​​

Skulder-, Hofte- og Håndkirurgi, klinik 1

​I Skulder- og Albueklinikken modtager vi planlagte og akutte patienter, der skal behandles eller kontrolleres efter en skade. I Håndklinikken modtager vi nyhenviste og akutte patienter, der skal behandles eller kontrolleres efter en skade. 

​​Om klinikken​

​Skulder- og Albueklinikken​

I klinikken modtager vi både planlagte og akutte patienter med skulder- og albueproblemer eller skader, som er henvist enten via egen læge, via akutmodtagelserne eller andre hospitaler.

I klinikken ses patienterne både af læge og sygeplejersker som led i behandlingsforløbet.

I Led- og Knoglekirurgi, klinik 1 er vi en fast stab af læger, sygeplejersker og sekretærer. Vi har et tæt samarbejde med hospitalets fysio- og ergoterapeuter samt regionernes kommuner, der sikrer, at du får den bedste efterbehandling.

Led- og Knoglekirurgi, Klinik 1 varetages af områdeledelsen, der består af overlæge Anne Kathrine Belling Sørensen og oversygeplejerske Bente Nisted Olsen.

​Håndklinikken​

Klinikken modtager nyhenviste (planlagte) og akutte håndpatienter fra egen læge, akutmodtagelserne og andre hospitaler. Der planlægges dagligt planlagt og akut kirurgi, og patienterne kommer til kontrol, sårbehandling og bandageskift, primært efter operation, hos sygeplejersker, læger og ergoterapeuter som led i behandlingen.

I Led- og Knoglekirurgi, klinik 1 er vi en fast stab af læger, sygeplejersker og sekretærer. Vi har et tæt samarbejde med hospitalets ergoterapeuter samt regionernes kommuner, der sikrer, at du får den bedste efterbehandling.

Led- og Knoglekirurgi, Klinik 1 varetages af områdeledelsen, der består af overlæge Lars Vadstrup og oversygeplejerske Bente Nisted Olsen.

Patientoplysningsskema og samtykkeerklæring

Når du møder op i Led- og Knoglekirurgi, klinik 1, er det vigtigt, at du husker at have udfyldt og medbragt det tilsendte patientoplysningsskema og samtykkeerklæring. De skal afleveres til lægen ved første konsultation.

Ventetid

Vi tilstræber at undgå ventetid, så du kommer ind til din konsultation på det planlagte tidspunkt. Der kan dog opstå ventetid pga. akut opståede problemer. I tilfælde af ventetid vil du blive informeret.

Da der er flere læger i ambulatoriet på samme tid, kommer man ind til lægen efter det fastlagte tidsprogram og ikke i den rækkefølge, man melder sin ankomst i ekspeditionen.​


Redaktør