Om Logistikenheden

Logistikenheden står for patienttransporter og forsynings- og logistikopgaver

Logistikenhedens vigtigste opgave er, at varetage patienttransporter, det vil sige transport af patienter, som for eksempel skal til og fra undersøgelser, indlægges eller opereres.

Portører sørger også for forsynings- og logistikopgaver såsom kørsel af madvogne, vigtige prøver og post og transport af linned. Funktionen er delt op i et 'blåt' og et 'hvidt' område, som hver især rummer de forskellige opgavetyper.

Herudover tager portører sig også af sengeredning, klargøring af mødelokaler og bistår hospitalets andre faggrupper med viden og teknik.

Portøren udgør en central brik på hospitalet, fordi denne faggruppe er i berøring med alle typer af patienter og samarbejder med alle andre faggrupper. Portøren uddannes til at kunne tilgå stort set enhver situation med en rolig tilgang og en høj faglighed. 


Hvis du vil søge en stilling som portør eller portøraspirant, så læs mere på denne side.


Redaktør