Pårørende

Afdeling for Urinvejssygdomme har, grundet COVID-19 situationen, begrænset pårørendes adgang til afdelingen. Der findes undtagelser i forbindelse med patienter i særligt problematiske forløb eller ved kritisk sygdom. Det aftales individuelt med afsnittets ansvarshavende sygeplejerske, hvordan et besøg tilrettelægges.

Du eller dine pårørende er altid velkommen til at kontakte afdelingen ved yderligere spørgsmål.

Pårørende bedes bære mundbind samt sikre grundig afspritning af hænder.

Pårørende, der indenfor 7 dage efter besøget får symptomer på COVID-19, bedes orientere afdelingen herom.

Redaktør