Lægesekretærelev

Som lægesekretær vil du komme til at spille en stor rolle i arbejdet med at sikre et vellykket patientforløb. Du får et spændende job med fokus på IT, administration og kommunikation

Uddannelsesansvarlig for lægesekretærelever

Det overordnede uddannelsesansvar for lægesekretærelever ligger hos afdelingens elevansvarlige lægesekretærer. De har ansvar for de overordnede undervisningsopgaver og planlægning af elevernes praktikforløb.

Praktikforløb i afdelingen

Uddannelsen tager to år, og uddannelsesforløbet veksler mellem en praktisk oplæring på forskellige afdelinger på forskellige hospitaler og en teoretisk uddannelse på en handelsskole.

I Afdeling for Led- og Knoglekirurgi har vi ca. tre lægesekretærelever på to år på forskellige uddannelsestrin. Eleverne er ca. to måneder i en af vores klinikker og to måneder på et af sengeafsnittene – hele forløbet i afdelingen er på otte måneder, afbrudt af ferier og skoleforløb.

Undervisningen foregår som "mesterlære". De elevansvarlige lægesekretærer underviser i sygdomslære, medicin, bestilling af laboratorieprøver, røntgenbestilling, brug af Sundhedsplatformen med brug af diverse arbejdslister samt elektronisk post til praktiserende læger, patienter og øvrige samarbejdspartnere. Du vil også få undervisning i juridiske regler for at videregive informationer vedrørende patienter samt i korrespondance.

Vi lægger stor vægt på, at eleverne skal føle sig trygge, at de indgår som ligeværdige samarbejdspartnere med de uddannede lægesekretærer, og at de bidrager til det tværfaglige samarbejde.

Som elev i afdelingen får du mulighed for modtagelse af patienterne i en af vores receptioner, gå stuegang med en læge, overvære en ambulant journaloptagelse, en behandling eller undersøgelse. Dette giver dig et indblik i patientens forløb som helhed.

Læs mere om uddannelsen til lægesekretær her.

Redaktør