​​​

Referenceintervaller

​Referenceintervaller for analyser udført på Klinisk Biokemisk Afdeling inkl. analyser på gravide

Gældende data:

Historiske data:​

Referenceintervaller for gravide

Referenceintervallerne er baseret på nedenstående studier: 

I ovennævnte to publikationer beskrives populationen samt de anvendte metoder, og referenceintervaller anføres for hver af syv tidsperioder.​

En række analyser, som ikke er blevet udført på Gentofte Hospital, stammer fra følgende to publikationer vedrørende gravide fra Uppsala, Sverige: 

1. Anders Larsson, Maria Palm, Lars-Olof Hansson, Samar Basu.
reference values for ά1-acid glycoprotein, ά1-antitrypsin, albumin, haptoglobin, C-reactive protein, IgA and IgM during pregnancy:
Acta Obstetricia et Gynecologica. 2008; 87: 1084-1088.

2. Larsson A, Palm M, Hansson L, Axelsson O
Reference values for clinical chemistry tests during normal pregnancy
BJOG 2008; 115: 874-881.


Redaktør