Protokol-resumé

​Proteinberiget, mælkebaseret supplement til modvirkning af sarkopeni hos akut syge geriatriske patienter, der tilbydes styrketræning under og efter indlæggelsen – et dobbeltblindet, randomiseret, kontrolleret studie

Formål

At undersøge om et øget proteinindtag i form af et proteinberiget, mælkebaseret supplement, kan forstærke den gavnlige effekt af styrketræning, hos ældre patienter over 70 år. Dette vurderes bl.a. ud fra muskelstyrke, muskelmasse samt evne til at klare sig selv.

Studiedesign

Dobbeltblindet, blok-randomiseret, kontrolleret, multicenter interventionsstudie

Metode

120 geriatriske patienter > 70 år rekrutteres fra medicinsk afdeling. Intervention: under indlæggelse og 12 uger efter udskrivelse: Styrketræning (under indlæggelse: dagligt og efter udskrivelse: 4 x/uge) + daglig forsøgsdrik (energi±protein) + 20 ug vitamin D (såfremt det ikke allerede ordineres/indtages).

Tidsramme

 Oktober 2016 – september 2019

Finansiering

Mejeribrugets Forskningsfond, Arla Foods Amba, Arla Foods Ingredients, Københavns Universitet, faculty of Nutrition, Exercise and Sports, samt Det Nordiske Køkken, Herlev og Gentofte Hospital støtter projektet økonomisk

Samarbejdspartnere: 

Medicinsk afdeling på både Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet-Glostrup

Studieidentifikation

De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden: Journal no.: H-16018240

Datatilsynet: journal no.: 2012-58-0004 (local journal. no: HGH-2016-050)

ClinicalTrials.gov database: study id: NCT02717819

Kontaktperson

Josephine Gade Bang-Petersen, Ph.d. studerende, Enhed for Klinisk Ernæringsforskning, Herlev og Gentofte Hospital (josephine.gade.bang-petersen@regionh.dk)


Redaktør