​​​​​​​​​​​​​​

Patient- og pårørendepanel

Patienter og pårørende skal høres og inddrages i udviklingen af Herlev og Gentofte Hospital.  

Om panelet 

I løbet af efteråret 2023 etablerer vi et Patient- og pårørendepanel. Panelet kommer til at bestå af patienter, pårørende og ansatte, der skal samarbejde om at udvikle hospitalet. 

​Panelet skal inddrages i relevante indsatser og projekter, der sættes i gang på hospitalet. Det kan både være ved at teste, give input eller komme med refleksioner. Panelets bidrag skal sikre, at patienter og pårørende føler sig godt behandlet, når de er i kontakt med os. 


​Panelets opgaver

Panelet vil få mange forskellige opgaver. Det kan fx være:

  • At give input til forbedringer af praktiske forhold. Det kan fx være i forhold til adgangsforhold, skiltning eller venteområder

  • At teste ny tiltag som fx patienttøj, patientmad osv.

  • At læse og kommentere konkrete informationsmaterialer

  • At teste og give input til hospitalets hjemmeside

  • At deltage i fælles introduktion for hospitalets nyansatte

  • ​At medvirke ved åbent hus-arrangementer

Medlemmer af panelet

Patient- og pårørendepanelet kommer til at bestå af 16 - 18 medlemmer. 

10-12 medlemmer skal være nuværende eller tidligere patienter og pårørende. Deres opgaver er at repræsentere hospitalets patienter og pårørende generelt. 

6 medlemmer skal være fra hospitalets ledelse og afdelinger. 

Alle panelets medlemmer vælges for en 3 årig periode. Det er altid muligt for et medlem at trække sig ud af panelet, hvis ikke der er tid eller overskud til at deltage perioden ud. 

Mødekadence

Panelet mødes fysisk 4 gange om året. Møderne bliver afholdt om eftermiddagen skiftevis på Herlev Hospital og Gentofte Hospital.​

Udover de 4 fysiske møder kan medlemmerne indgå i mindre arbejdsgrupper og projekter. Det bliver bl.a. muligt for hospitalets afdelinger at invitere et eller flere medlemmer til at deltage i konkrete indsatser.

Det vil derfor være forskelligt fra medlem til medlem, hvor meget tid det kræver at være med i panelet. 

Vil du gerne​ være en del ​af panelet?

Hvis du har tid og lyst til at være med i panelet, skal du sende os en ansøgning. Vi ønsker en bred sammensætning af medlemmer i panelet. Vi opfordrer derfor alle uanset køn, etnicitet, alder, uddannelse og interesser til at sende os en ansøgning. 

Tryk her, for at sende os en ansøgning via Survey-Xact.dk 

Alle, der sender os en ansøgning, hører fra os. 

​Spørgsmål og kontakt

Har du spørgsmål eller vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til panelets sekretær: Mette Nørgaard på telefon 53 27 17 65.


Redaktør