Centrets opgaver

​Her kan du få et overblik over Tværfagligt Smertecenters opgaver.

​​​

Tværfagligt Smertecenter har følgende opgaver: 

  • vurdere patienter med simple og komplekse kroniske smertetilstande, typisk når det ikke har været muligt at løse dem ved gængse behandlinger 
  • iværksætte behandlingsforløb hvor løsningen kræver, at der skal arbejdes i et fællesskab mellem flere forskellige behandlere og patienten med henblik på at opnå den bedst mulige grad af lindring, livskvalitet og rehabilitering. Ved rehabilitering forstås en tværfaglig indsats, der skal hjælpe til at genvinde og bibeholde den bedst mulige funktionsevne 
  • forske 
  • rådgive læger og andre fra sundhedssektoren, som har kontakt til patienter med kroniske smerter 
  • uddanne sundhedspersonale på smerteområdet 
  • formidle viden om smerter til alle, som har interesse for sådanne problemstillinger


Redaktør