​​​​​​​

Hjemmesider

​Her kan du få et overblik over nogle af de hjemmesider, der kan være relevante for dig, som er enten smertepatient, pårørende eller fagprofessionel. ​

Hjemmesider primært for smertepatienter og pårørende:

www.apotek.dk ​

Beskrivelse: Her kan du finde finde detailapoteker og apoteksudsalg i Danmark via firmanavn, adresse, postnummer og bynavn.

www.borger.dk

Beskrivelse: Denne hjemmeside er en indgang til hele det offentlige område, hvor du bl.a. finder information om rettigheder og regler. Desuden kan du tilmelde dig NemSMS – søg efter tilmeldingssiden ved at skrive NemSMS i søgefeltet.

www.faks.dk 

Beskrivelse: Hjemmeside for ”Foreningen af Kroniske Smertepatienter”. Foreningen arbejder på alle planer for smertepatienters interesser i overensstemmelse med, hvad der er bedst for samfundet som helhed.

min.medicin.dk

Beskrivelse: Information til patienter, pårørende eller andre interesserede, der vil vide mere om medicin, sygdomme og undersøgelsesmetoder.

www.netdoktor.dk​ 

Beskrivelse: Netdoktor er et  lægeleksikon.

www.patientdanmark.dk

Beskrivelse: Hjemmeside for ”Patientforeningen Danmark”. Foreningen rådgiver medlemmer vedrørende spørgsmål om klager, erstatning, bisidder, aktindsigt m.m.

www.regionh.dk/patientstoette​​​​

Beskrivelse: Hjemmeside for "Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte". På forsiden kan du vælge ”Patient & Pårørende” og ”Viden om patientstøtte” i øverste menulinje. En af centrets opgaver er at indsamle, bearbejde og formidle eksisterende viden om patienters psykologiske, psykosociale, eksistentielle og religiøse behov i forbindelse med sygdom, hospitalsophold, rehabilitering og patientinddragelse. 

patientuddannelse.info 

Beskrivelse: Hjemmeside med kurser for patienter. Fra forsiden kan du komme videre til punktet ”Lær at tackle kroniske smerter”.

www.smertedanmark.dk 

Beskrivelse: ”SmerteDanmark” er en interesseorganisation, der arbejder for at skabe bedre rammevilkår for alle danske smertepatienter.

smertelinjen.dk​

Beskrivelse: ”SmerteLinjen” er et gratis rådgivningstilbud til både folk, der er ramt af smerter og pårørende til smertepatienter. 

www.sundhed.dk ​​

Beskrivelse: Indgang til det offentlige sundhedsvæsen. Her kan du finde information om sundhed og sygdom, og du kan logge på og få adgang til dine sundhedsdata. Du kan desuden finde informationer om frit og udvidet frit sygehusvalg. 


​Hjemmesider primært for fagprofessionelle inden for smerteområdet:

​dansksmerteforum.dk   

Beskrivelse: "Dansk SmerteForum" er et fagligt selskab, der arbejder for at fremme af kendskab til smerter, smertebehandling og smerteforskning i Danmark. Selskabet er tilknyttet International Association for the Study of Pain (IASP).

efic.org 

Beskrivelse: Hjemmeside for ”European Pain Federation” (EFIC).

www.iasp-pain.org

Beskrivelse: Hjemmeside for “International Association for the Study of Pain” (IASP).

www.sasp.org 

Beskrivelse: Hjemmeside for ”Scandinavian Association for the Study of Pain” (SASP).

www.sip-platform.eu​

Beskrivelse: Hjemmeside for “The Social Impact of Pain” (SIP).Redaktør