​​​​​​​​​​​

Om at være forsøgsperson

​Overvejer du at blive forsøgsperson? Du kan orientere dig om dine muligheder og rettigheder her.

Dine rettigheder som forsøgsperson

Når du deltager som forsøgsperson i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt skal du vide, at:

  • Din deltagelse i forskningsprojektet er helt frivillig og kan kun ske efter, at du har fået både skriftlig og mundtlig information om forskningsprojektet og underskrevet samtykkeerklæringen.

  • Du kan til enhver tid mundtligt, skriftligt eller ved anden klar tilkendegivelse trække dit samtykke til deltagelse tilbage og udtræde af forskningsprojektet. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker dette ikke din ret til nuværende eller fremtidig behandling eller andre rettigheder, som du måtte have.


Alle forsøg skal godkendes

Alle sundhedsvidenskabelige forsøg i Danmark skal godkendes af en videnskabsetisk komité. Komitéen består af både sundhedsfaglige personer og personer uden sundhedsfaglig baggrund. Komitéen vurderer:

  • Om det er etisk forsvarligt at gennemføre forsøget, dvs. om forsøget tager højde for forsøgspersonernes rettigheder og sikkerhed

  • Om der er udsigt til, at forsøget kan give ny viden – ellers må det ikke udføres.

     

Betaling for forsøg

I nogle forsøg får du - som forsøgsperson - dækket de udgifter, du har haft i forbindelse med forsøget. Udgifter kan fx være til transport eller tabt arbejdsfortjeneste. Du skal være opmærksom på, at du i nogle tilfælde skal betale skat af betalingen.


Yderligere info om at være forsøgsperson



​Bliv forsøgsperson

Se aktuelle forskningsprojekter, der søger deltagere:


​​ 

Redaktør