Centrets opgaver

​Her kan du få et overblik over Tværfagligt Smertecenters opgaver.

​​​

Tværfagligt Smertecenter har følgende opgaver: 

• vurdere patienter med simple og komplekse 
   kroniske smertetilstande, typisk når det ikke har 
   været muligt at løse dem ved gængse behandlinger 

• iværksætte behandlingsforløb hvor løsningen 
   kræver, at der skal arbejdes i et fællesskab mellem  
   flere forskellige behandlere og patienten med 
   henblik på at opnå den bedst mulige grad af 
   lindring, livskvalitet og rehabilitering. Ved 
   rehabilitering forstås en tværfaglig indsats, der skal 
   hjælpe til at genvinde og bibeholde den bedst 
   mulige funktionsevne 

• forske 

• rådgive læger og andre fra sundhedssektoren, 
   som har kontakt til patienter med kroniske smerter 

• uddanne sundhedspersonale på smerteområdet 

• formidle viden om smerter til alle, som har 
   interesse for sådanne problemstillinger

Redaktør