Referenceintervaller for gravide

​Klinisk-biokemisk afdeling har i samarbejde med Gynækologisk-obstetrisk afdeling gennemført et studie med henblik på at fastlægge referenceintervaller for gravide.

Studiet er beskrevet i detaljer i følgende artikler: 

Læs artiklerne:​
I ovennævnte to publikationer beskrives populationen samt de anvendte metoder, og referenceintervaller anføres for hver af syv tidsperioder.​

Lommeliste med referenceintervaller for gravide

Klinisk-biokemisk afdeling har i samarbejde med Gynækologisk-obstetrisk afdeling udarbejdet en liste, der indeholder referenceområder for et skøn over de mest anvendte analyser på en obstetrisk afdeling. Listens referenceintervaller er fremkommet ved at samle referenceområderne fra forskellige perioder under graviditeten, såfremt der kun er ringe forskel fra periode til periode. Hvor der sker større ændringer, er referenceværdierne for de enkelte perioder anført.

Lommelisten indeholder også en række analyser, som ikke er blevet udført på Gentofte Hospital, men stammer fra følgende to nylige publikationer vedrørende gravide fra Uppsala, Sverige: 

3. Anders Larsson, Maria Palm, Lars-Olof Hansson, Samar Basu.
reference values for ά1-acid glycoprotein, ά1-antitrypsin, albumin, haptoglobin, C-reactive protein, IgA and IgM during pregnancy:
Acta Obstetricia et Gynecologica. 2008; 87: 1084-1088.

4. Larsson A, Palm M, Hansson L, Axelsson O
Reference values for clinical chemistry tests during normal pregnancy
BJOG 2008; 115: 874-881.

Lommelisten har et format, der gør det muligt at have den i kittellommen. Lommelisten kan udleveres ved henvendelse til 38 67 31 21​ Klinisk biokemisk afdeling.
Redaktør