg, Centerchef for Voksen og Sundhed, Ballerup Kommune
 • Ann Dorthe Ahrenskjær, Centerleder for Brydehuset, Ballerup Kommune
 • Tina Wils, Centerchef for Sundhed og Omsorg, Egedal Kommune
 • Tine Larting, Chef for Sundhed og Voksne, Herlev Kommune 
 • Annelia Jensen, Centerchef for Sundhed og Seniorliv, Furesø Kommune
 • Charlotte Kruse Lange, Centerchef for Børn og Voksne, Furesø Kommune
 • Tina Roikjer Køtter, Chef for Pleje og Sundhed, Gentofte Kommune
 • Herle Klifoth, Chef for Sundhed og Rehabilitering, Gladsaxe Kommune
 • Mette Gerhard, Sundheds- og Aktivitetschef, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Mette Ryle, Sundhedschef, Rudersdal Kommune
 • Ida Kock Møller, Chef for Ældre- og Handicapafdelingen, Rødovre Kommune

Fra PLO-H

 • Annette Randløv, Praktiserende læge
 • Anders Vangkilde, Praktiserende læge​

Fra Patientinddragelsesudvalget (PIU)

 • Janie Eriksen, Udpeget af Danske Patienter
 • Conny Dahl Hjarsø, udpeget af Ældresagen

Fællessekretariat:

 • Annemette Bundgaard, Specialkonsulent, Gladsaxe Kommune 
 • Heidi Wiberg Johansen, Specialkonsulent, Gladsaxe Kommune 
 • Marianne Christine Skov Iversen, Chefkonsulent, Herlev og Gentofte Hospital 
 • Mette Nørgaard, Chefkonsulent, Herlev og Gentofte Hospital

Øvrige sekretariatsmedlemmer:

 • Astrid Marianne Hjortø, Specialkonsulent PLO-H​

Møder 2023​


15. december 2023
(Kl. 09.00-11.00)

​Dagsorden på vej​

09. oktober 2023
(Kl. 14.00-16.00)

​​Dagsorden på vej​

​14. juni 2023
(Kl. 14.00-16.00)

Referat Sundhedsklynge Midt 140623.pdf

Bilagspakke:

​​Bilag 2.1 Referat af PSK inkl bilag.pdf
Bilag 3.1 Kompetenceudvikling kateterpleje_basis 1 og 2.pdf
Bilag 5.1 Kommissorier for de fire grupper.pdf
Bilag 6.1 Invitation og skabelon til indstilling af nye LKT'er_.pdf
Bilag 6.2 Værd at vide før indstilling til et nationalt LKT 2023.pdf
Bilag 7.1 Referat SSU 14.04.2023.pdf
Bilag 7.2 Referat TSS 080523 med bilag.pdf
Bilag 7.3 Præsentation på TSS 080523 om Akuttelefonen 1813 og tværgående samarbejder.pdf
Notat om status på IV-aftalen_final.pdf

​13. marts 2023
(Kl. 14.00-16​.00)

​​Referat Sundhedsklynge Midt 130323.pdf

Bilagspakke:​

Foreløbigt Program til d. 8. juni_afsluttende konference Det Nationale Ledelsesprogram - Bilag 10.1.pdf

Ansøgning til BYG BRO puljen 2023_Bilag 9.3.pdf

Ansøgning til BYG BRO puljen 2023_Bilag 9.2.pdf

Ansøgningsskema til BYG BRO puljen 2023 - Bilag 9.1.pdf
Bilag 5.1 Orientering til sundhedsklyngerne_For_fagpersoner.pdf

Bilag 5.2 Orientering til deltagerne_For_fagpersoner.pdf

Udvalg for Børn og unges mentale trivsel - medlemsliste bilag 4.2.pdf

DÆMP-udvalg - medlemsliste bilag 4.1.pdf

Møder 2022​


23. november 2022
(Kl. 13.00-15.30)​​

Referat: Sundhedsklynge Midt - 23/11-22
Dagsorden: Sundshedsklynge Midt - 23/11-22


Bilagspakke:


07. oktober 2022
(Kl. 09.00-11.30)

Redaktør