Kontakt afdelingsledelsen i Afdeling for Led- og Knoglekirurgi

​Kontaktoplysninger til afdelingsledelsen i Afdeling for Led- og Knoglekirurgi og organisationsdiagram over afdelingen. 

Afdelingsledelsen

Ledende overlæge

Steen Mejdahl
Tlf.: 38 68 23 30
Skriv til ledende overlæge Steen Mejdahl   


Ledende oversygeplejerske

Susann Vellier Hansen
Tlf.: 38 68 23 30

Skriv til ledende oversygeplejerske Susann Vellier Hansen

Om ledelsen i afdelingen

Det daglige arbejde i afdelingen varetages i et tæt samarbejde mellem læger, kvalitets-, udviklings- og miljøkoordinatorer, sekretærer og plejepersonale.

Afdelingen er inddelt i 8 afsnit, der hver har sin egen områdeledelse. Af afdelingens organisationsdiagram fremgår det, hvordan vi har organiseret os.​​​

Redaktør